In een exclusieve, meerdaagse training leer je een resultaatgerichte strategie op te zetten. 


 • Ben je fractievoorzitter en zie je jouw partij-ideeën onvoldoende terug in het beleid?
 • Wil je als fractievoorzitter strategisch leiding geven, maar word je steeds in beslag wordt genomen door de waan van de dag?
 • Ben je fractievoorzitter en heb je moeite om je rol te pakken in het publieke debat, vooral op die belangrijke strategische momenten?
 • Vind je dat je als fractievoorzitter de financiële stukken moet kennen, maar zie je er tegen op? Start je er daarom (te) laat mee?
 • Ben je fractievoorzitter en vind je het lastig om je algemene beschouwing te schrijven?
 • Wil je als fractievoorzitter echte resultaten tonen aan de leden van je partij?
 • En tenslotte, zou je het debat meer jouw richting op willen sturen? Verlang je er naar vaardiger te worden in het publieke debat?


Dan is DE POLITIEKE KADERSCHOOL echt iets voor jou.


Dit trainingstraject leert je een doordachte politieke strategie te bepalen en daarover aansprekend te communiceren en overtuigend te debatteren. Gericht op resultaat.  

 • Je formuleert jouw politieke doel voor 2023
 • Je werkt een politieke route uit
 • Je bepaalt je communicatiestrategie
 • Je start met het schrijven van algemene politieke beschouwingen en de presentatie daarvan.
 • Je bekwaamt je in het politieke debat.

Trudy Veninga en Brigitte Leferink hebben een training ontwikkeld om jou te helpen je optimaal voor te bereiden op het de debatten in de begrotingscyclus.Wat is het?


De Politieke Kaderschool is een (fysiek) trainingstraject van drie dagen, waarin je er aan werkt om de politieke doelen van jouw partij opgenomen te krijgen in de begroting. 


Een politiek jaar telt twee belangrijke besluitmomenten:

- in de maand juni als de kaders voor de begroting van het jaar erop worden vastgesteld

- in de maand november als de begroting voor het jaar erop wordt vastgesteld.

Je bereidt je voor op het moment van kaderstelling. Dit is de grondslag van de begroting.


Elke trainingsdag werk je aan een onderdeel: je vertaalt je missie in je politieke doel voor 2023, je bepaalt je communicatie- en onderhandelingsstrategie en je bekwaamt je in doelgericht presenteren, argumenteren en debatteren. Inhoudsopgave
 • Wat is het?
 • Waarom gaat deze training je helpen?
 • Hoe werkt het?
 • Hoe ziet een module eruit?
 • Moet je iets voorbereiden?
 • Wat leer je precies en hoe gaat dat?
 • Wat levert de training je op?
 • Wat is de training niet?
 • Wat onderscheidt deze training van andere politieke trainingen?
 • Voor wie is de training bedoeld?
 • Wie is de trainer?
 • Wat kost het?
 • Wie is Trudy Veninga?
 • Aanmelden voor de Kaderschool 
 • Het inschrijfformulier?
 • Nog meer vragen? Q & A

En verder

 • De modules per dagdeel
 • De trainingsagenda
 • Fractieteams
 • Vervolg en ander aanbod De Politieke School
 • Samenvatting Over De Politieke School


Waarom gaat deze training je helpen?

Je maakt een goede start met de voorbereiding als je niet wacht tot je de stukken krijgt. Ambtenaren beginnen direct na de begroting met de voorbereiding voor het daaropvolgende jaar: de jaarrekening wordt opgemaakt; net als het de balans van de grondexploitatie en het eerste kwartaal. Over deze stukken besluit het college in april of mei. Direct daarna stellen zij de concept kadernota vast die moet leiden tot de begroting voor het jaar erna. Het beste startmoment voor jouw voorbereiding is dus ook in de wintermaanden.

Deze training helpt je op tijd te starten met strategisch handelen, waardoor de kans veel groter is dat jouw politieke agenda terugkomt in de kadernota.

