Pak de kans om je te profileren

De begrotingsbehandeling komt er weer aan. Het beloven vurige debatten te worden; gezien de bezuinigingen zullen er harde keuzes gemaakt moeten worden. Reden te meer om de Algemene Beschouwingen dit jaar kracht bij te zetten en een boodschap te brengen die beklijft. 


Begrotingsbehandeling

Zoals elk jaar krijg je als raadslid rond deze tijd de begrotingsstukken in je postvak., of duurzamer, in je mailbox. Moet je dat boekwerk nou van kaft tot kaft lezen? Trudy Veninga, trainer fractievoorzittersleergang van het CDA Steenkampinstituut, geeft tijdens haar trainingen ter voorbereiding o de begrotingsbehandeling de tip om de begroting eers van achter naar voren door te bladeren. 'Als fractievoorzitter vond ik dat een effectieve manier om snel tot de kern te komen. Vervolgens las ik de inleiding, hield ik het verkiezingsprogramma erbij en bepaalde ik in welke programmaonderdelen ik me nog verder wilde verdiepen voor mijn betoog. 

Drie is een aantal dat beklijft. 'Bloed, zweet en tranen' was niet voor niet een enorme hit. 

Centrale boodschap

Het kan aanlokkelijk zijn om tijdens de Algemene Beschouwingen zoveel mogelijk thema's te behandelen. Daarbij zijn de beschouwingen het politieke hoogtepunt van het jaar; pers en publiek besteden er extra aandacht aan. Het loont echter om vooraf duidelijk te hebben op welke thema's je je als fractie wilt profileren. Trudy Veninga: "Formuleer een centrale boodschap, daar begint het mee. Maak die centrale boodschap vervolgens een fractiedoel en betrek je fractiegenoten erbij, bijvoorbeeld in de voorbereiding op het debat. Kom gedurende je betoog steeds op de centrale boodschap terug. Dan blijft het hangen."

Op het moment dat je zelf goed in de materie ziet, vergeet je weleens dat jer er ook, of juist, voor het publiek ziet. Je boodschap kun je niet vaak genoeg herhalen. De drielsag werkt wat dat betreft uitstekend: drie is een aantal dat beklijft. 'Bloed, Zweet en Tranen' van André Hazes was niet voor niets een enorme hit die iedereen nog altijd meezingt.

Herkenbaar CDA geluid

Marieke Nass, fractievoorzitter voor het CDA in het LImburgse Gulpen-Wittem, h eeft een belangrijk thema voor dit jaar al te pakken. "Spookwoningen: woningen die door mensen buiten de gemeente opgekocht worden en tijdens vakantieperioden verhuurd worden. Het gevolg is dat ze een groot deel van het jaar leegstaan. Door de forensenbelasting te verhogen proeren we dat tegen te gaan. Het kan ook helpen om de tekorten te dichten. Dat wordt dit jaar weer een speerpunt."

Wat de financiële mogelijkheden betreft merkt Nass de laatste jaren verschillen. "Er is door de tekorten in het sociaal domein veel minder mogelijk. Voorheen zaten we ruim in de algemene reserves en konden we een wensenlijstje invullen. Die tijd is wel voorbij." Nass, die met haar partij sinds kort in de coalitie zit, wil ieder jaar een herkenbaar  CDA-geluid laten horen. "Goed rentmeesterschap en duurzaam financieel beleid, met ookg voor de toekomstige Gulpen-Wittemse generaties, is waar deze CDA -fractie voor staat", sprak ze


eens. Toen het CDA in de oppositie was beland bedacht ze de slogan 'Het CDA gaat door', om de burger te verzekeren dat de partij er nog steeds voor hen is.  "Ik leg het coalitieprogramma en het verkiezingsprogramma naast elkaar en ga na of er nog relevante thema's uit de samenleving zijn gekomen. Daar baseer ik mijn boodschap op." 

Ook raadsinstrumenten kunnen strategisch ingezet worden. "Een motie zorgt altijd voor meer discussie en dus aandach. Bovendien kun je na afloop goed volgen wat het college er precies mee doet."

Tot de verbeelding

Beelden spreken meer dan woorden. Trudy Veninga: "Begin met een sprekend voorbeeld om je boodschap kracht bij te zetten, werk vervolgens je argumenten uit en eindig met een uitsmijter."De metafoor als stijlfiguur werkte daarbij goed voor Rob van Woudenberg, fractievoorzitter voor het CDA in Delft. Voor een van zijn eerste Algemene Beschouwingen, in 2016, had hij een krantenartikel, uitvergroot op een groot kartonnen bord , meegenomen. Van Woudenberg: "Het was een mooie luchtfoto van het hart van de stad waarop goed te zien ishoe de gaten van een bouwput waar eerst een viaduct was lanzaam worden gedicht. Ik heb dat gebruikt om een andere kloof in Delft aan te kaarten. Namelijk die van de tweedeling in de samenleving. Vervolgens ben ik daar in mijn betoog steeds op teruggekomen en heb ik aangegeven hoe het CDA die kloof wil dichten. Bijvoorbeeld door eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en te investeren in huisvesting. Tot slot dienden we met enkele andere partijen nog een 'meedenkbegroting' in om ook de kloof tussen college en oppositie te dichten."

Reageren op dit artikel bij het CDA?

barend.tensen@cda.nl

Ben je zelf fractievoorzitter en wil je je goed voorbereiden op de Kadernota of de Begroting? 

Dan is De Politieke Kaderschool iets voor jou. 

LEES HIER MEER 

Heb je een andere vraag? 

CONTACT