In een online training van een 4 halve dagen help ik je de regie op te pakken.

 • Wil je raadslid worden? En goed voorbereid de politieke arena betreden?
 • Ben je al raadslid en wil je in de volgende periode zichtbare resultaten boeken?
 • Heb je ambitie en doorzettingsvermogen om een doelgerichte, herkenbare en betrouwbare volksvertegenwoordiger te worden? 


Dan is de praktische online training Vanuit Regie naar Resultaat iets voor jou.


Deze training leert je hoe je het politieke spel kunt spelen en resultaat kunt boeken.

Je werkt strategieën uit voor je eigen situatie, waardoor je de regie krijgt over je eigen politieke agenda en je niet laat afleiden.

Het is een training die van jou een all round politicus maakt, een stemmenkanon misschien, maar vooral een doelgerichte volksvertegenwoordiger die iets bereikt voor de samenleving.


Wat is het?

 

Vanuit Regie naar Resultaat is een online training van vier dagdelen, waarin je het politieke spel in al zijn facetten leert hanteren. 
Er zijn verschillende speelvelden waarop de politicus moet kunnen handelen om resultaat te boeken:
- in het gemeentehuis,
- in de samenleving,
- in het bestuur,
- in het publiek.
In elk dagdeel maak je kennis met een speelveld. 
Je gaat intensief op dat speelveld in en maakt per speelveld een persoonlijk doelgerichte strategie. 

Lees hier meer over Het Politieke Spel


Inhoudsopgave

 • Wat is het?
 • Waarom gaat deze training je helpen?
 • Hoe werkt het?
 • Hoe ziet een module eruit?
 • Moet je iets voorbereiden?
 • Wat leer je precies en hoe gaat dat?
 • Wat levert de training je op?
 • Wat is de training niet?
 • Wat onderscheidt deze training van andere politieke trainingen?
 • Voor wie is de training bedoeld?
 • Wie is de trainer?
 • Wat kost het?
 • Wie is Trudy Veninga?
 • Aanmelden of …?
 • Het inschrijfformulier?
 • Nog meer vragen? Q & A

En verder

 • De modules per dagdeel
 • De trainingsagenda
 • Fractieteams
 • Vervolg en ander aanbod De Politieke School
 • Samenvatting 
 • Over De Politieke School


Waarom gaat deze training je helpen?

Om politiek succesvol te zijn moet je op verschillende fronten tegelijk werken: je doel en je positie voor ogen houden, altijd op zoek naar een meerderheid, aansturen op besluitvorming en werken aan je herkenbaarheid. Hoe scherper je doel is, hoe beter je erin slaagt om effectief te zijn op alle speelvelden.

De training gaat je helpen regie te krijgen in je politieke werk. 

Hard werken betekent niet automatisch dat je regie hebt op het resultaat. Het levert pas wat op als je doelgericht hard werkt. Als je weet waar je naar toe werkt, dan wordt het harde werken zinvol. Dan lukt het om de meest effectieve weg te vinden. Dat heet regie.

Wat de training je echt oplevert is focus.

Focus is de start van regie. Focus helpt je om je niet van de wijs te laten brengen. Met focus kost het je minder moeite om je in de volle omvang te concentreren op wat je wilt bereiken. Je gaat iedere situatie, ieder voorstel, iedere handeling plaatsen in de context van jouw doel. Je werkt aan je eigen geloofwaardigheid en aan draagvlak bij anderen. Dat geeft -ook gedurende de weg er naar toe- voldoening. Je voelt je nuttig.

Je ideeën gaan wel landen, omdat je het anders gaat aanpakken. Da’s lekker voor je zelfvertrouwen, en vooral fijn voor de mensen die je ermee wilt helpen.Denk maar eens na welke Tweede Kamerleden succesvol en bekend zijn geworden. 

Precies, dat zijn volhouders zoals Pia Dijkstra, Renske Luijten, Marianne Thieme, Pieter Omtzigt ... Niet persé fractievoorzitters die altijd in het nieuws zijn, maar doelgerichte politici die het politieke handwerk op alle fronten onder de knie hebben.


Veel burgemeesters, wethouders en ministers begonnen als raadslid. 

Zij voelden zich thuis op het speelveld, maakte furore met een onderwerp of een manier van politiek bedrijven en kozen ervoor hun loopbaan politiek voort te zetten. In de politiek lijkt het alsof je ‘automatisch’ doorstroomt naar een hogere functie, maar vaak wordt het aan je gevraagd omdat je opvalt.

