Kijk ‘m lopen, deze fractievoorzitter.

de fractievoorzitter

Zijn hart is warm, zijn hoofd wordt koel gehouden door de partijpet die hij draagt. Hij leidt ons naar de stip op de horizon, samen met zijn fractiegenoten, terwijl het publiek toekijkt.

Alles wat hij nodig heeft, vindt hij op zijn weg.

Spiegel 

Als eerste de spiegel. Die staat dichtbij. Hier checkt hij zijn handelen. Is het transparant? Betrouwbaar, navolgbaar, integer? Komen de besluiten die hij neemt nog altijd overeen met de waarden van zijn partij(programma)? De spiegel is trouwens ook handig op om zijn betogen te oefenen.

Geldbuidel 

De buidel met wisselgeld staat voor het grijpen. Op ieder moment weet hij wat hij kan inwisselen om te komen tot consensusbesluiten met de hele raad. Hij kent de marges van zijn eigen programma. Een fractievoorzitter is een onderhandelaar.

Telefoon

Met de smartphone staat hij in verbinding met de wereld. Het nieuws, al dan niet via social media, houdt hij bij. Maar een goede fractievoorzitter gebruikt het apparaat ook vaak ouderwets: hij belt vooral met raadsgenoten, journalisten, ambtenaren en, zo nodig, ook met collegeleden. 

Hamer

Zijn werk rondt hij af met het nemen van besluiten. In de fractievergadering hanteert hij de hamer zelf. Hij zit de fractievergadering voor en leidt het interne debat. Met dat besluit, en het wisselgeld, gaat de fractie letterlijk en figuurlijk naar buiten. In de raadzaal hamert de burgemeester de besluiten af.


In de fractievoorzittersleergang trainen we al deze aspecten. Je leert je doel helder en concreet te formuleren. Je krijgt inzicht het politieke speelveld, en je leert te bewegen tussen alle partijen die je er tegenkomt. We doen een onderhandelingsspel. Uitgebreid gaan we in op je fractieteam. Je leert hoe je de kwaliteiten uit jouw team boven water kunt halen, zodat je effectief kunt samenwerken. Tenslotte leren we je een reflectie-methode toe te passen. Intervisie, samen met je vakgenoten.

Als je belangstelling hebt kun je dat hier kenbaar maken.

 

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Doet ook aan coaching, begeleiding en advisering aan individuele politici en fracties. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties.

www.depolitiekeschool.nl