Zie het als een spel

Talloze lessen ontving ik in mijn leven. De aller-aller beste les kwam van een logopediste. Zij leerde mij mijn leven en mijn werk te zien als een spel.

Waarom zei ze dat? Ik was bij haar gekomen om mijn ademhaling te verbeteren. In het politieke debat was ik vaak gespannen, waardoor ik niet goed doorademde. Zij merkte, en ik vertel je dit omdat het bij jou misschien ook speelt, dat de inspanning om de ‘juiste’ woorden te vinden in het debat mij parten speelde. Ze had gelijk. Ik wilde heel graag een goed debater worden. Dacht dat ik daarmee een goed politicus werd. Dus de debatten waren mega-spannend.

Met ingehouden adem wachtte ik mijn debatbeurten af. Dan nam ik een flinke ademteug en startte mijn vooraf uitgeschreven verhaal. Met veel spanning wachtte ik de reacties af. Natuurlijk hoopte ik dat andere zouden zeggen: die mevrouw Veninga heeft echt een punt, daar kan ik mij helemaal achter scharen. Natuurlijk gebeurde dat in de praktijk nooit. Dus ik verbeet mijn teleurstelling en gooide er in het volgende debat nog een schepje bovenop. Het resulteerde in permanente kaakspanning en hoge ademhaling, niet in politiek resultaat.

Haar woorden raakten mij. Ik kon de politieke debatten niet zien als een spel. In mijn ogen moest het in het debat gebeuren: iedereen overtuigen en je politieke resultaten halen. Ik wist in die tijd nog niet dat politiek resultaat halen niet ineens gebeurt op een specifiek moment, maar de uitkomst is van een proces: het politieke spel.

Het politieke spel bestaat net als het elk ander spel uit spelfases. Het begint met een doel dat je wilt bereiken. Je onderzoekt of dat doel haalbaar en passend is in de politieke agenda. Daarna zoek je uit of meer partijen jouw doel willen ondersteunen. Pas dan volgt het besluitvormingstraject, waarin het politieke debat plaatsvindt. Het debat is een spelonderdeel, en geen wedstrijd in zichzelf. Als je het kunt zien als een (onderdeel van het) spel, dan kun je ontspannen.

Plezier in het politieke spel is essentieel als je politieke resultaten wilt behalen. Niet elk onderdeel zal je evenveel plezier geven. De een vindt het debat het leukst, de ander de werkbezoeken. Maar het hoort er wel allemaal bij. Resultaat hangt niet af van een van de spelonderdelen, maar van de optelsom. Zonder goede voorbereiding boek je geen succes, zonder goede afronding net zo min. Je doel voor ogen houden en met plezier alles stappen doorlopen, zorgt ervoor dat je je een winnaar voelt.

Toen ik het snapte, kon ik het spelen. Nu help ik jou graag.

Meer tips in je postbus? Meld je aan voor de nieuwsbrief.