Nieuwsbrieven

De Politieke School stuurt regelmatig informatieve en leerzame nieuwsbrieven.
Wil je deze ontvangen? Blijf up-to-date en meld je aan!
2024Voor fractievoorzitters en financieel woordvoerders

Maar lees vooral verder als je ervaren raadslid bent en je presentatie wilt verbeteren.

Denk niet dat de behandeling van de kadernota pas begint als je de stukken krijgt. Ambtenaren schrijven er het hele voorjaar aan. Het college neemt in april de belangrijkste besluiten.

Wil je als fractievoorzitter of financieel woordvoerder goed beslagen ten ijs komen, dan is het startmoment voor jouw voorbereiding dit voorjaar.

LEES MEER

Wees een effectief raadslid

Toen ik vroeg naar het onderliggende probleem kreeg ik een uiteenzetting van het economisch speelveld in de gemeente. Ha, daar leer ík wat van ;)

En daarna gebeurt het.
Het beeld bouwt zich op.
Ik maak aantekeningen op de flipover.
Anderen vullen aan. Het probleem wordt zichtbaar.

De fractieleden worden stiller, de raderen draaien.

LEES MEER


Workshop in een veelzijdige, veilige setting

Het eerlijke spel spelen, wie wil dat nou niet?
Hoe doe je dat en hoe blijf je bij jezelf?

We hebben het erover tijdens Politiek Zonder Spelletjes. Een korte en krachtige interactieve workshop. In een veilige setting krijg je de gelegenheid om jouw actuele casus vertrouwlijk te bespreken. Ik begeleid het gesprek, waarbij ik me baseer op intervisietechnieken.

LEES MEER

De woorden van een ander

De woorden van een ander maken altijd meer indruk.

Dat geldt ook voor mij en mijn woorden. Dus daarom deze keer een weergave van een gesprek dat ik voerde met een raadslid.

Het spreekt voor zich 🙂

LEES MEER


Nieuwjaar,clubjaar, oogstjaar

Je weet dat ik het me aantrek als raadsleden gedemotiveerd raken of zelfs afhaken vanwege de bestuurscultuur.

Van alle redenen die er zijn om op te geven,
zijn politieke spelletjes de rottigste.

Naast handvatten en aanmoedigingen die ik via training en coaching geef wil ik iets extra’s doen om de goede bedoelingen en de betrouwbaarheid van politici een hart onder de riem te steken 💛

LEES MEER

Jouw idealen, belangenverstrengeling en de politieke cultuur

Je ging de politiek in met idealen over een betere wereld of democratischere vormen van besturen. De missie die jij voor ogen hebt, heb je niet voor niets 💛

Om jouw droom te verwezenlijken heb je een concreet politiek doel nodig. Ik kan je helpen om deze super scherp te stellen.

Voor jou heb ik de workshop Politiek Zonder Spelletjes ontwikkeld om in een veilige setting casussen te bespreken.

LEES MEER


2023


Werk niet aan je presentatie en staar je niet blind op het debat.

Als je wars bent van Politieke Spelletjes dan leer je jezelf geen trucjes aan.


Mensen denken dat je een goed debater moet zijn om politiek succesvol te zijn. Dat je zonder stotteren moet spreken om je ‘tegenstander’ te kunnen overrulen. Dat je adrem en snel moet reageren om niet te verliezen.

Dit is waar en onwaar tegelijk.
LEES MEER

Wat is jouw ideaal?

Ook in 2023 mocht ik weer veel raadsleden begeleiden. Ik ben hartstikke trots op de bevlogenheid en de drive van lokale politici en ook op hun idealen.


Nu, aan het einde van dit jaar, deel ik zelf maar eens een flink aantal resultaten die raadsleden in trainingen bereikt hebben.

Deze formulering gaf woorden aan hun ideaal:

LEES MEERGa voor resultaat

De missie die jij voor ogen hebt, heb je niet voor niets. Je zoekt naar oplossingen en naar een manier om die missie inhoudelijke politiek bovenaan de agenda te krijgen.

Als je je positie kent, weet wat je doel is én de weg er naartoe feilloos kent, dán bereik je resultaat. Pak de regie over je eigen politieke agenda en laat je niet (meer) afleiden. 

De eerstvolgende training start op 27 oktober.

LEES MEER

Als alles integriteit is, is integriteit niets.

Bovenstaande uitspraak is niet van mij, maar van hoogleraar LEONIE HERES (Erasmus Universiteit), uitgesproken op 6 oktober jl., tijdens de Dag voor de Raad.

