Deze tekst verscheen vandaag in mijn facebook timeline. Raadsleden hebben zich dat al gerealiseerd. Zijn zijn 'somebody'. Zij zitten in het centrum van het politieke bestuur en kunnen daadwerkelijk iets doen om een verandering teweeg te brengen. Maar ik vond de tekst persoonlijk ook treffend voor mijn bezigheden deze week. Ook ik wil iets doen en een verandering teweeg brengen. In het politieke klimaat wel te verstaan, te beginnen bij gemeenteraden. Daarom train ik politici in politieke vaardigheden. Op mijn website staat het er zo:

"Ik ben van mening dat raadsleden er toe doen. Dat alle meningen tellen. En dat goed debat leidt tot goede besluiten die de samenleving verder helpen. Ik denk vooral ook dat het kán in de gemeentepolitiek: eerlijk, open, gefundeerd, respectvol, met elkaar én met voldoening de richting van je gemeente bepalen".

Iemand die iets doet

Voor mijn werk praat ik met veel mensen. Aan de dinertafel in een hotel in Bunnik spraken Brigitte Leferink en ik over het raadswerk. Het gesprek kwam specifiek op onze ervaringen met de begrotingsraad. Moet je ambtenaren bedanken voor het werk in je algemene beschouwingen? Las je de productbegroting ook? Heb je een cursus gemeentefinanciën gedaan? Verdeelden jullie de spreekrondes? Was er een strategie? Hoe ging je om met de pers?

En zo ging het nog even door. Langzamerhand ontstond het idee om een vanuit onze beider passie en deskundigheid een programma te organiseren rondom de begrotingsraad. Voor de goede orde: dat is de raadsvergadering in november waar de gemeenteraden hun begroting voor het volgend jaar vaststellen. Dat gaat gepaard met dikke pakketten aan stukken, het houden van algemene politieke beschouwingen, voorbereidende vergaderingen en veel overleg. Politiek gezien is het ook een hoogtepunt, het gaat tenslotte om het vaststellen waar het geld aan uitgegeven wordt. Het is een belangrijk sturingsmoment. Hier worden raadsleden politici die iets(kunnen)doen. 

Denk niet dat de begrotingsbehandeling pas begint als je de stukken krijgt

De voorbereidende periode begint eigenlijk veel eerder begint dan wanneer de stukken naar de gemeenteraad gaan, constateerden wij tussen de happen door. Ambtenaren schrijven er de hele zomer aan. Het college neemt in september de belangrijkste besluiten. Wil je als fractievoorzitter of financieel woordvoerder goed beslagen ten ijs komen, dan is het startmoment voor jouw voorbereiding in de zomer. 

De Politieke Zomerschool ontstond

In de zomer? In de zomer! Als dat het moment is, dan is dat het moment. Met de laatste slok koffie beklonken wij de overeenkomst. Wij gaan het dus doen. Met veel energie en veel zin. Een zetje in de rug geven aan fractievoorzitters en hun financiële woordvoerders. Twee dagen koppie onder met de begrotingstukken. Intensief, maar gezellig aan de slag, en daarna heb je ook wat in handen, zodat je ontspannen het nieuwe seizoen kunt beginnen.

Wij doen iets terug

De belangrijke besluiten die raadsleden gaan nemen helpen we te voorzien van argumenten die glashelder en navolgbaar zijn. We gaan met fractievoorzitters werken aan een doordachte politieke strategie én gerichte en aansprekende communicatie, gebaseerd op de doelen zie ze zelf willen bereiken in hun eigen gemeente. 

Heb je een politiek ideaal en wil je dat omzetten in beleidsverandering in de gemeente? Be somebody, als raadslid kun je iets doen. Het start bij de begroting. Meer informatie of direct aanmelden: link naar De Politieke Zomerschool


Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties. www.depolitiekeschool.nl

Brigitte Leferink is communicatieadviseur, gespecialiseerd in maatschappelijke organisaties. Ze geeft communicatie- en schrijftrainingen, workshops en één op één training on the job. Ze is auteur, treedt op als dagvoorzitter en interviewer en zet zich in voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen. www.brigitteleferink.nl.