 

Oud raadsleden zijn het meest trots op een besluit dat het resultaat was van hun inspanning.  

“Het brood dat je zelf bakt, smaakt het zoetst”, zegt burgemeester Achmed Marcouch onlangs in een interview in Trouw. Iets initiëren, zelf aan iets trekken en sleuren, je eigen punt maken en uiteindelijk succes boeken is het mooiste dat er is.


“Als ik in 1994 aantreed, weet ik wel wat ik wil, maar nog niet precies hoe ik dat voor elkaar zal krijgen. Als je zeker weet wat je wilt, maar nog niet hoe, dan kun je al je energie steken in het hoe.”

Gerrit Zalm, minister van financiën en fractievoorzitter VVD in de periode 1994-2006, in zijn boek De romantische boekhouder.

Ik heb het zelf ook aan den lijve ondervonden.
Hoe werkt het?

De training is verdeeld over 4 dagdelen, oftewel 4 modules. Elke module behandelt een speelveld waarin je je politieke werk doet: in het gemeentehuis, in de samenleving, in het bestuurlijk proces en  in het publiek. 

In elke module werk je stap voor stap een doelgerichte strategie uit.

 • je positionering in het gemeentehuis
 • je interactie op maatschappelijke speelveld in de samenleving
 • je sturing in de bestuurlijke processen in de gemeente en daarbuiten
 • je profilering in het publiek.

Het doel is om je eigen persoonlijke weg op elk speelveld te vinden.Hoe ziet een module eruit? 

Het doel van een module is om uit te zoeken hoe je op het specifieke speelveld kunt handelen om in deze bestuursperiode een resultaat te halen. In de eerste module maak je van je (vage) missie een concreet doel, waarmee je je kunt positioneren. Elke module start met het specifieker aanscherpen van je doel.

Met het doel voor ogen gaan we voorts in op het speelveld. We wisselen ervaringen uit, ik geef je praktische handvatten waarmee we oefenen. Daarna ga je in kleine groepjes aan de slag met maken van je eigen plan. We eindigen altijd met een presentatie en een vooruitblik op de volgende keer. 

Aan het einde van de sessie heb je je doel vertaald in een haalbare en toepasbare strategie om het doel op dat specifieke speelveld te bereiken.

Voor de inhoud van de modules scroll je even door.


Moet je iets voorbereiden?

Ja, voorafgaand aan de 1e module ga ik je vragen een politiek paspoort in te vullen. Hierin presenteer je de politiek/bestuurlijke staat van de gemeente. Voorts vraag ik je om een pitch voor te bereiden op jouw thema. 

Oh, dat lijkt best veel werk 

Dat kost je zeker een uur tijd, net zo iets als een voorbereiding voor een raadsvergadering. Maar je doet het niet voor niets. Want je gaat lang plezier hebben van het voorbereidende werk. Natuurlijk krijg je van mij handige werkformulieren, waardoor je in ieder geval niet alles zelf hoeft te verzinnen.

Je moet de voorbereiding zien als de eerste oefening in focus, waardoor je de problematiek al steviger in je hoofd nestelt. En hoe steviger de problematiek verankert zit in jou, hoe beslagener je ten ijs komt op alle politieke momenten. Voor elke module bereidt je je pitch opnieuw voor.


Wat leer je precies in een module. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Elke module start met een introductie over het speelveld. Daarna geef je een pitch over jouw missie en het doel dat je wilt bereiken. Je krijgt feedback. Door het oefenen en de feedback wordt je doel voor jezelf steeds concreter en kun je het steeds beter verbinden aan verschillende situaties.

Je krijgt kennis van alle elementen en actoren uit een speelveld. Natuurlijk doen we dat interactief. Daarna verwerk je de kennis in een persoonlijk actieplan. Je krijgt feedback. Door het uitwerken van concrete acties krijg je een beter zicht op de haalbaarheid van je doel en de stappen die nodig zijn om het te bereiken.

De module eindigt met reflectie. Je oefent een onderdeel uit je strategie, bijvoorbeeld een betoog of een gesprek. Je krijgt feedback door vragen van je mede-cursisten. Door het oefenen ben je nog beter voorbereid om je strategie in praktijk te brengen.

