In gesprek met inwoners over het project Noordse Buurt (2011)

Gisteren sprak ik een wethouder die klaagde over het aantal Schriftelijke Vragen die het College ontvangt van raadsleden. "De ambtenaren wil je daar eigenlijk niet mee belasten want zij zijn echt druk met alles wat de crisis nu vraagt", zei zij. In de training vorige week klaagde een fractievoorzitter over zijn College dat raadsleden vraagt het aantal Schriftelijke Vragen te beperken. Zij geven aan dat het teveel tijd, en dus geld, kost. "Het college gebruikt drogredenen om geen verantwoording te hoeven afleggen", zei hij. Ik merk dat nu de raden bijna niet bij elkaar komen en er van alles aan de hand is, juist naar dit instrument gegrepen wordt. In dit geval kom ik op voor de wethouder: beperk je.

Beperk het aantal Schriftelijke Vragen?

Ja.

Het raadsinstrument Schriftelijke Vragen stellen geeft raadsleden de mogelijkheid om het College publiekelijk ter verantwoording te roepen. Iedereen kan ze zien. Journalisten zijn er alert op en gebruiken de vragen vaak voor een artikel. Raadsleden gebruiken de Vragen voor hun eigen communicatie. Twee vliegen in een klap dus: controleren en profileren.

Wat nou, beperken?

Het instrument is een prima middel om je controlerende rol op te pakken. En je laat jezelf zien. Dat klopt. Gebruik het vooral als je -onderbouwd- twijfelt of het beleid het door jouw gewenste effect oplevert. Als je keer op keer geen duidelijke mondelinge informatie krijgt. Als je erover denkt het beleidskader op of bij te stellen. Als je zoekt naar de achterliggende politieke keuze. Maar beperk je hier toe. Gebruik het vooral niet om antwoorden te krijgen op vragen die ambtenaren ook kunnen geven. Gebruik het niet om informatie te verkrijgen. Gebruik het niet als de antwoorden slechts feiten opleveren. Zoek het dan zelf op of vraag het (via) de griffie.

Met mate dus

De bedoeling van Schriftelijke Vragen is dat je je mening vormt en tot een besluit kunt komen. Schriftelijke Vragen stel je aan het college om erachter te komen of ze het beleid juist uitvoeren. Het antwoord geeft je inzicht in het effect van het beleid, en maakt dat je je mening vormt of het beleid conform de kaders is. Zo ja, dan ben je gerustgesteld. Zo nee, dan ga je er aan werken om het beleid bij te stellen. Je kunt het gemakkelijk toetsen door jezelf de vraag te stellen: wat wil ik bereiken met de antwoorden?

Maar de profilering dan?

Als je twijfelt of het College op de juiste weg zit heb je meer mogelijkheden. Als je wilt profileren ook. De meest voor de hand liggende: vraag het de bevolking! En nodig de journalist uit 😊

Werk je ook nog eens aan je volksvertegenwoordigende rol. Drie vliegen!


Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties.

Contact: 06 – 2141 4200  | info@depolitiekeschool

Reageren? Graag: De Politieke School / reactie