Zij doelde op situaties dat raadsleden elkaar verdacht maken als niet integer persoon, als argumentatie in een politiek debat. Of andersom: Dat een vrager naar iemands belangen zelf verdacht wordt van een politiek spelletje om iemand uit te schakelen.

LEES MEERDe ene lantaarnpaal is de andere niet

Het kabinet Rutte IV viel op 7 juli. De stekker is eruit.

Het kabinet viel over een verschil van visie op een ogenschijnlijk relatief klein onderdeel van een groter maatschappelijk vraagstuk. Ze kwamen er niet uit, omdat twee partijen niet verder naar elkaar toe wilden bewegen. Speelde alleen een verschil van opvatting of speelden ook electorale redenen mee?

LEES MEER

Stick to your dream

Ooit, in 1992 om precies te zijn, stapte ik onbevangen en met grote idealen de lokale politieke arena in. Boven de eerste krantenkop met een interview van mij stond:

"Ik wil me er gewoon mee bemoeien".

Mijn grootste droom was …

LEES MEER


Plezier op het politieke speelveld

"Frustratie over politieke spelletjes zijn funest voor onze persoonlijke voldoening in ons politieke werk. Oprechte mensen met mooie idealen en goede ideeën raken gedemotiveerd of haken zelfs af. Het is verschrikkelijk zonde wanneer politici daarom afhaken en het geloof in de politiek verliezen….”

De workshop Politiek Zonder Spelletjes is gebaseerd op de intervisietechniek.

LEES MEER

Never give up

Wees het raadslid dat je wilt zijn.
Als voorzitter heb ik vaak vergaderingen geopend met een overweging. Eén zin:

Alles wat je wilt zijn ben je. Al het andere is angst.

Het bleef even stil in de zaal toen ik de zin uitsprak en daarna stopte.

LEES MEER


Tegenspel

“Waarom zou ik tegen stemmen als er een goed voorstel ligt?
En, trouwens, we hebben ingestemd met het coalitieakkoord. Kritiek hebben voelt dan als verraad.”

Herken je dit dilemma?
Dat je wel je eigen kleur wilt laten zien, maar ook constructief wil zijn.
Dat het besluit wel goed is, maar niet als jouw verhaal klinkt.
Dat je het anders wilt zeggen dan je eigenlijk doet.

Je kunt je vinger er niet goed opleggen.

LEES MEER

Debat

Als je het debat niet wint, dan verlies je?

Het gangbare beeld van een geslaagd politicus is een goede debater: iemand die zijn opponenten af serveert in scherpe bewoordingen.

Vaak word ik benaderd om een debattraining te geven. Eigenlijk doe ik dat nooit.
Waarom niet?

LEES MEERLeer omgaan met politieke spelletjes

De politiek staat er -helaas- om bekend dat er spelletjes gespeeld worden. We kennen allemaal het voorbeeld van 'dubbele agenda'; een ander doel voor ogen hebben dan waar het overleg voor bedoeld is. 

Als de agenda’s door elkaar heen lopen en de persoonlijke belangen of partijbelangen bovenaan het handelen komen te staan worden er spelletjes gespeeld.

LEES MEER

Het is tijd voor de next level

Als wethouder ondervond ik het aan den lijve. Ik beantwoordde de vragen van raadsleden naar eer en geweten, gedetailleerd en zo technisch mogelijk. Maar het voelde niet als de goede manier.

Op dag vergat ik mijn aantekeningen. Paniek!
De secretaris reed nog naar mijn huis om de iPad te halen maar trof een dichte deur. Er zat niets anders op dan uit het hoofd te spreken.

LEES MEER


Ben jij regisseur van jouw eigen politieke succes?

Heb je ambities een goed raadslid te worden?
Wil je een expert zijn op jouw portefeuille?Wil je de politieke arena goed voorbereid betreden?
Wil je deze periode zichtbare resultaten boeken?

Dan is de training Vanuit Regie Naar Resultaat iets voor jou!

LEES MEER


Welke kaders stel jij?

Wil jij de ideeën van jouw partij terugzien in het beleid? 

In april / mei wordt de kadernota aan de raad voorgesteld en door de raad vastgesteld. De meegegeven kaders moeten leiden tot de begroting voor het jaar erna.

 LEES MEER


Hoe krijg ik kleur op de wangen?

Ha, kleur op de wangen krijg je door je te profileren.
Maar wat is dat nu eigenlijk?
Profileren gaat over reclame maken om zetels te winnen.
Zeker. Maar het gaat verder dan dat. 