Wat leer je nog meer?

Met het uitwerken van de strategieën leer je een flink aantal politieke vaardigheden toepassen. Bijvoorbeeld:

 • argumentatie op orde
 • kort en bondig presenteren
 • overtuigen
 • gesprekken aangaan
 • doelen opstellen
 • processen doorgronden
 • belangen doorgronden
 • communiceren
 • profiel opbouwen
Door de herhalende opbouw train je je politieke vaardigheden zó, dat je ze ook op andere thema’s kunt toepassen.

Voor de inhoud van de modules scroll je even door.Wat levert de training op? 

 • Een bruikbare pitch over jouw thema
 • Een direct toepasbaar plan om je doel te gaan bereiken
 • Een persoonlijk uitgewerkt stappenplan
 • Inzicht in en besef van het politieke (rollen)spel
 • Dieper begrip hoe je politieke instrumenten effectief kunt inzetten
 • Gedegen kennis van politieke processen
 • Een startpunt voor alle onderhandelingen.

En ook nog:

 • Gelegenheid om te klankborden met vakgenoten
 • Tijd en ruimte om uit de waan van de dag te werken aan je politieke doelen
 • Alle ins en outs van jouw missie, thema en doel
 • Handvatten om meer politiek profiel te krijgen Persoonlijk advies en feedback.


De online training is geen webinar, college of workshop

Achterover zitten en luisteren doe je waarschijnlijk al genoeg. Daarom is de training bewust geen webinar. Er zijn genoeg presentaties die, al dan niet op het gemeentehuis, je iets over vertellen over de achtergrond van het doel waar jij je voor wilt inzetten of over politieke handigheidjes.

De training is ook geen college over rollen van een raadslid, het belang van kaderstellen, controleren of het volk vertegenwoordigen. Al komt dat natuurlijk wel aan de orde.

Het is ook geen workshop of interactieve sessie over burgerparticipatie of omgaan met inspraak, ook al stellen we de inwoners centraal.

Het is een training. Een training is bedoeld om door oefening iets te leren dat je zelf kunt toepassen in je eigen praktijk. Dat is wat ik beoog.

In deze training krijg je als deelnemer niet alleen kennis, maar leer je deze ook toe te passen. Je werkt je persoonlijke missie uit in je eigen situatie. Je gaat dus zelf actief aan de slag.


Wat onderscheidt deze training van andere? 

In elke goede politieke training komen de raadsrollen en -instrumenten aan de orde. Dan oefen je bijvoorbeeld met het schrijven van een motie. Heel nuttig. Er zijn zeker ook hele goede andere politieke trainingen die je aspecten van het politieke werk leren. Bijvoorbeeld democratisch debatteren, of presenteren. (Dat doe ik ook, maar niet in deze training)

Ook leer je in elke training dat het slim is om je te richten op een en of enkele doelen.

Deze training gaat niet over een deelonderwerp, maar over alle facetten van politiek: je leert het politieke spel spelen, de instrumenten toepassen en je succes claimen.


Anja de Rijk – de Jong, fractievoorzitter CDA gemeenteraad Kaag & Braassem:
"Ervaringen delen, open luisteren en constructief aan de slag. Zo ervaar ik mijn sessies met De Politieke School. Politiek vraagt 'een lange adem'. Door mijn trainingen en sessies bij De Politieke School word je weer in de juiste richting 'gezet' en bespreek je een plan van aanpak om je doel te bereiken.  Een aanrader voor iedereen die open en daadkrachtig politiek wil bedrijven."
Is de training voor jou bedoeld?

Ik denk het wel. Anders was je niet zover gekomen. Maar hieronder kun je het checken:

Ben je een (kandidaat) politicus die zoekend is naar zijn persoonlijke politieke weg of daar beter in wil worden?

 • Je bent bijvoorbeeld vanuit een actiestand de politieke in gerold, je voelt je zeker verantwoordelijk, maar de stroperigheid breekt je op.
 • Je bent bijvoorbeeld een startende politicus, daarom wil je het politieke bedrijf snappen. Je wilt eerlijke politiek bedrijven.
 • Je bent bijvoorbeeld een politicus die zijn (pas gestarte) functie serieus neemt. Je wil je rol oppakken.
 • Je bent al een paar jaar bezig, maar je krijgt onvoldoende ‘grip’ op het werk. Het kost je eigenlijk te veel tijd.

