Maandagmorgen, start van een nieuwe week. In de gemeenten waar ik politiek actief was, was dit de dag van de fractievergaderingen. En dus stond mijn maandagmorgen altijd in het teken van het opnemen van de stand van de politieke zaken. Voor mij persoonlijk was de maandag ook altijd een dag van opruimen en hardlopen; het weekend laten bezinken, focus op de (politieke) week.

 

Het hoeft natuurlijk niet op maandagmorgen, maar jezelf als raadslid voorbereiden op de fractievergadering – ook al is het een fractie van twee personen – is zeker aan te raden. Maar hoe doe je dat effectief èn efficiënt?

 

Eerst even terug naar het nut van de fractievergadering. Het formele doel van een fractievergadering is om het fractiestandpunt te bepalen op voorstellen van B&W. Daarnaast praat je elkaar bij over ontmoetingen met inwoners of bijeenkomsten naast de gemeenteraad. En als het lukt probeer je het ook nog te hebben over profilering en communicatie. Daar is in de praktijk niet altijd tijd voor, want het bespreken van al die stukken neemt zoveel tijd in beslag……

 

Precies! En dat maakt dat het voorbereiden op én het vergaderen over die raadsvoorstellen zo’n grote berg wordt dat je er geen zin meer in hebt. Het lezen en bespreken hiervan zou niet voorop zou moeten staan bij de fractiebijeenkomsten. In mijn optiek hebben fractiebijeenkomsten als doel om met elkaar te checken hoe het realiseren van je politieke agenda ervoor staat. De stukken van de raadsvergaderingen zijn feitelijk niet meer dan een middel om het politieke doel te bereiken.

 

Belangrijk in deze werkwijze is dat je je eigen politieke agenda kent, en inzicht hebt in de status van de onderwerpen. Als fractielid heb je meestal een specifieke portefeuille, waar je je op kunt richten. Check ter voorbereiding van de fractievergadering de status van je politieke agenda. Weet je dat niet precies, raadpleeg je verkiezingsprogramma.

 

Verzamel de stukken die voor die week op de gemeenteraadsagenda staan (én als het lukt die van de week erna). Lees de gevraagde besluiten en toets deze aan je politieke agenda.

 

Ga iets anders doen*.

 

Bepaal daarna wat je ermee wilt doen:

  1. Niets

  2. Voorstel lezen

  3. Meer inzicht krijgen of informatie verzamelen

  4. Bij inwoners en/of je netwerk te rade gaan

  5. Een mediabericht maken

  6. Wat je zelf bedenkt

 

* Het inventariseren en overzicht maken kost je ongeveer een uur. Even iets anders doen, bijvoorbeeld sporten of ander werk doen, helpt om de onderwerpen die je onder ogen hebt gehad, nog even door te laten sudderen in je hoofd. Daardoor kom je vaak tot een goed inzicht in wat je daarna gaat bepalen.

 

Met de andere fractieleden bespreek je je bevindingen. Zij komen vast met aanvullende suggesties en ideeën. Met elkaar bepaal je definitief hoe je met de voorstellen omgaat. Je politieke agenda is in uitvoering!