LEES MEERVijf jaar De Politieke Kaderschool

Op 18-01-18 startte ik De Politieke School.
Een school voor politiek. Een school waar je politiek leert bedrijven op inhoud. Een school waar je leert dat je met woorden een strijd kunt winnen in plaats van met machtsvertoon.

LEES MEER2022


Laat je zien in 2023

Als er iets is dat mijn winter verlicht, dan is het wel een weekje witte sneeuw, blauwe lucht en buiten zijn. Skiën leerde ik ooit in de bergen van Zwitserland. Met geleende latten van 1.95m lang (nu ondenkbaar), een spijkerbroek en een zelfgemaakt sportief ‘jack’ dat me nog enigszins drooghield.  Het duurde lang... Lees meer

Nieuwsbrief 12-2022

Doelen en drijfveren

Nu de begroting is vastgesteld ontstaat er even lucht in het werk. Direct in januari wordt ambtelijk gestart met het opmaken van grondexploitaties en de jaarrekening, die op hun beurt weer gaan leiden tot de keuzes voor de begroting van volgend jaar. De nieuwe cyclus is dan alweer van start... Lees meer

Nieuwsbrief 12-2022

Shinen

Tijdens de training hoor ik het mezelf zeggen: “Wie ben je om niet te shinen in de politiek?” De Politieke Kaderschool richt zich onder andere op het presenteren van de Algemene Politieke Beschouwing. Met de deelnemers gaan we op zoek naar hun politieke missie. Deze verwerken we in een klinkend verhaal dat onderdeel is van hun... Lees meer

Nieuwsbrief 10-2022

Timing

De mededeling dat ik het wethouderschap neerlegde sloeg in als een bom. Ik had mijn coalitiegenoten niet verteld dat ik tobde met gezondheidsklachten en zij hadden het niet gemerkt. Toen zij hoorden dat ik deze stap al lang voorbereidde en onze partij een vervanger van buiten zou voordragen viel er een tweede bom: die van wantrouwen. Foute boel... Lees meer

Nieuwsbrief 09-2022


Tassendrager

Er is veel gezegd en geschreven over de kwalificatie tassendrager die Sophie Hermans door Geert Wilders toegebeten kreeg. Enkele dagen daarvoor probeerde de fractievoorzitter van de VVD op het congres van de partij zichzelf neer te zetten als Sophie, en niet als dochter of assistent van. Haar worsteling om serieus genomen te worden vind ik pijnlijk en herkenbaar om aan te zien... Lees meer

Nieuwsbrief 08-2022

Het Politieke spel

Je doel daadwerkelijk bereiken is iets dat politici niet altijd lukt. De praktijk is weerbarstig, de procedures zijn lang, er is tegenwerking. Er zijn geen trucjes. Om resultaat te boeken moet je het politieke spel leren spelen. In deze verkorte versie van een artikel over HET POLITIEKE SPEL leg ik uit wat er voor nodig is om resultaatgericht politiek te berdijven... Lees meer

Nieuwsbrief 06-2022


Hoe profileer ik me?

Hoe profileer ik me? Nu de machtskaarten (bijna) geschud zijn dringt deze vraag zich op bij veel fractie(voorzitters). In verkiezingstijd leek het zo gemakkelijk. Toen was er een programma dat aan de man/vrouw gebracht moet worden, er was nagedacht over een onderscheidend geluid ten opzichte van de concurrenten en er was een campagneteam dat meedacht... Lees meer

Nieuwsbrief 05-2022

Trots op je raadslidmaatschap

Trots was een woord dat bij ons thuis niet bestond. Je doet je best en als het goed gaat is het mooi. Je mag wel tevreden zijn, maar alleen en hooguit over je eigen werk. Je laat je er in ieder geval niet op voorstaan. Noch ontleen je trots aan je functie. Je vergeet vooral niet anderen credits te geven, terwijl je zelf reflecteert of je je best gedaan hebt... Lees meer

Nieuwsbrief 05-2022


Kick off

"Ik slorp alles op", zei het aankomend commissielid zojuist aan de telefoon, "wat gebeurt er veel en wat komt er veel op me af. Ik vind echt alles leuk!" :) Zo ervaardde ik het ook, die eerste periode als raadslid. Mateloos boeiend vond ik het,
vanaf het zetten van je handtekening tot en met het ontvangen van alle STUKKEN. In mijn tijd was dat nog een plof op de deurmat, zo lekker tastbaar... Lees meer

Nieuwsbrief 04-2022


Van hart gefeliciteerd, direct aan de slag.