Issue-eigenaar worden gaat niet vanzelf. Om ervoor te zorgen dat mede-politici en inwoners een onderwerp met jouw gaan associëren moet je je punt iedere keer herhalen. Denk maar eens aan strategieën die succesvolle politici hanteren. Zij bereiden hun onderwerp voor door voorafgaand aan de besluitvorming er al bekendheid aan te geven. Zij maken daarmee anderen warm voor hun doelen en beïnvloeden daarmee de politieke agenda. Hun thema wordt belangrijker. Het startmoment voor jouw communicatie loopt dus parallel aan de inhoudelijke voorbereidingen.

Deze training helpt je om strategisch te communiceren, waardoor de kans veel groter wordt dat het politieke thema dat jij wilt agenderen daadwerkelijk in de begroting terecht komt en ook nog eens aan jou blijven “plakken”.

Je stem is een van je belangrijkste instrumenten als politicus. Aristoteles leerde ons al over rhetorica, de kunst van het overtuigen. Een goede politicus weet hoe hij zijn plannen treffend kan overbrengen, hij kent zijn kernboodschap en kan deze in alle situaties toepassen. Zonder overtuigingskracht lukt het niet om je politieke ideeën te realiseren. Daarom organiseren we een derde dag om de puntjes op de i te zetten.

Deze training helpt je je te bekwamen in je presentatie, waardoor de kans groter wordt dat je andere overtuigt van jouw ideeën en je een meerderheid die je steunt.  

Focus en concentratie is de basis van politiek succes. Dat betekent niet dat je je bezig houdt met “one issue”, maar dat je je richt op wat politiek voor jou het belangrijkste en het meest haalbaar is. 

Je legt namelijk verantwoording af over wat je hebt bereikt, niet over hoe hard je gewerkt hebt. 

Focus is daarom belangrijk om je politieke ambities te kunnen realiseren. 

Wat de training je echt oplevert is focus op je politieke doel, waardoor de missie die je hebt als partij volbracht wordt.


Een van je taken als fractievoorzitter is om een algemene beschouwing te houden. Maar hoe pak je dat aan? Het werk van een raadslid raakt zoveel terreinen (wonen, zorg, leefbaarheid, ed), als je die allemaal benoemd ben je heel lang aan het woord. Hoe zorg je dat je beschouwing goed opgebouwd is? Dat mensen niet afhaken? Dat inwoners weten waar je voor staat als politieke partij en dat je draagvlak krijgt voor je ideeën? 
Tijdens de cursus heeft Trudy handvaten en praktische tips waar je gericht mee aan de slag kunt gaan bij het schrijven van de beschouwing. Je bent actief bezig en met de feedback die je krijgt heb je een goede basis om thuis je beschouwing verder uit te werken en concreet met je doelen aan de slag te gaan. 


Patricia van de Vijver, fractievoorzitter in SluisHoe werkt het?

De training is verdeeld over drie dagen, waarvan de eerste 2 dagen aaneengesloten zijn met een avondprogramma en een overnachting. Dit organiseren we aan het einde van de winter, als het kan in maart*. De derde dag organiseren we in de weken voorafgaand aan de politieke besluitvormingscyclus: eind mei.

Elke dag behandelen we een aspect van de voorbereiding: 

 • politieke focus, 
 • strategisch communiceren, 
 • vaardigheden in presentatie en debat.

*Gemeenteraadsverkiezingen verhinderen een start in maart. De training start daarom op 8/9 april 2022. De derde dag is op 3 juni 2022. 
Hoe zien de dagen eruit?

De eerste en tweede dag is er een samenhangend programma. Je bouwt je politieke voorbereiding gestructureerd op. Daarvoor volgen we de onderstaande trainingslijn.


1. Je formuleert jouw politieke doel 

In de campagne heb je je hard gemaakt om jouw thema’s bij de kiezer onder de aandacht te krijgen. Je hebt debatten gevoerd en folders gelopen met jouw campagneleus. Daarmee start je het eerste jaar van de periode. Je hebt begin 2022 dus maximale invloed op de politieke koers voor de komende bestuursperiode.

