kip


Op het moment dat ik dit schrijf is er een raadslid bezig om een korte pitch te houden voor het bezoek van de commissaris van de Koning  aan haar gemeente. Met de kiptip kon ik haar snel helpen een pakkende pitch te voor te bereiden.

Het opbouw principe

Overtuigende betogen hebben in principe de volgende opbouw: kop-romp-staart.

Kop: je zegt wat je gaat zeggen

Romp: je zegt het

Staart: je zegt wat je gezegd hebt.

Deze methode geeft de luisteraar houvast bij het volgen van je betoog. Hij wordt als het ware meegenomen in hetgeen je te zeggen hebt, en bij de ‘staart’ krijgt hij nog eens samengevat hoe het ook alweer zat. Je betoog eindigt aan het einde van de staart met een oproep aan het publiek, een call to action.

Waarom de kip

De kip staat rechtop, met de borst vooruit en kijkt om zich heen, ondertussen oplettend waar de granen liggen die ze op kan pikken.

Met dezelfde houding sta jij voor je publiek. Recht op, borst vooruit. Je kijkt om je heen. Je maakt oogcontact met de mensen uit het publiek, zoals de kip haar granen ziet en pikt.

Kop

Met haar kakelende kop trekt de kip de aandacht. De mensen kijken naar haar.

Jij doet dat ook. Met de kop van je betoog trek je de aandacht. Bijvoorbeeld door een kakelende (probleem)stelling, of een pakkende anekdote.

Romp

Daarna daal je langs de hals naar de romp. In de romp van de kip zitten haar vitale onderdelen.

Bij jouw betoog ook. Hierin zit de kern van je je betoog. Het bevat je oplossingen, je argumenten, je voorbeelden.

Staart

De staart van de kip is reikt omhoog, met andere veren. Als de kip zich omdraait krijg je zicht op de mooie staart, die het beest completeren en aantrekkelijk maken. Ze wijzen eerst omhoog, en daarna weer naar de kop. Het plaatje is rond

In jouw betoog volg de dezelfde vorm. Na de romp kom je tot een samenvattende herhaling; het smallere stuk. Je herhaalt de stelling, én de argumenten. En je eindigt je betoog met een vragende oproep (“Doet u mee?”). Je stem gaat omhoog, net als de omhoog krullende kippeveren.  Het plaatje is rond.

Applaus 

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Doet ook aan coaching, begeleiding en advisering aan individuele politici en fracties. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties.

www.depolitiekeschool.nl