Is een van de onderstaande omschrijvingen op jou van toepassing?

 • Je wilt je werkt graag goed doen, voor de mensen in jouw gemeente en voor jezelf.
 • Je wilt graag leren wat je precies moet doen om succes te boeken en te claimen.  
 • Je wilt de -informele- regels van het spel kunnen doorgronden.
 • Je wilt de politieke ‘logica’ snappen.
 • Je komt er niet aan toe om zelf de tijd vrij te maken.
 • Het lukt je niet goed om de tips die je onderweg leerde toe te passen in het dagelijks werk.
De training is bedoeld voor elke (kandidaat)politicus die oprecht en serieus zijn werk wil doen en ambitie heeft om iets te bereiken voor de samenleving.


(De training kan ook worden gegeven aan fractieteams – scroll even door)


Echt, het is mogelijk regie te pakken.

Ik bedoel eigenlijk: geef het niet te snel op. Je bent niet voor niets de politiek ingegaan. Je weet dat je iets wilt bereiken. Misschien heb je het nog niet geconcretiseerd, maar je hebt er in ieder geval een vaag idee van.

De skills heb je ook, anders was je geen raadslid geworden.

En met je betrokkenheid is niets mis, anders zou je niets meer willen leren.

Wat je nu nodig hebt is een geconcretiseerd doel en een strategie om dat tot een resultaat te brengen. 

Daar kan ik je bij helpen. Ik ken de omgeving van binnenuit. Ooit begon ik zelf zo. Ik worstelde ook. Ik weet uit ervaring hoe je zo’n strategie maakt en wat er bij komt kijken.


Joanna Schaadt, oriënterend op het vak van politicus:

"Mijn deelname aan jouw opleiding(en) heeft mij gebracht dat ik me (nog) meer bewust ben van het speelveld waarin besluiten worden genomen en hoe je bestaande patronen kan doorbreken. Dat een goede voorbereiding helpt, maar dat 'algemene bekendheid' waar je voor staat misschien wel het belangrijkste is. Dat geldt zowel binnen als buiten de 'politieke arena'.”


Wie is de trainer?

Trudy Veninga. Ik train, coach en begeleid (kandidaat) raadsleden, statenleden, waterschapsbestuurders, fractievoorzitters, wethouders, fractieteams en -laatst ook nog- kandidaat Tweede Kamerleden. Ik voer veel gesprekken met politici. Ik help ondernemers om de gemeentelijke politiek te benaderen.

Ik was bestuurslid, commissielid, (kandidaat) raadslid, fractievoorzitter en wethouder in twee gemeenten. Ik ben lijsttrekker geweest en heb aan de start gestaan van meerdere colleges.

En ik ben ook nog eens professioneel trainer en heb zelf veel trainingen gevolgd. Ik weet wat je doormaakt.

Het moet dus gek lopen als ik jou niet kan helpen met de stappen naar meer eigen regie op het politieke speelveld.

Dus als je besluit deel te nemen, weet je zeker dat je wordt ondersteund door iemand die het allemaal aan den lijve heeft ondervonden. Die de omgeving van binnenuit kent. Die zelf ook heeft geworsteld. En die ook nog eens weet hoe je echte interactie laat plaatsvinden. Je bent precies op het goede adres 😊


Maria Olthaar, mentée @Stemopeenvrouw

“Trudy heeft mij geholpen mijn politieke ideeën en ambities concreet in kaart te brengen.
Haar aanpak was heel fijn, ze luisterde goed naar wat ik vertelde, stelde reflectieve vragen, deelde haar kennis en bood mij handvatten aan om mijn politieke pad verder te ontdekken. Haar tips waar vaak gebonden aan praktische voorbeelden waardoor ik daar een goede beleving van kreeg en ze wist het altijd toe te passen op thema’s die voor mij belangrijk waren. Ze heeft me op politiek vlak ontzettend gesterkt en mij gemotiveerd en praktische tools gegeven om mij als politiek georiënteerde vrouw verder in te zetten voor mijn idealen. Ik weet nu meer concreet hoe ik mijn doelen kan bereiken, wat ik daarvoor moet doen en welke eigenschappen mij daarbij gaan helpen, zo ben ik weer een stap verder gekomen in het verwezenlijken van mijn ambities.”


Wat kost het? 