In het tweede politieke jaar wil je daadwerkelijk de door jouw geagendeerde verandering in gang zetten, zodat je ze in het derde jaar zichtbaar kunt maken in het beleid. Het vierde jaar is een korter jaar, want in maart zijn er verkiezingen. De begroting voor 2022 wordt in november van 2021 vastgesteld. 


2. Je werkt een politieke route uit

Gemeenteraadswerk bestaat niet alleen uit handen opsteken en stemmen. Daar ben je wel achter. Het kunnen hanteren van instrumenten is belangrijk handwerk om de status van dossiers te weten en zaken te agenderen. Je moet weten wie je medestanders zijn en wie het moeten worden. Je moet de weg weten waar de punten worden geagendeerd, besproken en voorbereid. Een verandering is verwezenlijkt als er een besluit genomen is.


3. Je bepaalt je communicatiestrategie

Als volksvertegenwoordiger wil je de inwoners van je gemeente laten weten waar je mee bezig bent. Maar je wilt ook informatie ophalen uit de samenleving. Goede, heldere en duidelijke communicatie, die anderen verleidt te reageren is onontbeerlijk. Dat begint met een strakke en flexibel in te zetten campagneboodschap. We gaan je helpen deze te formuleren.


4. Je start met het schrijven van algemene politieke beschouwingen

Bij de behandeling van de kadernota zet je je algemene politieke beschouwing uiteen. Dit is het moment dat jij de plannen van jouw partij kunt presenteren. Het is je handvat voor het politieke nieuwe jaar en de start van de begroting voor het jaar 2022. Trefzekere algemene beschouwingen laten zien waar jij voor staat, en geven ruimte aan het publieke debat. Daarom zorgen we ervoor dat je ook voor de tweede termijn handvatten hebt.


5. Je presenteert je algemene politieke beschouwing

Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua presentatie wil je dat de beschouwing het publiek overtuigt. Dus leren we je de fijne kneepjes van presenteren en oefenen we dat. Natuurlijk vergeten we niet dat je ook geïnterrumpeerd kan worden, of dat zelf wil doen.


Als extraatje krijg je de kans om je inhoudelijke vragen te stellen aan de politiek-financieel expert.

Je hebt ongetwijfeld nog een aantal financieel-technische vragen over de gemeentelijke financiële huishouding. Wij zorgen ervoor dat je deze kunt voorleggen aan iemand die ervaren is in de gemeentefinanciën en naast de antwoorden ook tips kan geven! We doen dat tijdens het diner op de eerste dag.

Na de eerste twee dagen ga je met het geleerde aan het werk. Je krijgt van ons alle tools om je algemene beschouwing af te schrijven en een checklist/stappenplan. We bieden je een tussentijdse consultatie aan om te sparren.


6. Je gaat oefenen met presentatie en debat

Qua inhoud richt de derde dag van de training zich specifiek op het belang en de inrichting van het kaderstellend debat. Enerzijds om je doelen opgenomen te krijgen in de begroting van de gemeente, anderzijds om aan het publiek kenbaar te maken waar jouw partij zich hard voor maakt.

Je leert dus hoe je in het publieke kaderstellende debat je doel helder, kort & bondig voor het voetlicht kunnen brengen. Je leert hoe je je opponenten kunt bevragen en interrumperen. En je leert hoe je de resultaten kunt communiceren met de samenleving.


Goede opzet. Er is veel ruimte voor vragen, gesprek, en zelf oefenen.

Ik heb het meest gehad aan het maken van een inhoudelijke goed onderbouwde algemene beschouwing. Het gaat niet alleen om een mooi verhaal houden, maar vooral de onderbouwing ervan is belangrijk. Ik heb ook geleerd dat ik best goed een verhaal kan opbouwen en vertellen. Ik was bang dat ik niet zo goed (aarzelend) zou overkomen. Nu weet ik dat het goed is om ten allen tijden je doel te herhalen, herhalen, herhalen. En dan stapsgewijs daarnaar toe werken met concrete ideeën.

 
Inge, fractievoorzitter in BunnikHoe doen we dat?