Je bent net geïnstalleerd, eigenlijk nog aan het uitblazen van de campagne, de uitslag en alle rituelen rondom de installatie. Het politieke werk lijkt nog ver weg. Waarom zou ik je nu al lastig vallen met een stukje over de Kadernota? Nu, dat zit zo. Achter de schermen wordt al vanaf januari gewerkt aan het verzamelen
van input voor de begroting van 2023. Echt, voor de begroting van 2023. Daar wil je als nieuwbakken raadslid natuurlijk... Lees meer

Nieuwsbrief 03-2022


Een groet van De Politieke School

GEFELICITEERD! Of je nu hebt gewonnen of verloren - of het nog niet helemaal precies weet - ik wil je hierbij feliciteren! Want jij bent diegene die niet aan de zijlijn blijft staan, maar in het volle licht durft op te staan voor je idealen en een goed draaiende samenleving. Je kunt het nu gaan waarmaken, linksom of rechtsom, misschien nog een poosje op een reservezetel... Lees meer

Nieuwsbrief 03-2022

Aan de onderhandelingstafel

Het was wel even een momentje, de allereerste keer dat ik aan de onderhandelingstafel zat en mij toegebeten werd dat ik "helemaal geen leuk mens was en vooral niet moest denken dat ik de boel wel zou gaan bepalen." OEF ... We waren net aan de inhoudelijke gesprekken begonnen, aan de tafel zaten drie partijen met elk twee onderhandelaars. De betreffende vrouw... Lees meer
Nieuwsbrief 03-2022Zichtbaar en onderscheidend in de campagne

Wat trek jij aan in deze campagne? Ik herinner me de dag dat de Commissaris van de Koning een werkbezoek bracht aan onze gemeente. Ik was wethouder en loco burgemeester en wilde representatief voor de dag komen. Dus goed voorbereid in mijn dossiers en -voor een keer- lipstick op. Bleek later dat mijn collega dacht dat ik aan het solliciteren was voor een burgemeestersfunctie.
Vanwege de lipstick dus... Lees meer

Nieuwsbrief 02-2022

Ik kom op voor Politiek Zonder Spelletjes

Op 9 maart geef ik weer een workshop Politiek Zonder Spelletjes. De aankondiging drukt op mijn gemoed. Elders in Europa rollen tanks door de straten. Een man, politiek gesteund, handelt vanuit wrok en rancune en verwoest daarmee levens. Ik kom uit de tijd dat de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was. Mijn interesse voor politiek startte bij de strijd over de aanschaf van kernwapens. "Liever een raket in de tuin, dan een Rus in de keuken" ... Lees meer

Nieuwsbrief 02-2022


Hoe claim je succes en gebruik je dat in je campagne

Hoe claim je succes? Mede dankzij de stem van jouw partij zijn belangrijke zaken veranderd en verbeterd - of juist tegengehouden. Toch? Deze politieke resultaten wil je nu laten zien in de campagne. Maar hoe tref je de juiste toon? Hoe word je er niet van beschuldigd oneerlijke successen te claimen? Profileren is nodig om voldoende stemmen te vergaren, maar straks wil je ook samenwerken. Wil je handvatten om dat verfijnde spel te spelen? Meld je aan voor de... Lees meer

Nieuwsbrief 02-2022
Rupsje nooit genoeg

Op 15-01-2018 stond het in de papieren van de Kamer van Koophandel: de onderneming van Gertrude Veninga wordt gestart. Spannend vond ik het. We zijn 4 jaar verder. Ik ben nog steeds van mening dat raadsleden er toe doen. Dat alle meningen tellen. En dat goed debat leidt tot goede besluiten die de samenleving verder helpen. Ik denk nog steeds dat het kàn in de gemeentepolitiek: eerlijk, open, gefundeerd, respectvol, met elkaar én met voldoening de richting van je gemeente bepalen... Lees meer

Nieuwsbrief 01-2022
2021


Kerst groeten

De kerstboom schuift steeds meer in zicht en het werk verdwijnt naar de achtergrond. Na een druk politiek jaar ben je er vast aan toe, net als ik. Ik wens je vrede, moed, kracht en vertrouwen voor het nieuwe jaar, als mens en als politicus. Trudy Veninga, Spelbegeleider voor Politiek Zonder Spelletjes... Lees meer

