Handboek Raadsleden; Gereedschapskist voor het betere raadswerk

“Komt tijd, komt raad!” Als je eenmaal op een kandidatenlijst bent gekomen, kan het gebeuren dat je op enig moment als fractieadviseur wordt gevraagd of ook daadwerkelijk lid van de gemeenteraad wordt.

Dan komt er veel op je af: procedures, veel vergaderingen, debatteren, onderhandelen, samenwerking binnen de gemeenteraad en de fractie en verantwoording afleggen aan burgers en organisaties. Voor zowel nieuwe, als ervaren gemeenteraadsleden blijft dat een hele uitdaging.

Een handboek voor alle raadsleden

Dit Handboek geeft lokale volksvertegenwoordigers handvatten bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Handige checklisten, praktische tips van ervaren raadsleden, raadsgriffiers, wethouders, burgemeesters en tot slot een uitgebreide begrippenlijst maken dit Handboek tot een unieke gereedschapskist waarmee alle raadsleden aan de slag kunnen.

Het Handboek Raadsleden, opvolger van het Zakboek Raadsleden, verschijnt als deel 1 in de serie Handboeken Openbaar Bestuur.

Door enthousiaste schrijvers en een klein redactieteam

De redactieleden Peter van den Berg, Dorien van der Kamp en Trudy Veninga zijn verheugd dat vele professionals en ervaren volksvertegenwoordigers en bestuurders hun kennis en ervaring hebben opgeschreven én voorzien hebben van hun gouden tips om deze bundel compleet te maken.

Initiatiefnemer en redacteur mr. Peter van den Berg (1974) studeerde Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Peter is adviseur & trainer bij Leg-uit. Daarvoor was hij werkzaam als juridisch adviseur en facilitator bij diverse gemeenten. Peter was van 2006-2019 politiek en bestuurlijk actief als gemeenteraadslid, algemeen bestuurslid van diverse gemeenschappelijke regelingen en Statenlid (Zuid-Holland).

Aanbieding

Bij bestelling van 15 exemplaren voor de partij, fractie of gemeenteraad krijg je een boek gratis.

Als bonus kom ik het met een persoonlijke boodschap bij je afleveren. Geef je hier op:

Contact - De Politieke School

Peter: Wat heb ik in de jaren dat ik zelf raadslid was een goede handleiding gemist, iets dat me houvast en overzicht zou bieden, en een naslagwerk zou zijn om mijn raadswerk nog beter te kunnen doen. Dus uiteindelijk heb ik zelf het initiatief genomen te komen tot zo’n boek.

Redacteur drs. D.E. (Dorien) van der Kamp (1970) heeft Indonesiëkunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Dorien werkt sinds 2015 als raadsgriffier, vanaf 2019 als raadsgriffier van de gemeente Overbetuwe. Dorien is bestuurslid van de VNG-afdeling Gelderland.

Dorien: Samen met veel mee-schrijvers die elk vanuit hun eigen kennis en ervaring schreven hebben we een prachtig boek afgeleverd dat elk raadslid en aspirant-raadslid zou moeten hebben.

Overhandiging van het Handboek aan de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad in Nieuwkoop, Kees Egberts.


Redacteur G. (Trudy) Veninga (1963) is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. In 2018 richtte ze De Politieke School op. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Trudy is ruim 20 jaar politiek-bestuurlijk actief geweest. Eerst als gemeenteraadslid (2002-2010), daarna als wethouder (2010-2016) en regiobestuurder (2014-2016). Van 2007-2010 werkte zij als raadscommunicatieadviseur.

Het doel van deze bundel is bij te dragen aan een goed toegeruste gemeenteraad nu en straks, ná de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Trudy: … want, en dat zult u ook constateren, het politieke spel kun je eerlijk of vals spelen. We kennen de voorbeelden. De inhoud van dit boek, en daar sta ik 200% achter, helpt raadsleden aan kennis en adviezen over het eerlijke spel.

De bundel is een compleet actueel naslagwerk

Deze nieuwe bundel bevat naast nieuwe ontwikkelingen, denk aan het digitaal vergaderen als gevolg van het COVID-19 virus, nieuwe wet- en regelgeving en recente jurisprudentie zijn er ook diverse nieuwe hoofdstukken. Deze nieuwe hoofdstukken gaan over de burgemeester, de wethouder, de gemeentesecretaris, de rekenkamer, samenwerkingsverbanden, gemeentefinanciën en het Politieke Spel. Het oorspronkelijke Zakboek Raadsleden is dus inmiddels volwassen geworden en heeft zich ontwikkeld tot het Handboek Raadsleden.

Is politiek een spel? Het is wel een heel specifiek spel met meerdere speelvelden, namelijk de gemeentelijke agenda, de samenleving, het bestuurlijk proces en tot slot het publiek. Hoe vind je als (nieuw) raadslid deze speelvelden en hoe leer je omgaan met de specifieke spelregels en gebruiken op deze speelvelden? De herziene en nieuwe bijdragen komen als het ware bij elkaar in het nieuwe toegevoegde hoofdstuk Het Politieke Spel en maken wat de redactie betreft dit Handboek compleet.

Graag een persbericht over het boek of een review plaatsen? Dat kan!

Persbericht lezen Review plaatsen