Wij helpen je te werken aan deze doelen door een afwisselend programma. Je leert door te doen. Wij bieden je handvatten, oefeningen, achtergronden en tips en jij werkt ze uit.


Theoretische kaders bieden we plenair en interactief aan. Oefeningen plannen we in kleinere groepen of individueel. Wij zorgen voor veiligheid en rust, zodat je ontspannen kunt werken aan je eigen leerproces.

We gaan dus praktisch aan het werk. Het programma bouwen we zo op dat je daadwerkelijk stappen zet. We delen de onderdelen op in hanteerbare, afgeronde blokken. We geven ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Natuurlijk verzorgen we je tot in de puntjes, zodat je alle aandacht kunt hebben bij jouw leerproces. Voor de indeling van de dagen, de tijden, locatie e.d. scroll je even door.

Hier lees je meer over de aanpak van De Politieke School
Ik heb geleerd focus te houden op je eigen speerpunten en niet laten afleiden door de omvang van de Voorjaarsnota, in Apeldoorn zijn dat 411 pagina’s.

Robert, fractievoorzitter in ApeldoornMoet je iets voorbereiden?

Ja, voorafgaand aan het eerste deel vragen we je je te bedenken op welk thema je je vanaf 2022 wilt richten. Je zoekt alvast op wat je verkiezingsprogramma, de kadernota en begroting voor 2022 daarover hebben geschreven. Je neemt alle stukken ook (digitaal) mee.

We vragen je ook vragen te noteren en vooral voor jezelf te bepalen wat je precies en concreet zou willen leren.

Best een klus!

Jawel, maar je doet het niet voor niets. Het gaat je direct helpen in je dagelijkse praktijk. Het is iets dat je toch moet doen, en nu heb je er een goede reden voor. Door het vooraf op te pakken krijg je ook gelegenheid jouw deelname met fractiegenoten te bespreken en daarmee al te starten met het doelgericht werken.

Het leerproces start eigenlijk al voorafgaand aan de training.

De tweede dag vragen we je om een presentatie voor te bereiden waarin je jouw Algemene Beschouwingen als een pitch presenteert: in één minuut leg je uit wie je bent, waar je voor staat en wat je wilt bereiken in het politieke jaar 2023.

Oef, streng hoor! In de vergadering heb ik een langere spreektijd ...

Tuurlijk! Dat weten wij ook. Maar hoe handig is het als je het in korter tijdsbestek kan doen? Enne … heb je in de tweede termijn ook zoveel tijd? Bovendien: op Twitter ben je ook beperkt in het aantal tekens.


Wat levert de training je op?

De training levert je in ieder geval een eerste concrete aanzet van jouw strategie voor het nieuwe politieke jaar op. Dat is al heel fijn. En verder:

 • Je kent je politieke doel en je kunt het presenteren.
 • Je snapt hoe je je doel in de kadernota, en daarmee in de begroting kunt verwerken.
 • Je heb een idee van de politieke stappen die je kunt zetten om je thema te agenderen.
 • Je hebt een heldere kernboodschap als start voor communicatie.
 • Je hebt een startplan om te communiceren.
 • Je hebt een opzet voor de algemene politieke beschouwingen
 • Kortom, de inzet bij de behandeling in de gemeenteraad van juni a.s. zit in al voor een groot deel in je bagage.

En ook nog ….

 • Je hebt kennisgemaakt met collega deelnemers die in dezelfde situatie zitten. Hierdoor wordt je communicatie- en je politieke strategie rijker.
 • Omdat je je maatje mag meenemen, levert je dat direct een sparringpartner op, waarmee je kunt blijven samenwerken en of taken mee kunt delen.
 • Je hebt een massa praktische toepasbare tips in je achterzak, zo veel mogelijk overzichtelijk geordend in digitale hand-outs. Wij overwegen een specifieke dropbox te openen.
 • Een toepasbare strategie, die je ook in andere politieke situaties en debatten kunt toepassen.