KerstgroetGrip krijgen op je politieke werk

"Oh, wat herken ik dat. Dat je start als raadslid, keihard aan de slag gaat met al die stukken. Dat je alle bijeenkomsten bezoekt. En dat je na afloop van de 4 jaar terugkijkt en denkt: Wat heb ik nu eigenlijk bereikt?" Het was Simone, die het zo zei. Het is wat ik vaak hoor. Te vaak. En ik vind het zo ontzettend jammer... Lees meer

Resultaat boeken in de politiek


De raadsperiode starten met een goed plan

Dankzij meneer Zwik behaalde ik politieke resultaten. Hoe dan?
Meneer Zwik had een missie. En die missie gaf hij mij mee toen ik startte als raadslid. Het werd mijn politieke doel. Toen ik vertrok was "Zwikproof"-beleid een feit. Zou je ook zo'n mooi resultaat willen boeken? Dat kan! En ik kan je helpen. Ik vind dat zelfs heel erg leuk! Geen tricks en trucs, geen geheim van de smit. Maar met een degelijke praktische strategie, die in gewoon in je eigen praktijk toepast... Lees meer

Resultaat boeken in de politiek
Wat heb je nodig

Achteraf .... had ik bij mijn start als fractie-assistent vooral behoefte aan duiding van het werk. Toen ik raadslid werd had ik behoefte aan presentatieskills voor de debatten. Als fractievoorzitter had ik behoefte aan leren onderhandelen, zodat ik kon om gaan met andere fracties. En als wethouder wilde ik beter contact met mijn coalitiepartners en had ik behoefte aan steun. Als je start in de politiek, of doorstart, komen specifieke behoeftes aan kennis en kunde bovendrijven... Lees meer

Resultaat boeken in de politiek


Twee keer was ik het

lijsttrekker! De eerste keer een wat bedeesde en onzekere. De tweede keer ééntje die van de poster afspatte. Er zat dan ook 8 jaar tussen, een tijd waarin ik veel leerde over mijzelf en over profileren. Toen ik voor de eerste keer gekozen werd om de lijst aan te voeren voelde ik me een etalagepop. Ik deed enorm mijn best om goed op de foto’s te komen. Ik was uren bezig om de juiste kleding uit te zoeken. Ik liet mij leiden door iedereen die dacht te weten hoe de verkiezingen gewonnen konden worden. Met als gevolg dat ik van hot naar her geslingerd werd... Lees meer

Tips voor de lijsttrekker

Hoe je je wel motie binnenhaalt

Het gebouw staat er nog, maar de bank is er uit verdwenen. Vergezeld van schaamte kwam de herinnering boven. Ik zag mijzelf terug aan het bureau van de directeur. Timide. Van binnen in paniek. Al bij de ontvangst voor de liftdeur keek zij mij enigszins verstoord aan. Natuurlijk met een beleefde glimlach, maar helemaal gerust was ik er niet op toen ik samen met haar de lift instapte. Als je al voelt dat je bezoek beleefd wordt getolereerd – want ja, dé wethouder -, maar de interesse ontbreekt, dan komt het niet meer goed... Lees meer

Het politieke spel - een motie binnenhalen


Het geheim van invloed

Herinner je nog dat moment dat Kamerleden van de coalitiepartijen wegliepen om te voorkomen dat de motie die Geert Wilders had ingediend in stemming gebracht kon worden? Het werd een rel en de weglopers kregen de schuld. Wilders beoogde met zijn motie dat verplegend personeel meer zou verdienen. Eerdere moties waren verworpen. Maar op die betreffende avond zou er een meerderheid gehaald kunnen worden. Wilders dacht slim te zijn door goed te tellen, en de coalitiepartijen dachten dat ook, en deden hetzelfde. Maar niemand won; het werd een beschamende... Lees meer 

Het politieke spel - timing


Samen toewerken naar de begroting

Het reces loopt op zijn einde. Agendacommissies komen weer bij elkaar om de najaarsagenda van de gemeenteraad voor te bereiden. In colleges worden de begrotingsstukken behandeld. Volgende maand kan de gemeenteraad het pakket tegemoet zien. De laatste begroting van deze bestuursperiode. De laatste kans om van jouw prioriteiten en plannen beleid te maken. Of je je nu wel of niet hebt gekandideerd voor de komende raadsperiode, deze begroting
kan voelen als een afsluiting. Toch is dat niet zo. Deze begroting is de opmaat voor de volgende periode... Lees meer

De begroting is de opmaat