De Club voor Politiek Zonder Spelletjes


De club van praktische idealisten, en gelovende doeners. 
Voor mensen die via de lokale en regionale politiek de wereld willen verbeteren. 

Voor aankomende en zittende politici en ondersteuners met idealistische motieven en ambitie.


Wil je meedoen?

Je hoeft geen raadslid te zijn. Iedereen met affiniteit met lokale en regionale politiek is welkom. Meld je via onderstaand formulier (even scrollen) en ik neem contact op. 


In mijn werk kom ik moedige politici tegen die tegen de klippen op durven dromen van een betere wereld. Ze komen bij mij voor handvatten als ze even moedeloos zijn. Ze trekken zich op aan de dingen die wel goed gaan en aan de resultaten die ze ondanks alles bereiken. Ze blijven hardnekkig proberen wel via de geëigende paden iets te bereiken of ze proberen ze aan te passen. Ze laten zich niet uit het veld slaan door politieke valsigheid of machtsmisbruik. Ze geven niet op. Ik wil ze bij elkaar brengen in de Club voor Politiek Zonder Spelletjes. 

Oproep op LinkedInVoor welke mensen is de Club voor Politiek Zonder Spelletjes bedoeld?

Ten eerste uit de doeners. De actieve politici die politiek bedrijven als ambt. Raadsleden, commissieleden, burgerleden, Statenleden, waterschapsbestuurders; hun fractievoorzitters en hun teams.

Dan de groep eromheen, de ondersteuners. Allereerst de griffie, de ambtenaren en de (commissie)voorzitters. Dan de grote groep adviseurs, trainers, coaches, begeleiders, mediators. Daartoe reken ik mijzelf ook.

Tenslotte de groep die het mogelijk maakt om politiek zonder spelletjes te bedrijven: de middelaars. Zij werken aan de randvoorwaarden: geld, kennis, documentatie, routes naar ondersteuning. Denk aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, de vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. 

Wij en zij kunnen allemaal bijdragen om politiek zonder spelletjes mogelijk te maken. Door het te doen, door er op aan te sturen, door het prioriteit te maken in het beleid. 

Voel je je aangesproken? Neem contact op via het formulier hieronder.Wat gaan we doen om Politiek Zonder Spelletjes te bevorderen? 

We brengen de clubleden samen op inspiratiesessies. We maken ontmoeting tussen dromers en doeners mogelijk. We wisselen kennis uit. We helpen elkaar en laten dat zien aan de wereld. Daarmee zorgen we er voor dat politieke idealisten zich ondersteund voelen in hun dagelijkse werk. En niet afhaken. Of wel politiek actief worden.

Het is mijn droom dat in iedere politieke arena openhartige agenda's de norm zijn. Dat in aantrekkelijke debatten argumenten worden gedeeld vanuit een visie op de maatschappij. Dat verschillen er mogen zijn. 

Uiteindelijk hoop ik dat inwoners de besluiten kunnen volgen en begrijpen. Dat ze zich realiseren hoe politieke afweging werkt. Dat ze iets te kiezen hebben. 

Vindt jij dit ook? Vul onderstaand het formulier in.Wat is de volgende stap? 

Er is geen uitgedacht plan. We stappen met elkaar een proces in om politiek zonder spelletjes meer mogelijk te maken. 

Allereerst starten we met een online introductiesessie via Zoom. Daarin leg ik nogmaals uit wat ik wil bereiken met de Club voor Politiek Zonder Spelletjes en deel ik mijn plannen om mensen bij elkaar te brengen. Ik hoop dat ik je inspireer om partner of volger te worden. 

Aan het einde van de introductiesessie beslis je of je mee wilt blijven doen met de Club en in welke vorm. 

Meld je aan via dit formulier

Tip: Ik gebruik zelf de nieuwsbrief van De Politieke School ook om mensen uit te nodigen. Van harte aanbevolen om je eigen nieuwskanaal te gebruiken om mensen uit te nodigen voor de introductiesessie.Spelregels

Meedoen met de Club betekent dat je je bindt aan onderstaande spelregels. Je deelname is vrijwillig en gratis, maar niet vrijblijvend. Ik reken erop dat je niet alleen iets komt halen, maar ook iets komt brengen. 