De kosten voor de training zijn 495,- per persoon all-in. (De Politieke School is een CRKBO geregistreerde instelling en mag daarom BTW vrij factureren.)

Dat is best veel geld.

Ja, dat lijkt een hele investering. Het komt neer op zo’n 30 euro per uur. Wat krijg je daarvoor terug?

 • Ongeveer 14 trainingsuren. Dat staat gelijk aan twee hele dagen, maar dan zonder de reistijd.
 • Daarnaast nog vier consulten van een half uur om persoonlijk te sparren of advies te vragen.
 • Werkformulieren, hand-outs die je kunt blijven toepassen.
 • Tijd om te werken aan je politieke plannen en je competentie

Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Zie de Q&A.

Maar ook nog even dit:

Je ging de politiek in met idealen, niet voor het geld. Van de vergoeding die je krijgt kun je niet leven. Maar wat als je zoveel tijd investeert om je dromen waar te maken, en het lukt niet om je ideeën over het voetlicht te krijgen? Als het voelt alsof je alleen maar een stemmachine bent, zonder invloed?

Met deze investering is de kans groter dat je die doelgerichte volksvertegenwoordiger wordt die iets bereikt voor de inwoners van je stad of dorp. Waardoor je in de tijd dat je iets kunt doen, het ook effectiever is.


Tip

Wellicht hoef je het niet zelf te betalen. Gemeenteraden hebben geld gereserveerd voor scholing en opleiding. Misschien je eigen partij ook wel. Vraag het na bij de griffie, je fractie- of bestuursvoorzitter.

Bij De Politieke School weet je je verzekerd van praktisch resultaat, over langere termijn. Ik ben ervan overtuigd dat het loont om te investeren in opleiding, omdat ik het zelf ondervonden heb.


Jasper John, raadslid in gemeente Heerhugowaard

“Op het moment dat je de wereld van de politiek in stapt komt er een hoop naar je toe. Waarbij je als snel verdrinkt in de zee van informatie, voorstellen en het politieke stramien, iets wat je vooral eerst even moet ervaren. Maar het is van belang om daarna de draad op te pakken en duidelijk je doelen te zetten en te doen waar je de politiek voor bent in gegaan. De Online Intervisietraining en de cursus Politiek Zonder Spelletjes hebben daarbij gezorgd voor een stuk focus. Trudy wist op een laagdrempelige manier raadsleden met elkaar in gesprek te brengen en zet sterk in op het delen van eigen ervaringen. Waarbij zij het met eigen kennis en ervaring de gesprekken doelgericht en helder weet te maken. Kortom, de cursussen hebben mij weer wat extra zicht gegeven in de turbulente wereld van de democratie.”


Wie is Trudy Veninga

Trudy Veninga is trainer in communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Zij heeft een schat aan ervaring opgebouwd:


 • 12 jaar raadswerk, waarvan 7 als fractievoorzitter
 • 6 jaar wethouder van ‘buiten’, loco-burgemeester, lijsttrekker en dagelijks bestuurder in de regio
 • 14 jaar bestuurswerk in de partij
 • 3  jaar raadscommunicatieadviseur als griffiemedewerkerZij ontwikkelt en verzorgt al 15 jaar trainingen in politieke vaardigheden.

Als je je inschrijft, weet je zeker dat je wordt ondersteund door iemand die het allemaal aan den lijve heeft ondervonden. Die weet hoe je resultaten boekt, omdat zij het spel snapt.
Wat te doen ?


1. Doorpakken 

Super! Het lijkt me heel leuk om je te ontmoeten en je te helpen. Hieronder vind je het inschrijfformulier.


2. Eerst nader kennismaken met De Politieke School

Ook goed. Geef je dan op voor de kennismakingsworkshop Politiek Zonder Spelletjes. De 45 euro die je hiervoor betaalt krijg je als korting terug bij de inschrijving voor de training Vanuit Regie Naar Resultaat.


3. Eerst nader kennismaken met Trudy Veninga 

Tuurlijk! Je kunt even bellen met mij. Dat kost helemaal niks, behalve tijd. Dan heb je wel even mijn stem gehoord. Het nummer is 06 2141 4200. Het mag direct, maar je kunt ook een belafspraak maken via what’s app.

Als je nog een paar onbeantwoorde vragen hebt, check de Q&A hieronder.


