De papieren van de Kamer van Koophandel zijn binnen. Het staat er echt: Bericht van registratie – KvK-nummer 70551642. En daaronder: Op 15-01-2018 zal de onderneming van Gertrude Veninga worden gestart. Dat is vandaag. VANDAAG.

Ik wil dat raadsleden lol hebben en houden in hun vak. En dat ze er in groeien! Mijn jarenlange ervaring in de politieke praktijk van twee gemeenteraden én mijn kennis als communicatietrainer zet ik hiervoor gecombineerd in. Dat doe ik al 10 jaar, met Spinta training en advies. Vandaag dus ook, maar nu óók met De Politieke School. Centrum voor lokale politiek, waar je je kunt laten trainen, coachen, begeleiden, adviseren. Waar je kennis kunt halen, die in praktische vorm gegoten is. Waar je dit weblog straks kunt volgen.

De brij van mijn kennis en ervaring omzetten in nuttige en hapklare brokken voor raadsleden, met praktische tips en tops uit mijn trainingspraktijk. Dat is de bedoeling van dit weblog. Ik ben van mening dat raadsleden er toe doen. Dat alle meningen tellen. En dat goed debat leidt tot goede besluiten die de samenleving verder helpen. Ik denk vooral ook dat het kán in de gemeentepolitiek: eerlijk, open, gefundeerd, respectvol, met elkaar én met voldoening de richting van je gemeente bepalen.

Het systeem biedt voldoende soelaas om er als raadslid mee uit de voeten te kunnen. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, aldus Johan Cruyff. En zo is het. Als je je rol kent en hem kunt spelen. Als je in staat bent om je mening over een gevraagd besluit te koppelen aan het eindresultaat dat je wilt bereiken. Als je in staat bent om te luisteren naar anderen. Dan lukt het om samen te werken, met het oog op de beste toekomst. Dan komen weloverwogen en goed uitlegbare besluiten tot stand.

Mijn periodes in de gemeenteraad zijn zeker leuk, maar vooral boeiend en leerzaam geweest. Eerst was ik raadslid, toen fractievoorzitter, daarna wethouder. ‘Mijn’ gemeenteraden hielden zich naast de dagelijkse uitvoering van het collegeprogramma actief bezig met het dualisme, het raadsvergadersysteem, regionale politiek. Ik heb in mijn politieke werk heel veel plezier gehaald uit het mee-organiseren van de politieke arena en uit het werken aan randvoorwaarden voor eerlijk en transparant politiek spel. Als lid van het presidium, de agendacommissie, selectiecommissies voor griffier, rekenkamercommissie en burgemeester en als voorzitter van de werkgroep ‘kaderstelling’ kon ik me hierin verdiepen en zelf ook groeien. In mijn tijd als wethouder heeft de gemeenteraad een goed werkende regiocommissie opgetuigd, waarin ik als Dagelijks Bestuurder van de regio een klankbord vond.

Al deze ervaringen deel ik al jaren openlijk met raadsleden, fracties, wethouders en bestuurders van politieke partijen. In trainingsprogramma’s, begeleidingstrajecten of als coach van fracties of individuele politici. Dat doe ik met lol en met liefde, vrijwillig en professioneel. En vanaf vandaag ook KvK-officieel. Wauw!

 


*) citaat van Johan Cruyff