Het is 11 april 2018. Er staan gekleurde stoelen in de zaal, ze bieden plaats aan een frisse en vrolijke nieuwe gemeenteraad. Klaar voor de start. Klaar om de gemeente te veranderen.

Deze raadsleden hebben de zekerheid dat ze zijn gekozen en dat ze het met elkaar moeten doen de komende vier jaar. Ze willen het goed doen: transparant, betrokken, duidelijk – en eigentijds.

Hoe anders was het met de kandidaat-wethouders die ik eerder die week mocht trainen. Nog geen enkele zekerheid of die collegestoel voor hun is. Maar wel diezelfde uitstraling: zij willen het goed doen: transparant, betrokken, duidelijk – en eigentijds.

De winter gaat eindelijk een beetje over in de lente, de vastentijd brengt ons naar het nieuwe begin van Pasen, en ja, óók het politieke klimaat in alle provincies verandert vandaag. Statenleden worden over een week geïnstalleerd, formatiegesprekken worden gestart. En op 27 mei kiezen de Statenleden een nieuwe Eerste Kamer. Alles wordt nieuw.

Of niet?

Gaat er iets veranderen?

De politici die ik trainde en adviseerde geloven er allemaal in. Bevlogen en optimistisch tonen zij stuk voor stuk een enorme drive om te vernieuwen en te veranderen. Vanaf de politieke inhoud tot en met de politieke stijl.

Op straat, op feestjes en in de zaaltjes waar een lezing gegeven werd verkiezingen geloven ze het niet. Hoezo veranderen? De politiek gaat toch niet luisteren. Het ging tenslotte alleen maar over landelijke thema’s in deze campagnes. En uiteindelijk wint de sluwste, en die gaat voor zijn eigen belang. Dus, wat doet mijn stem er toe?

Jouw stem kan verandering starten!

Ik geloof in mensen die geloven in verandering, en de moed hebben dat in de politiek arena te doen. Ik geloof in politieke bindingskracht. Zoals die vrouw in de gemeenteraad haar mede-raadsleden opriep samen te werken om een subsidie binnen te halen, en zelf, over haar schaduw heenstappende, dat compromis voorstelde. Zoals die man, die omwille van het goede voor het geheel, zijn positie opgaf. Of de politici die, ondanks teleurstelling over de uitslag, zichzelf bijeenrapen en meewerken aan goede besluiten in de gemeenteraad of provinciale Staten.

Alles kan veranderen! Het vergt alleen een uitgestoken hand, waarin het vertrouwen doorgegeven wordt.

 

#ikkomopvoorraadsleden  #ikkomopvoorstatenleden

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Doet ook aan coaching, begeleiding en advisering aan individuele politici en fracties. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties.

www.depolitiekeschool.nl