De Club voor Politiek Zonder Spelletjes

De club van praktische idealisten, en gelovende doeners. 

Voor mensen die via de lokale en regionale politiek de wereld willen verbeteren. 

Voor aankomende en twijfelende politici en ondersteuners met idealistische motieven en ambitie.

Wil je meedoen?

Je hoeft geen raadslid te zijn. Iedereen met affiniteit met lokale en regionale politiek is welkom. Meld je via onderstaand formulier en ik neem contact op. 

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Dank voor je aanmelding. De uitnodiging voor de LinkedIn groep ontvang je in de mailbox. Voeg info@depolitiekeschool.nl toe aan je adresboek om te voorkomen dat e-mail in de spambox belandt.

In mijn werk kom ik moedige politici tegen die tegen de klippen op durven dromen van een betere wereld. Ze komen bij mij voor handvatten als ze even moedeloos zijn. Ze trekken zich op aan de dingen die wel goed gaan en aan de resultaten die ze ondanks alles bereiken. Ze blijven hardnekkig proberen de geëigende paden te bewandelen of proberen ze aan te passen. Ze geven niet op. Ik wil ze bij elkaar brengen in de Club voor Politiek Zonder Spelletjes. 

Oproep op LinkedIn

Wie zijn de mensen die de Club voor Politiek Zonder Spelletjes ondersteunen:

De kerngroep bestaat uit de doeners. De actieve politici die politiek bedrijven als ambt. Raadsleden, commissieleden, burgerleden, Statenleden, waterschapsbestuurders; hun fractievoorzitters en hun teams.

De groep eromheen zijn hun ondersteuners. Allereerst de griffie, de ambtenaren en de (commissie)voorzitters. Dan de grote groep adviseurs, trainers, coaches, begeleiders, mediators. Daartoe reken ik mijzelf ook.

Tenslotte de groep die het mogelijk maakt om politiek zonder spelletjes te bedrijven: de middelaars. Zij werken aan de randvoorwaarden: geld, kennis, documentatie, routes naar ondersteuning. Denk aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, de vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. 

Wij en zij kunnen allemaal bijdragen om politiek zonder spelletjes mogelijk te maken. Door het te doen, door er op aan te sturen, door het prioriteit te maken in het beleid. 

Wat gaan we doen om Politiek Zonder Spelletjes te bevorderen:

We brengen de clubleden samen op inspiratiesessies. We maken ontmoeting tussen dromers en doeners mogelijk. We wisselen kennis uit. We helpen elkaar en laten dat zien aan de wereld. 

Het is mijn droom dat in iedere politieke arena openhartige agenda's gewoon zijn. Dat in aantrekkelijke debatten argumenten worden gedeeld vanuit een visie op de maatschappij. Dat verschillen er mogen zijn. 

Uiteindelijk hoop ik dat inwoners de besluiten kunnen volgen en begrijpen. Dat ze zich realiseren hoe politieke afweging werkt. Dat ze iets te kiezen hebben. 

Wat is de volgende stap? 

Allereerst starten we met een (besloten) LinkedIn groep. 

Meld je aan via dit formulier. Je ontvangt een uitnodiging voor een de LinkedIngroep Club voor Politiek Zonder Spelletjes. 

Via de LinkedIn groep ontvang je daarna een uitnodiging voor een eerste online kennismakingssessie via Zoom. Daarin leg ik nogmaals uit wat ik wil bereiken met de Club voor Politiek Zonder Spelletjes en deel ik mijn plannen om mensen bij elkaar te brengen. 

Tip: Ik gebruik zelf de nieuwsbrief van De Politieke School ook om mensen uit te nodigen. Van aanbevolen om je eigen nieuwskanaal te gebruiken om mensen uit te nodigen voor de kennismakingssessie.


Spelregels

We vormen een besloten groep, waarin iedereen die streeft naar politiek zonder spelletjes welkom is. 

We wenden onze (vakmatige) kennis en ervaring vrijwillig en zonder persoonlijk gewin aan om politiek zonder spelletjes te bereiken.

Alles wat we delen in de groep, in welke vorm dan ook bijeen, is als citaat met bronvermelding openbaar deelbaar. 

We staan voor wat we zeggen. We kunnen onze doelen, onze uitspraken en ons handelen verantwoorden


Uit deze spelregels volgt dat 

- elk lid het voordeel van de twijfel heeft

- elk lid contacten mag benutten om diensten die politiek zonder spelletjes bevorderen zakelijk aan te bieden

-  elk lid vrij is om tips, advies en diensten af te wijzen zonder reden en zonder consequenties

- elk lid akkoord gaat met bekendmaking van zijn of haar deelname aan deze groep

- elk lid zijn motivatie kent en ervoor uitkomt.


FAQ

- Is de Club voor PZS een dienst van de Politieke School?

Nee, de club is een initiatief van Trudy Veninga. Zij is oprichter van De Politieke School, een scholingsinstituut dat lokale politici traint en coacht in het Politiek Spel. Binnen de club verkoopt zij geen diensten van De Politieke School, maar kan daar -net als andere professionele ondersteuners- wel naar verwijzen en/of de contacten gebruiken. Zie de Spelregels.

- Hoe wordt de Club voor PZS gefinancierd?

Vooralsnog is er geen financieringsplan. Zodra aantoonbare kosten worden gemaakt zullen bijdrages worden gevraagd om deze te dekken. De wijze waarop volgt uit de activiteiten en het aanbod dat zich ontwikkelt. Aan leden wordt gevraagd zich vrijwillig in te zetten met hun kennis, expertise en vaardigheden.

- Waar moet ik aan denken bij bijdrages? 

Denk aan entréegeld bij fysieke bijeenkomsten, zoals inspiratiesessies, lezingen of workshops om kosten te dekken. Indien er een programma ontstaat waaraan mensen kunnen deelnemen en leren is een jaarlijkse bijdrage in de kosten een optie. 

Is de Club voor PZS een commerciële instelling?

Nee. Er is geen (financieel) winstoogmerk. De club is een beweging van mensen die politiek zonder spelletjes nastreven en dat in hun eigen werk toe (willen) passen.  Bij een beweging kun je aansluiten zonder verplichtingen. 

- Wordt er aan gedacht de club een formele vorm te geven?

Vooralsnog is de club een netwerkorganisatie met een gemeenschappelijk doel: politiek zonder spelletjes. De toekomst zal uitwijzen of een andere vorm effectiever is om het doel te bereiken. Denk aan een vereniging, een stichting zonder winstoogmerk. 

Wat is het doel van de Club voor PZS?

De club voor politiek zonder spelletjes streeft er naar dat overheden bestuurd worden door politici die hun agenda's open presenteren, die aantrekkelijk debatteren door inhoudelijke betogen en argumenten en besluitvorming navolgbaar voor de inwoners presenteren. 

- Wat zijn politieke spelletjes?

Onder politieke spelletjes vallen alle zaken die het besluitvormingsproces in politieke processen bewust belemmeren en samenwerking verstoren. Het gaat om hinderlijk, soms vals, gedrag dat voortvloeit uit machtsmotieven of persoonlijke doelen. Oneigenlijk gebruik van (vermeende) macht is een andere definitie. 


Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Dank voor je aanmelding. De uitnodiging voor de LinkedIn groep ontvang je in de mailbox. Voeg info@depolitiekeschool.nl toe aan je adresboek om te voorkomen dat e-mail in de spambox belandt.