Het was Hoekstra die het zei volgens de uitgelekte notulen: “we hebben gepoogd hem te sensibiliseren, maar het is niet gelukt”. De commentaren waren niet mals. Aan de uitleg ervan wijdde NRC een heel artikel. Niemand weet precies wat er mee bedoeld werd. Duidelijk werd wel dat Omtzigt een luis in de pels is voor het kabinet en dat ze zich in het nauw gedreven voelde door zijn onophoudelijke vragen.

In mijn optiek liggen de betekenissen van overtuigen en sensibiliseren niet veel uit elkaar. Het is de context die het woord sensibiliseren in een kwaad daglicht stelt. Omtzigt moest worden overtuigd om zijn kritische houding aan te passen. Dat is natuurlijk niet in de haak in een democratie waar we van Kamerleden verwachten dat ze het kabinet controleren, en dat zo nodig tot achter de komma doen. Als je achter de schermen bezig bent om de kritiek in te dammen en daarmee het democratisch proces probeert te beknotten, dan speel je een politiek spelletje.

Wethouders krijgen ook wel eens het verwijt te sensibiliseren. Een gemakkelijk verwijt. Natuurlijk zijn zij ook bestuurders die er baat bij hebben als de gemeenteraadsleden zonder morren instemmen met hun voorstellen. Dat zij daarvoor veel contacten hebben, lobby’en en overleggen mag dan ook geen wonder heten. Het is de normaalste zaak van de wereld, zelfs een kerncompententie van een wethouder om mensen te overtuigen, of wel gevoelig te maken voor argumenten. Met een beetje fantasie zou je het sensibilisatie kunnen noemen.

Met nog een beetje fantasie kun je al gauw denken dat alle bestuurders sensibiliseren, en dus niet kunnen omgaan met kritiek. Je kunt zomaar denken dat alle bestuurders hun macht gebruiken om lastige mensen kalt te stellen. Je kunt tot de conclusie komen dat democratische processen schijn zijn en dat politici zich daarin optimaal bekwamen. En die wil je niet in je bedrijf!

Oud-bestuurders, bijvoorbeeld wethouders, die solliciteren voor een nieuwe functie hebben daar last van. De media-ophef over de kabinetsnotulen, achtergehouden informatie en het uitoefenen van druk bevestigen de vooroordelen. Bewijs dan maar eens dat jij, als oud bestuurder, een betrouwbare en competente werknemer zult zijn. Dat overtuigingskracht een van je kerncompetenties is. Zonder die kracht had je het werk niet kunnen doen. Waarom niet?

De kracht van overtuigen zit ‘m niet in de argumentatie alleen. Het gaat er om dat alles klopt: de argumentatie, de betrouwbaarheid van de overtuiger, de ontvankelijkheid van de ontvanger, de timing, de urgentie en het gedeelde belang. Als wethouder ben je voortdurend bezig om al die aspecten te vervolmaken en te toetsen. Je zoekt naar de gedeelde belangen, weegt de woorden, bepaalt de vorm van het contact en luistert.

Wie denkt dat je politiek resultaat alleen in de openbare vergaderingen kunt halen is naïef. De vergaderingen zijn dan wel openbaar en publiek, maar net als in het gewone (bedrijfs)leven wordt in de wandelgangen en achterkamers gewerkt aan vertrouwen. Het kan niet anders. Wethouders zijn dus in staat om de benodigde beslotenheid en de vereiste openbaarheid gelijk op te laten gaan. Dat doen ze door hun kracht van overtuigen aan de verschillende vergadertafels op de juiste manier te gebruiken.

Sensibiliseren is een kwaliteit.

Trudy Veninga

spelbegeleider voor politiek zonder spelletjes


Wil je een keer sparren met mij over kwaliteiten en kerncompetenties van wethouders? Maak via de button gerust een vrijblijvende afspraak. 

Ja, ik wil graag contact

Weet je het al zeker en wil je door? Bereid je dan voor met de online training Vanuit Regie Naar Resultaat. Je krijgt alle ingrediënten om je doelen te formuleren en te bereiken, waardoor je al goed voorbereid de campagne in gaat. Klik op de button hieronoder voor meer informatie of bel me.

Vanuit Regie Naar Resultaat


PLAN B


Voor wethouders die aftreden is wettelijk geregeld dat ze een re-integratietraject doorlopen bij een erkend loopbaanbureau. Als je van plan bent te stoppen of je acht de kans aanwezig, dan is het een goed idee je nu vast te oriënteren op het bureau dat jou het best kan helpen.

LoopbaanNaPolitiek is het bureau waar ik zelf mijn re-integratietraject hebt doorlopen en waar ik goede ervaringen mee heb. Er zijn meer bureau's actief, je kunt zelf je keuze maken. Vraag de gemeentesecretaris naar de mogelijkheden.

Voor LoopbaanNaPolitiek verzorg ik namens De Politieke School de Masterclass Persoonlijk Leiderschap, een onderdeel van de post HBO leergang. In deze masterclass leer je weer regie te nemen over je persoonlijke loopbaan na politiek.

Voor raadsleden die afscheid willen of moeten nemen en zoeken naar andere mogelijkheden om politiek betrokken te blijven kan ik coaching aanbieden. Voor een afspraak vul je het contactformulier in.

Ja, ik wil graag contact om te sparren over de volgende stap in mijn politieke loopbaan


Meer lezen over Loopbaan Na Politiek

Abonneren op de nieuwsbrief 

Terug naar homepage