Anton Dingeman in Trouw over flinkheid in de #coronacrisis
Eigenlijk was ik helemaal klaar mee. Ik verloor mijn portie flinkheid op het moment dat het kabinet de volgende serie maatregelen aankondigde. Tot 1 juni thuis. Weer een paar opdrachten verdwenen. Weg familieweekend. De moed zakte me in de schoenen. 
De online-bijeenkomsten die de afgelopen week in allerijl werden geregeld leerden mij veel, maar brachten nog niet veel energie. Het telefonisch coachgesprek met een goedgeluimde wethouder was een lichtpunt. Toch zag ik als een berg tegen de geplande online jongerentraining op. 
Herken je deze #corona stress-symptomen?
Opgeven is geen optie, lees maar …

De online jonge bestuurders intervisietafel is een co-creatie van Het Steenkampinstituut en De Politieke School. Intervisietraining is een vast onderdeel in veel trainingen die het CDA organiseert voor raadsleden, fractievoorzitters en wethouders. Trainingen die ik veelal verzorg. En die ik vanuit De Politieke School ook organiseer. Zo langzamerhand kan ik putten uit veel ervaring met intervisietraining. Daarom ging ik mee met het enthousiasme van de directeur om intervisie online aan te bieden. Gisteren was het zover.

online intervisietraining

Jong, en politiek actief

Jongere mensen worden in de politiek met open armen ontvangen door alle politieke partijen. Ze worden geroemd om hun frisse blik, hun andere kijk op zaken. Partijen hopen erop meer mensen aan zich te binden als er een jongere op de lijst staat. Maar hoe ervaren jongeren het zelf? Hoe gaat het ze af in een wereld vol met vaste gewoonten en gebruiken èn vasthoudendheid om deze te bewaren? Zou het helpen als ze elkaar professioneel te kunnen ondersteunen?

Met de pilottraining intervisie online hoopten we antwoorden te krijgen, en tegelijkertijd een instrument aan te reiken. De ervaring van gisteren heeft bevestigd dat jonge bestuurders met gelijksoortige vragen kampen. Het meest in het oog springende is dat hun ideeën en oplossingen nogal eens worden afgedaan met de woorden “dat hebben we al eens geprobeerd, dus dat gaan we niet doen”.  In de praktijk blijkt er dus weinig vernieuwingsgezindheid te zijn. Dat vraagt doorzettingsvermogen en slim opereren van jonge mensen in de politiek.

Slim opereren in een vastgeroeste wereld

Goede ervaringen van de een helpen de ander. De jongerenorganisaties van politieke partijen zullen vast tips uitwisselen. Heel goed. Maar hoe vertaal je algemene tips in jouw persoonlijke praktijk? Hoe maak je ze concreet en persoonlijk werkbaar? Daar kan intervisie bij helpen.

Het bleek uit de proef. We oefenden de intervisiemethode met een casus uit mijn praktijk. Eén deelnemer nam de rol van de inbrenger van het probleem. De anderen volgden de stappen: probleem verkennen, probleem herdefiniëren, adviezen uitbrengen. De inbrenger kreeg vier adviezen, waarvan er twee voor hem persoonlijk bruikbaar en direct toepasbaar waren. Precies dat is het resultaat met intervisie. Je vertrekt altijd met een direct toepasbaar advies, dat ook nog eens persoonlijk is en op jouw situatie slaat.

Elkaar helpen

Intervisie werkt dus ook online! De benodigde groepsdynamiek om je in te leven in de ander ontstaat digitaal, evenals de benodigde concentratie om vragen te bedenken. De sfeer was goed, én -belangrijker!- veilig. De deelnemers bevestigden bij de evaluatie dat zij zich prettig en vertrouwd voelden. Zelfs degene die vooraf niemand in de groep kende. De adviezen bleken van hoge kwaliteit en voor de andere groepsleden net zo toepasbaar. Ook dat ontstaat alleen als het gesprek goed verloopt.

Vandaag is mijn energiepeil hoger dan gisteren. De geslaagde online intervisiebijeenkomst heeft daar zeker aan bijgedragen. Ik vind altijd fijn om met jonge mensen te werken, en helemaal als ik ze ook nog een beetje kan helpen. Ze willen graag een vervolgafspraak om met een eigen voorzitter en een eigen casus aan de slag te kunnen. Kijk, daar worden we nu allemaal ineens een stuk flinker van!

Anton Dingeman in Trouw - 25 maart 2020


Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties.

Contact: 06 – 2141 4200  | info@depolitiekeschool

Reageren? Graag: De Politieke School / reactie