  1. We vormen een club, waarin iedereen die streeft naar politiek zonder spelletjes welkom is. 
  2. We wenden onze (vakmatige) kennis en ervaring vrijwillig en zonder persoonlijk gewin aan om politiek zonder spelletjes te bereiken.
  3. Alles wat we delen in de groep, in welke vorm dan ook bijeen, is als citaat met bronvermelding openbaar deelbaar. 
  4. We staan voor wat we zeggen. We kunnen onze doelen, onze uitspraken en ons handelen verantwoorden


Uit deze spelregels volgt dat 

- elk lid het voordeel van de twijfel heeft

- elk lid contacten mag benutten om diensten die politiek zonder spelletjes bevorderen zakelijk aan te bieden

-  elk lid vrij is om tips, advies en diensten af te wijzen zonder reden en zonder consequenties

- elk lid akkoord gaat met bekendmaking van zijn of haar deelname aan deze groep

- elk lid zijn motivatie kent en ervoor uitkomt.FAQ

- Is de Club voor PZS een dienst van de Politieke School?

Nee, de club is een initiatief van Trudy Veninga. Zij is oprichter van De Politieke School, een scholingsinstituut dat lokale politici traint en coacht in het Politiek Spel. Binnen de club verkoopt zij geen diensten van De Politieke School, maar kan daar -net als andere professionele ondersteuners- wel naar verwijzen en/of de contacten gebruiken. Zie de Spelregels.

- Hoe wordt de Club voor PZS gefinancierd?

Vooralsnog is er geen financieringsplan. Zodra aantoonbare kosten worden gemaakt zullen bijdrages worden gevraagd om deze te dekken. De wijze waarop volgt uit de activiteiten en het aanbod dat zich ontwikkelt. Aan leden wordt gevraagd zich vrijwillig in te zetten met hun kennis, expertise en vaardigheden.

- Waar moet ik aan denken bij bijdrages? 

Denk aan entréegeld bij fysieke bijeenkomsten, zoals inspiratiesessies, lezingen of workshops om kosten te dekken. Indien er een programma ontstaat waaraan mensen kunnen deelnemen en leren is een jaarlijkse bijdrage in de kosten een optie. 

Is de Club voor PZS een commerciële instelling?

Nee. Er is geen (financieel) winstoogmerk. De club is een beweging van mensen die politiek zonder spelletjes nastreven en dat in hun eigen werk toe (willen) passen.  Bij een beweging kun je aansluiten zonder verplichtingen. 

- Wordt er aan gedacht de club een formele vorm te geven?

Vooralsnog is de club een netwerkorganisatie met een gemeenschappelijk doel: politiek zonder spelletjes. De toekomst zal uitwijzen of een andere vorm effectiever is om het doel te bereiken. Denk aan een vereniging, een stichting zonder winstoogmerk. 

Wat is het doel van de Club voor PZS?

De club voor politiek zonder spelletjes streeft er naar dat overheden bestuurd worden door politici die hun agenda's open presenteren, die aantrekkelijk debatteren door inhoudelijke betogen en argumenten en besluitvorming navolgbaar voor de inwoners presenteren. 

- Wat zijn politieke spelletjes?

Onder politieke spelletjes vallen alle zaken die het besluitvormingsproces in politieke processen bewust belemmeren en samenwerking verstoren. Het gaat om hinderlijk, soms vals, gedrag dat voortvloeit uit machtsmotieven of persoonlijke doelen. Oneigenlijk gebruik van (vermeende) macht is een andere definitie. 

- Heb je andere vragen? 

Bel/App me gerust 06 2141 4200, of mail me info@depolitiekeschool.nl


Wil je een uitnodiging ontvangen voor de introductiebijeenkomst?

Dank voor je aanmelding. De uitnodiging voor de bijeenkomst ontvang je in de mailbox. Voeg info@depolitiekeschool.nl toe aan je adresboek om te voorkomen dat e-mail in de spambox belandt.