4. Inschrijven …. mits of maar 

Snap ik best. Je weet soms niet hoe het loopt en je legt je voor langere tijd vast.

Dit is ook mogelijk:

 1. Je geeft je op en woont de eerste sessie bij. Blijkt het toch niet te passen bij je? Dan zeg je na de eerste module af en krijg je je geld teruggestort. Daar doe ik dan niet moeilijk over.
 2. Je geeft je op en legt de data vast die je kunt. In overleg vullen we de resterende data in bij een andere editie. Of je krijgt de opname van de gemiste module thuisgestuurd. Dit doen we ook als je onverhoopt ziek wordt of verhinderd bent.
 3. Je betaalt de hele training en vult naderhand de data in.
 4. Weet dat in geval van ziekte of andere nood er altijd overleg mogelijk is.Inschrijfformulier

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Ik schrijf mij in voor de training Vanuit Regie Naar Resultaat

De training is online en vindt plaats op vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur. Er zijn vier plenaire sessies. 

De financiële investering bedraag 495,- euro p.p. Deze prijs is inclusief BTW. Werkmaterialen en tussentijdse consultaties zijn inbegrepen. In 2023 zal de prijs 550,- euro p.p. bedragen.

(Tip: informeer bij de griffier naar de mogelijkheid om dit te vergoeden uit het scholingsbudget voor de gemeenteraad)

Kun je echt niet op vrijdagmorgen? Schrijf je dan toch in het geef het aan. We zoeken naar een passende oplossing. 

Vanuit Regie Naar Resultaat

Bijvoorbeeld: Raadslid | Fractievoorzitter | Kandidaat raadslid | Assistent

november 2022 | januari 2023

Check hier de leveringsvoorwaarden

Voeg info@depolitiekeschool.nl toe aan je adresbestand om te voorkomen dat e-mail in de spambox belandt.Meer vragen? Q & A

 

Wat is de groepsgrootte?

Het is een online training met een kleine groep (minimaal 6 en max. 8 mensen).

Er zijn vier modules, verdeeld over vier dagdelen in ongeveer 5 maanden. 


Hoe lang duurt een dagdeel

Elk dagdeel duurt 3,5 uur. Het is op een vrijdagmorgen van 9.00 – 12.30 uur.

(Op aanvraag en bij voldoende deelnemers zijn andere dagen en tijden mogelijk)


Waarom zijn er vier dagdelen? Zijn ze allemaal noodzakelijk?

 • Politicus ben je niet alleen in de raadzaal. Omdat je volksvertegenwoordiger bent is de samenleving zelf onderdeel van je politieke strategie. Draagvlak is nodig.
 • Politiek speelt zich niet alleen af in het gemeentehuis. Er wordt veel regionaal opgepakt, maar beleid van provincie, rijk, Europa en zelfs het Waterschap speelt mee in de besluitvorming en moet je meewegen in je strategie.
 • Volksvertegenwoordigen gaat ook over het vertrouwen winnen van de bevolking en ervoor zorgen dat er weer op jou of je partij gestemd gaat worden. De permanente campagne loopt altijd parallel mee met het werk op de andere speelvelden.

Een volleerd politicus laat geen speelveld onbenut; is zich er minimaal bewust van. 


Waarom is de training online?

 • Door de digitale insteek kan iedereen uit het hele land gemakkelijk meedoen.
 • Het is COVID – proof
 • Het programma en de tool lenen zich er goed voor. 
 • Het is goedkoper voor de deelnemer.


Wat is het digitale programma dat wordt gebruikt?

Via Zoom. De inloglink ontvang je kort voor aanvang, mits de betaling binnen is. Voor degenen die  Zoom nog niet kennen, stuur ik een pdf handleiding mee. De bijeenkomst zet ik 10 minuten eerder open, zodat we een korte aanlooptijd hebben om het voor iedereen comfortabel te maken.


Stel dat ik geen missie of thema paraat heb, kan ik dan toch meedoen?

Natuurlijk! Als je wilt gaan we er naar op zoek. Of anders neem je een oefenthema dat aansluit bij jouw persoonlijke ambitie. 

Alle politieke doelen worden door mijn fractie opgesteld. Ik heb geen keuze.

Geen probleem. Jij bepaalt waaraan je wilt werken. Dat kan ook een doel binnen je portefeuille zijn. Wat fijn is, is dat je strategieën leert die je op elk thema kunt toepassen. 


