Drijfveer

Politiek is mij niet met de paplepel ingegoten. Bij ons thuis ging het over appels en peren en hoe we de klant het beste konden dienen vanuit onze groentewinkel. Mijn ouders stemden wel en raadden ons dat ook te doen. Als ik mijn eerste stem uitbreng, kies ik na rijp beraad voor de PPR, een partij die later opgegaan is in GroenLinks.

Het politiek zaadje is eerder geplant. Op school heb ik ‘linkse’ en ‘rechtse’ vrienden. In de kerk leer ik mijn mening vormen over maatschappelijke thema’s, en opkomen voor belangen van jongeren. Ik ontmoet een Argentijn met zorgen over de oorlog op de Falkland-eilanden. In mijn werk leer ik over het belang van arbeidscontracten en de zin van belasting. Het kruisrakettendebat zet mij aan het denken, daarna volg ik alles over de zogenaamde Koude Oorlog. Geen moment denk ik dat ik zelf kan deelnemen.

Dat moment komt pas als een ánder gevraagd wordt politiek actief te worden. Het gebeurt op mijn werk, en ik herinner me het moment goed. De vraag wordt gesteld aan mijn bazin, een ferme, intelligente en vlotte vrouw die haar mond kan roeren. Zij beantwoordt hem negatief, maar ik zie het licht. Ik ben het beste bekend met de politiek van Lubbers, dus ik meld mij als lid van het CDA.

Een daad gesteld

Voor ik het weet sta ik op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 1994. Ik word fractie-assistent en leer werkende weg iets over het raadswerk. Daarna volgen functies via de partijlijn: van de lokale afdeling naar het provinciaal bestuur, uitstapjes naar het landelijk partijbestuur en de politieke vrouwenafdeling. Ik leer doelen stellen en lobbyen. Een mooie basis voor het echte raadswerk en het fractievoorzitterschap.

Duale pioniers

Bij de invoering van het dualisme* in 2002 word ik raadslid. De gemeenteraad in Uithoorn ziet kansen om zelf meer aan het stuur te komen. Dat past bij mijn ondernemersmentaliteit. In beginsel met mijn evenknie bij de VVD, en later raadsbreed, werk ik veel uurtjes aan de macht van de raad. Met als gevolg dat we kaderstellen tot een project maken, zelf de bezuinigingsronde doen en zelfs met elkaar een missie voor onze gemeente opstellen. Samenwerken ondanks politieke verschillen, dat leer ik in deze periode.

De andere kant

Uit Nieuwkoop komt de vraag: ‘wij zoeken vernieuwing, wil jij daar vorm aan geven?’ Als wethouder van buiten, zelfs van buiten de provincie treed ik toe tot het College van B&W in 2010. Ik leer procedures kennen en maak kennis met de ambtelijke macht. Aan de raad moet ik uitleggen hoe ik beleid maak. Ik leer denken vanuit de gemeenteraadsfracties. Het is echt andere koek.

De tweede periode verschuift mijn werk meer naar de regio. Ik word er Dagelijks Bestuurder met portefeuille financiën en bestuur. Ik mag weer vergaderingen leiden, maar nu zitten er kritische burgemeesters en wethouders financiën tafel. Weer andere koek. Er komt geen partijpolitiek meer aan te pas. Wat dat aangaat, voel ik me erg thuis.

Twee-en-twintig jaar actieve politiek. Zes gemeenteraadsverkiezingen, twee maal lijsttrekker, zitting in twee gemeenteraden en drie colleges, vier onderhandelingsrondes. Daarnaast veel partijwerk en werkzaam geweest op een griffie.

’t Zijn net mensen

Politiek heeft mijn leven verrijkt, verbreed, vorm gegeven, soms gefrustreerd. Politiek is het beste wat we hebben om de strijd te slechten. Zonder politiek vervallen we in het recht van de sterkste en in geweld. Hier ligt mijn drijfveer om politiek zo belangrijk te vinden. Politici hebben mij geïnspireerd en geërgerd. Ik heb gelukkige politici gezien die iets bereiken, boze politici aan de andere kant. Ik heb ruzies meegemaakt, verraad, achterkamers en intimidatie. Ik maakte de euforie mee van winnen, en vaker, het verdriet van verliezen. Het hoort er allemaal bij.

Het doet er toe

Politieke besluiten doen er toe in de levens van mensen. Als volksvertegenwoordigers geven wij vorm aan de ordening in onze samenleving. Elke volksvertegenwoordiger vanuit zijn eigen visie. Daaraan te mogen bijdragen is eervol.

Wil je weten hoe ik dit vertaal naar de missie, training en coaching in De Politieke School? Lees hier dan verder: Over Trudy Veninga - De Politieke School

Ik help je graag een ideaalgedreven, doelgerichte en integere politicus te zijn.

Trudy Veninga

*Sinds de invoering van het duale stelsel in 2002 zijn wethouders geen lid meer van de gemeenteraad. Zij stemmen vanaf dat moment dus niet meer mee over hun eigen voorstellen.