Drijfveren. We hebben ze allemaal. Opgebouwd in ons leven. Ineens wist je wat je wilde worden. Later, als je groot was. Bij mij was dat juf. Want ik wilde kinderen zo graag helpen met het maken van lastige tafels en moeilijke sommen. Het ging me aan het hart dat sommige kinderen uit mijn klas dat zo moeilijk vonden. Mijn eerste drijfveer is het willen helpen en begeleiden van anderen in hun persoonlijke leerproces. Later wilde ik ook vooral helpen met het oplossen van ruzies, door het kweken van begrip en beide kanten van de zaak te bekijken. Ik werd vredelievend en idealistisch. John Lennon's "Imagine" werd mijn favoriete lied.

Door mijn idealisme belandde ik in de politiek, en een jaar of 10 later in de wereld van communicatietraining. Allebei voertuigen waarin ik deze drijfveren om kon zetten in activiteiten om mijn ambities vorm te geven. Met De Politieke School heb ik mijn drijfveren omgezet in de missie van het bedrijf

In de training afgelopen week draaide het om drijfveren. De persoonlijke motieven en ambities die je als politicus drijven, drijven je immers ook in alle andere aspecten van je leven. Deze kennen, ze kunnen formuleren en ze uitstralen helpen oud politici om de weg van hun nieuwe loopbaan te vinden. Ik geloof daar in.

Het citaat van Steven de Waal zegt het eigenlijk nog mooier. Het is een pleidooi om je persoonlijke drijfveren kenbaar te maken om mensen te overtuigen. Van harte aanbevolen, ook voor de politici van nu.“…....Maar daarmee bewijs ik ook het gelijk van Aristoteles voor wat betreft de eerste factor (ethos): het overtuigen van het publiek dat je een persoonlijke relatie met het onderwerp hebt en er vanuit persoonlijke motieven en ambities iets mee wil.
In Nederland valt me vaak op dat we deze connectie overslaan. Er wordt te gemakkelijk verondersteld dat dit duidelijk is op grond van formele positie. Dit komt ook door onze sterke nadruk op neutraliteit, technische haalbaarheid en deskundigheid.
Terwijl we van leiderschap toch al weten dat het niet om positie, maar om karakter, persoonlijkheid en drijfveren gaat?”

Steven de Waal is de oprichter van Denktank Public SPACE Missie: Maatschappelijk Ondernemen en Actief Burgerschap. Het artikel is van 16 november 2016.