Hoe komen de strategieën samen?

In de laatste module maak je een tijdlijn waarin de modules samenkomen. 


Kan ik in termijnen betalen?

Ja, het is mogelijk om in meerdere termijnen te betalen. Daar maak ik een persoonlijke afspraak over, die ik bevestig bij de factuur. Dit aanbod geldt niet als je gebruik maakt van de pionierskorting.


Meer vragen? Bel gerust 06 2141 4200 of mail naar info@depolitiekeschool.nlDe modules per dagdeel

 

Dagdeel 1

 

Je bepaalt je politieke positie

In dit dagdeel start je met het vertalen van je missie in een praktisch en haalbaar politiek doel.

Je onderzoekt hoe het beleid van jouw missie ervoor staat. Dit is de basis van je strategie.

Met een politiek doel voor ogen kun je inspelen op de politieke agenda en het gesprek aan gaan met inwoners en andere raadsleden. Het geeft je houvast. 

Wat doen we nog meer

We brengen de gemeentelijke beleidsagenda en de politieke situatie in kaart. Daarmee heb je alle ingrediënten om een doordacht plan te maken. Tijdens de training krijg je tijd om jouw persoonlijke situatie uit te werken en feedback erop te ontvangen. Aan het einde van de training ben je zo goed als klaar om er uitvoering aan te geven.

 

Dagdeel 2


Je maakt je samenwerkingsagenda

In dit dagdeel verbindt je je missie en je politieke doel met alle spelers die betrokken zijn bij jouw missie. Je zoekt de meerderheid.

Met een samenwerkingsagenda in handen kun je gericht werken aan contact met alle spelers binnen en buiten de politieke arena. Je werkt effectief.

Wat doen we nog meer

In dit dagdeel brengen we de spelers op  het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke speelveld in kaart. We kijken naar hun belangen. We zoeken uit hoe je de relatie met iemand kunt verzilveren en welke actie daarvoor nodig is. Tijdens de training zet je de strategie op papier en krijg je feedback. De volgende dag kun je het eerste contact leggen.


Dagdeel 3 


Je maakt de besluitenroute

In dit dagdeel verbindt je je missie en je politieke doel aan het bestuurlijk proces in en buiten de gemeenteraad. Dit is de politieke strategie.

Met een beslissingsroute kun je tijdig en gericht werken aan agendering en besluitvorming met je politieke medespelers. Je werkt efficiënt.

Wat doen we nog meer

In dit dagdeel brengen we de elementen van het besluitvormingsproces in beeld: vanaf agendering tot aan besluitvorming. We inventariseren relevante bijeenkomsten en hun invloed op de besluitvorming. Daarna werk je je persoonlijke route uit om jouw politieke doel om te zetten in een besluit.

 

Dagdeel 4 


Je maakt je campagneplan 

In dit dagdeel verbindt je je missie en je politieke doel aan je profiel als politicus. Je maakt een permanent campagneplan.

Met een campagneplan kun je doelgericht werken aan je publieke profiel. Je maakt zichtbaar en navolgbaar wat je doet.  

Wat doen we nog meer

In dit dagdeel zoeken we uit of je kernboodschap begrijpelijk en duidelijk is en hoe je deze consistent gebruikt in je communicatie. Je maakt in de training een persoonlijk campagneplan, je presenteert dit en krijgt feedback.

De laatste module eindig je met een tijdlijn, waarin de actiepunten van alle strategieën worden verwerkt. Je strategie is daarmee compleet.
AGENDA


Bij inschrijving van zes deelnemers start de volgende training in het najaar van 2022 op een vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur

Bij inschrijving ontvang je uiterlijk 1 oktober bericht over de definitieve data. 

Het trainingstraject omvat ongeveer 5 maanden. Je wordt dus langere tijd getrainid en individueel gecoached. 

 • week 1: STARTSESSIE DOEL & POSITIE 
 • week 3: Mogelijkheid tot sparren: half uur
 • week 6: SESSIE SAMENLEVING BETREKKEN
 • week 9: Mogelijkheid tot sparren: half uur
 • week 12: SESSIE BEÏNVLOEDEN IN BESTUREN
 • week 15: Mogelijkheid tot sparren half uur
 • week 18: SESSIE PROFILEREN
 • week 21: Mogelijkheid tot sparren half uur
 • week 24* : Eindgesprek half uur

* Indicatief schema, afhankelijk van feestdagen en politieke recessen.

