Kom tot je punt !!

Ben jij een ochtendmens? Dan zul je het politieke leven af en toe vervloeken. Er komt geen eind aan de vergaderingen. Iedereen moet nog wat zeggen. Zijn plasje doen.

 

“De coalitiepartijen lusten er wel pap van. Zij houden niet op hun verhaal breed uit te meten. Je wordt er zelf ook een beetje vals van.”


Een deelnemer in workshop liet het zich ontvallen. In het politieke debat kreeg zijn fractie, enige partij in de oppositie, het niet voor elkaar het oreren te doorbreken. Ik voelde de ingehouden woede. En de onmacht. Ik herkende het ook, want ik houd ook van kort en efficiënt vergaderen. Ik baalde er ook enorm van als een ander voor de zoveelste keer in andere bewoordingen herhaalde wat eerder gezegd was. En ik vond het nog ergerlijker als het herhalen op drammen begon te lijken. Ik houd het namelijk ook graag gezellig.

Hoe is dat met jou? Hoe reageer jij op dat oeverloze georeer? Word je ook een beetje vals? Of ben jij iemand die eens diep zucht en ferm roept: “Voorzitter, ik houd het kòrt … grommende blik gericht op de oeverloze spreker … -  ik ben het eens met de voorgaande sprekers”. Of pers je je lippen op elkaar, zeg je helemaal niets meer, ga je gefrustreerd huiswaarts en mopper je daarna op je huisgenoot? 


Herhalingen. Uitweidingen. Breedsprakigheid. Dat hoort toch niet in het debat? Nou … dan ga ik je teleurstellen. Een debat is geen vergadering. Noch een gezellige bijeenkomst. Zelfs de besluitvormende raadsvergadering is geen aftikmachine.

Het debat in de raadszaal is de uitkomst van een politiek proces. Of liever gezegd: het ís een politiek proces.

In het debat is het juist de bedoeling dat je je standpunt herhaalt. Want dan blijft de boodschap hangen. Het is de bedoeling dat je argumenteert. Want dan snapt het publiek het beter. Het is de bedoeling dat er meningen worden uitgewisseld. Want als er geen meningsverschil is, dan hoef je niet te debatteren. Het is zelfs de bedoeling dat het allemaal een beetje theatraal is. Want dat maakt het aantrekkelijk om te volgen.


Nu hoor ik de ‘ja, maar-en’, de zuchten en de irritatie. Want je hebt er maar mooi last van, van dat theatrale gedoe. Dat die ander alsmaar onnodig het podium pakt met een oeverloos verhaal. Je hebt misschien liever zin om zelf een beetje vals te worden ☹. Maar wordt het er anders van?

Anders, beter, en korter, wordt het debat van terugbrengen en richting geven. Terugbrengen naar het punt waar het over moet gaan: het besluit dat voor ligt. Richting geven naar jouw punt. En dat doe je zelf. Want – dit weet je natuurlijk ook wel – die ander gaat niet uit zichzelf korter spreken. Niet als de voorzitter ze maant. Niet als je hardop zucht, niet als je boos kijkt,  en ook niet als je zelf je mond houdt. Met dat gedrag ga je alleen maar mee in de bedoeling van de ander. Je houdt het in stand. En je wilt het juist veranderen.

Die ander stopt met praten als je hem of haar daartoe liefdevol dwingt. In jouw inhoudelijke reactie ligt de essentie van de verandering. Daar start een ’t kortere debat.

Je gedrag moet dus veranderen, en dat kan 😊 . Zonder vals te worden; zonder dubbele agenda; zonder mee te gaan in het politieke spelletje van de ander kùn je het debatverloop beïnvloeden. Hoe? Daarvoor krijg je hieronder een aantal tips. Daar kun morgen mee beginnen.

Wil je het er eens echt over hebben in een prettige setting met andere raadsleden? Aarzel dan niet en geef je op voor de workshop Politiek Zonder Spelletjes volgende week woensdag om 11.30 uur. Online.


Workshop Politiek Zonder Spelletjes


Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties. Ze houdt ook niet van politieke spelletjes.

Contact: 06 – 2141 4200  | info@depolitiekeschool

Reageren? Graag: De Politieke School / reactie


Wat je zelf kunt doen om het debat richting te geven

  1. Bereid je voor. Een inkoppertje. Dat betekent dat je scherp hebt wat je wilt bereiken en waarom. Mensen gaan naar je luisteren als je dit duidelijk over het voetlicht kan brengen. Je kunt je beter concentreren op de andere sprekers als je je eigen verhaal goed in de vingers hebt.
  2. Start je betoog met je standpunt en maak de argumenten er voor beeldend met een voorbeeld. (SeXI, noemen we dat in jargon). Een standpunt met een argument kun je verwoorden in 30 seconden. Daardoor wordt het debat aantrekkelijk om te volgen.
  3. Leg niet in één termijn al je kaarten op tafel. Bewaar wat voor interrupties en voor de 2e termijn. Daarmee maak je het debat navolgbaar en interessant. Dit is slim: verzin drie argumenten vóór en drie argumenten tégen. Dan ben je voorbereid op tegenspraak.
  4. Reageer door in te gaan op één argument uit de betogen van anderen, ga daarna terug naar jouw standpunt en jouw argumenten. Daardoor waaiert het debat niet uit.
  5. Interrumpeer. Oftewel: stel een vraag aan iemand tijdens het betoog. Vraag om verduidelijking, om de concrete oplossing, vraag de mening over jouw oplossing of jouw argument. Daarmee kun je het debat richting geven.
  6. Als het onderwerp een speerpunt is, kun je overwegen je eindafweging te verwoorden in een stemverklaring. Dat kan in 30 seconden. Daardoor breng je de aandacht terug naar jouw standpunt.


Wat de Raad kan doen


De raad bepaalt zijn eigen cultuur!


Daar horen bij:

- goede afspraken over spreektijden

-het toestaan dat de voorzitter ingrijpt bij herhalingen

- het toestaan dat je elkaar mag corrigeren.

Fractievoorzitters kunnen dat aankaarten in het fractievoorzittersoverleg of in het presidium.

Je kunt zelfs een stap verdergaan. De raad kan zelf bepalen wat politiek behandeld moet worden, en wat technisch kan. Daardoor vermindert het aantal debatten, maar worden ze wel interessanter voor de inwoners. 
De Politieke Kaderschool

- De Politieke Kaderschool traint fractievoorzitters om beslagen ten ijs te komen bij het kaderdebat in juni. Brigitte Leferink en Trudy Veninga verzorgen deze 2-daagse training op 5 en 6 maart 2021.


De Rolbewuste Raad

- Voor het begeleidingstraject De Rolbewuste Raad zijn wij op zoek naar een pilot-gemeente. Samen met fractievoorzitters gaan Han van Leeuwen en Trudy Veninga aan het werk om de gemeenteraad te helpen met het inrichting van een aantrekkelijk en navolgbaar politiek debat.