En ook nog …

 • Tijd en gelegenheid om je financieel-technische vragen te deponeren.
 • De mogelijkheid tot een spargesprek van een half uur bij één van de trainers

En antwoorden te krijgen!! (dus een exclusief gesprek met een financieel-technisch adviseur)

 • Gratis deelname aan de workshop Politiek Zonder Spelletjes.Ik heb geleerd hoe ik mijn punt kan vertalen, hoe ik het moet aanvliegen en de opbouw van mijn betoog in eerste termijn. Heldere en duidelijke trainers en een goede inhoud. Een waardevolle training.

Jochem Jan, fractievoorzitter in WaadhoekeDe training is geen college of politieke les.

Stilzitten en luisteren doe je al genoeg. Er is genoeg boekenkennis over taken en rollen van raadsleden of over de politieke beleidscyclus. Het is een interactief trainingstraject, waarin je volop inbreng hebt en daadwerkelijk aan de slag gaat.

De training is geen generieke, standaard politieke training. De politieke situatie in elke gemeente is anders, elke fractie opereert anders en jij hebt dus te maken met je eigen specifieke problematiek. 

Wij gaan uit van jouw praktijk. Vanuit die positie helpen we je om boven de materie uit te stijgen en je ogen te richten op concreet en haalbaar resultaat in jouw situatie.

Het is ook geen cursus in financieel-technische aspecten van de gemeentelijke begroting

Je krijgt geen uitleg over de opbouw van de begroting, de paragrafen of de wijze waarop de tarieven berekend zijn bijvoorbeeld. Het is een politieke training. Je werkt aan de politieke doelen, je schrijft een politiek verhaal, je oefent je politieke presentatie en je krijgt feedback van (oud)politici.  

MAAR EEN PAAR SLIMME FINANCIEEL TECHNISCHE TIPS HELPEN WEL! 

Dus, krijg je de gelegenheid voor een exclusieve Q&A met een financieel-politiek expert, zodat je je technische vragen wel kwijt kunt en ook nog een aantal tips krijgt.Het was voor mij een eyeopener dat je je veel grondiger kunt voorbereiden voor de politieke beschouwingen!

Ik vind het heel fijn dat er echt tijd wordt uitgetrokken voor een stukje verdieping. De training scoort hoger dan gemiddeld! Vooral omdat er voldoende tijd wordt uitgetrokken om (persoonlijke) vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast vind ik het heel krachtig dat je huiswerk meekrijgt en dat je feedback krijgt op je algemene beschouwing waar je dit jaar aan werkt.

Philip, fractievoorzitter in ApeldoornIs de training voor jou bedoeld?

Als je fractievoorzitter bent en je werk serieus neemt, dan is de training precies voor jou bedoeld. Hieronder kun je het nog even checken:

 • Je wilt concreet resultaat boeken met je fractie en/of je partij.
 • Je wilt invloed uitoefenen op de politieke agenda.
 • Je wilt slimmer omgaan met je tijd en strategisch kunnen opereren.
 • Je wilt meer en beter communiceren over je politieke inzet.
 • Je wilt invulling geven aan je rol als gezicht en leider van de fractie.
 • Je bent bereid om je te verdiepen in het politieke handwerk.


Trouwens:

Je mag alleen komen, maar je “rechterhand” of je opvolger mag wat ons betreft ook inschrijven.

Dat is bijvoorbeeld:

 • Je financieel woordvoerder, deze helpt jou met het lezen van de begroting. Deze persoon snapt hoe de gemeentelijke financiën in elkaar zitten en volgt het laatste nieuws.
 • Je politieke en of communicatieve helper in de fractie. Dit is jouw vertrouwenspersoon en samen stippelen jullie de strategie uit.
 • De politicus in opleiding, je mentee. Dit is de persoon die in de toekomst een belangrijke rol in de fractie zal spelen en opgeleid wordt.

Wij raden je in ieder geval aan om je deelname met je fractieleden te bespreken en hen te betrekken bij de concretisering van je stappenplan. 

Er is zeker ruimte voor raadsleden die het fractievoorzitterschap ambiëren.

(De training kan ook worden gegeven aan fractieteams – scroll even door.)


Echt, een slimme en strategische voorbereiding loont!