Heleen Keur, Wethouder gemeente Den Helder

“In mijn werk als statenlid, heb ik mogen meewerken aan verschillende trainingen die Trudy organiseert en leidt. Trudy bereidt iedere training goed en grondig voor en werkt met realistische en daardoor heel leerzame, voorbeelden. Ik heb Trudy leren kennen als een trainer met een coachende stijl, die met zachte hand de bijeenkomst strak weet te leiden. Bekijk de aanbeveling op LinkedIn.
Heleen was gastwethouder bij de kandidaat-raadsleden leergang.


Fractieteams

Het is mogelijk deze training af te nemen als fractieteam (van maximaal 10 mensen). Je werkt dan niet aan je persoonlijke doel, maar aan het overkoepelende fractiedoel. De training maak ik op maat voor jullie fractie. De training duurt dan 4 dagdelen online of 2 hele dagen fysiek (9.30 – 16.30 uur op jullie locatie). De kosten bedragen 1950 euro per fractie.


Teuni Scholthof, raadslid gemeenteraad Deventer en organisator teamtraining:

“Trudy helpt bij strategische focus. Trudy heeft voor CDA Deventer een heidag verzorgd waarin we onze strategische focus hebben bepaald. We wilden als fractie en bestuur tijdig vooruitkijken naar de volgende verkiezingen. Door de begeleiding van Trudy zijn de vele meningen over inhoud en tactiek samengebracht tot een compacte en haalbare strategie. Haar kracht zit in het bereiken van consensus in een diverse groep, waarbij elk individu wordt gehoord.”Vervolg

Wil je echt goed worden in de kernvaardigheden van het politieke spel? Dan kun je nog door voor de mastertraining. Een hele dag oefenen met spreken, debat en onderhandelen. Natuurlijk (weer) gericht op jouw praktijk.

Binnenkort komt de informatie op de website.

Wil je meer weten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Samenvatting

In een online training met een kleine groep (max. 8 mensen) van een halve dag help ik je de regie te pakken.

In deze training gaan we aan de slag met het thema waarmee jij furore wilt maken. Van mij krijg alle ingrediënten om een doordacht plan te maken. En je krijgt tijd om het uit te werken, zodat je aan het einde van de training zo goed als klaar bent om er uitvoering aan te geven.

Het duurt 3,5 uur en wordt gegeven via Zoom. Je kunt de training dus eenvoudig thuis vanachter je PC doen.

Samengevat is dit wat de training je oplevert:

 • Een concreet en haalbaar doel, gebaseerd op je politieke missie
 • Grip op politieke processen.
 • Je snapt hoe je aandacht en medewerking krijgt op jouw thema.
 • Je versterkt je profiel.

Als volksvertegenwoordiger wil je iets bereiken voor de gemeenschap. In 4 sessies werk jij je persoonlijke strategie uit.


OVER DE POLITIEKE SCHOOL

De Politieke School helpt raadsleden en fractievoorzitters hun weg te vinden op het politieke speelveld. Ze wil daarmee -kortgezegd- bijdragen aan lokale politiek zonder spelletjes door training, begeleiding, voorlichting en advies.

www.depolitiekeschool.nl


Terug naar boven


Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Ik schrijf mij in voor de training Vanuit Regie Naar Resultaat

De training is online en vindt plaats op vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur. Er zijn vier plenaire sessies. 

De financiële investering bedraag 495,- euro p.p. Deze prijs is inclusief BTW. Werkmaterialen en tussentijdse consultaties zijn inbegrepen. In 2023 zal de prijs 550,- euro p.p. bedragen.

(Tip: informeer bij de griffier naar de mogelijkheid om dit te vergoeden uit het scholingsbudget voor de gemeenteraad)

Kun je echt niet op vrijdagmorgen? Schrijf je dan toch in het geef het aan. We zoeken naar een passende oplossing. 

Vanuit Regie Naar Resultaat

Bijvoorbeeld: Raadslid | Fractievoorzitter | Kandidaat raadslid | Assistent

november 2022 | januari 2023

Check hier de leveringsvoorwaarden

Voeg info@depolitiekeschool.nl toe aan je adresbestand om te voorkomen dat e-mail in de spambox belandt.