Ik bedoel eigenlijk: denk niet dat je een financieel expert moet zijn om de begroting te beïnvloeden. Denk ook niet te snel dat je geen invloed kunt hebben, omdat alles al dichtgetimmerd is of omdat je door coalitiedeelname vleugellam bent. De huidige beleidsagenda is er ook gekomen doordat politici iets agendeerden. Dat kun jij ook.

 1. Je bent toch ook niet voor niets de politiek ingegaan? Je weet dat je iets wilt bereiken; je wilt je verkiezingsprogramma zo veel mogelijk uitvoeren.
 2. De skills heb je zeker ook, anders was je geen raadslid geworden.
 3. En met je betrokkenheid is niets mis, anders zou je je de maatschappelijke problemen niet willen oplossen.
 4. Wat je nu nodig hebt is een geconcretiseerd doel en een strategie om dat tot een resultaat te brengen.


Brigitte en ik kunnen je helpen. 


Wij kennen de omgeving van binnenuit. Ooit begonnen we zelf zo. Brigitte was raadslid en is nu wethouder. Ik was ook raadslid en wethouder, en ook nog een tijd fractievoorzitter. Wij worstelden ook. Wij weten uit ervaring hoe je zo’n strategie maakt en wat er bij komt kijken.

Dit is onze definitie van politiek succes:

Succes in de politiek bereik je door goed je doelen te kennen en daar gericht, in samenwerking met voor- en tegenstanders aan te werken. Veranderingen komen tot stand door formele besluiten in de gemeenteraad.

En dit zijn volgens ons de kenmerken van een goed politicus:

 • Je hebt een (of enkele) concrete politieke doelen voor ogen
 • Je hebt een planning voor elk doel, en je probeert daartoe de agenda te beïnvloeden
 • Je kent je bevoegdheden en weet je instrumenten te gebruiken.
 • Je kent de stukken, de procedures, en kan ze resultaatgericht inzetten Je bent bereid naar consensus te zoeken en compromissen te sluiten om het draagvlak voor jouw veranderingen zo groot mogelijk te maken.Wanneer, hoe laat en hoe lang

Voorjaarseditie: Vrijdag 3 juni + vrijdag en zaterdag 11 en 12 juni 2022 aaneengesloten.

Najaarseditie: Vrijdag en zaterdag 17 en 18 september aaneengesloten + vrijdag 14 oktober 2022

GLOBAAL PROGRAMMA

Dag 1

's Morgens om 9.00 ontvangst.

Start 9.30 uur. Tussen de middag een verzorgde lunch. Einde van het programma om 17.00 uur. Borrelen en diner. Daarna een ontmoeting met de politieke-financieel expert. Einde 21.00 uur.


Dag 2

Start 9.00 uur. Tussen de middag een verzorgde lunch. Om 16.00 uur zorgen we dat je kunt vertrekken naar huis, mét bagage.


Dag 3
Start 9.30 uur. Tussen de middag een verzorgde lunch. Om 16.30 uur sluiten we af. Je mag nog een drankje met ons meedrinken, maar het hoeft niet. 


Waar
Postillion hotel Utrecht Bunnik of Veluwe-meer (bij Strand Nulde) (onder voorbehoud)

Voor de tweedaagse is er een eenpersoonskamer voor je geboekt.
Voor de 3e dag kun je eventueel zelf een kamer boeken op eigen kosten. 

Wie is de trainer?

De Politieke Kaderschool wordt uitgevoerd door Trudy Veninga en Brigitte Leferink. Twee ervaren trainers die het hele programma uitvoeren. De politiek-financieel expert is een gasttrainer die ook zijn sporen in de lokale financiële politiek verdiend heeft.

Trudy Veninga

Trudy traint, coacht en begeleidt (kandidaat) raadsleden, statenleden, waterschapsbestuurders, fractievoorzitters, wethouders, fractieteams en -laatst ook nog- kandidaat Tweede Kamerleden. Ze voert veel gesprekken met politici. Ze helpt ondernemers om de gemeentelijke politiek te benaderen.

Zelf was ze bestuurslid, commissielid, (kandidaat) raadslid, fractievoorzitter en wethouder in twee gemeenten. Ze is lijsttrekker geweest en heeft aan de start gestaan van meerdere college

Zij is ook nog eens professioneel trainer en heeft zelf veel trainingen gevolgd. Ze weet precies wat je doormaakt.


Brigitte Leferink

Brigitte is zelfstandig communicatie-adviseur en wethouder. Ze schrijft artikelen, is ook schrijfdocent, deelt schrijftips en wordt geregeld gevraagd als interviewer. Zij werkte als projectleider bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waar ze preventie-akkoorden met gemeenten sloot. Ze zet zich in voor verbetering van de positie van meisjes en vrouwen wereldwijd.

In het lokale politieke bestuur heeft zij haar sporen verdiend als raadslid en wethouder. Samen met Trudy Veninga ontwikkelde ze De Politieke Kaderschool. 


Politiek-financieel expert 

In 2020 ontvingen wij Michiel van der Eng.

Michiel is ambtenaar, trainer, columnist en oud-wethouder. Zijn missie is om raadsleden bij te brengen dat financiële discussies vaak helemaal niet over geld hoeven gaan. En nog minder over tabel 6.1 op pagina 153 van de begroting.

De gasttrainer van 2022 is nog niet bekend. Wij zijn in gesprek met meerdere kandidaten, waaronder Michiel.

Met deze specialistische trainers is het echt mogelijk een  uitgekiende politieke en communicatieve strategie op te zetten.

Dus als je besluit deel te nemen, weet je zeker dat je wordt ondersteund door trainers die het allemaal aan den lijve hebben ondervonden. Die de omgeving van binnenuit kennen. Die zelf ook hebben geworsteld. En die ook nog eens weten hoe je echte interactie laat plaatsvinden. Je bent precies op het goede adres 😊Wat is jouw investering?

De belangrijkste investering is jouw tijd. Je kunt succesvol en ontspannen politiek bedrijven als je toepast wat je geleerd hebt.

De kosten voor deze driedaagse training zijn 850,- all-in voor de voorjaarseditie*. (De Politieke School is een CRBKO geregistreerde instelling en mag daarom BTW vrij facturen)Dat is best veel geld.

Ja, dat lijkt een hele investering. Het komt neer op ongeveer 280 euro per dag. Wat krijg je daarvoor terug?

 • Drie en een halve trainingsdag. Dat staat gelijk aan 26 actieve trainingsuren.
 • Daarnaast nog twee consulten van een half uur om te sparren of advies te vragen.
 • Werkformulieren en hand-outs die je kunt blijven toepassen.
 • Tijd om te werken aan je politieke strategie, je algemene politieke beschouwing en je persoonlijke competenties.
 • Een stevige basis voor het fractiewerk in de volgende periode.

De prijs is inclusief BTW, koffie, thee, water, 3x lunch, 3x smoothie, een diner, een overnachting en ontbijt.  

*voor de najaarseditie moeten wij helaas een prijsverhoging van 100,- euro doorvoeren. Kosten 950,- euro all-in.


Maar ook nog even dit:

Je ambieert niet voor niets de functie van fractievoorzitter. Je wil graag leiding en sturing geven aan je fractie en met hen aan het gemeentelijk beleid. Je wilt de ideeën van jouw partij om te zetten in klinkklare besluiten. Maar wat als je zoveel tijd investeert om je voor te bereiden, je algemene beschouwingen te schrijven en er verandert helemaal niets aan de begroting?

Met deze investering is de kans groter dat je wel invloed uitoefent op de belangrijkste randvoorwaarden voor gemeentelijk beleid: de kaders en het geld.

Als jouw ideeën in de begroting zijn verwerkt geeft dat rust. Je hoeft ‘alleen’ nog maar de voortgang te controleren. Daardoor krijg je tijd om contact te houden met het veld en in gesprek te gaan met inwoners of om zaken tot op de bodem uit te zoeken. Kortom: je krijgt tijd om je volksvertegenwoordigende taak echt uit te oefenen.

Je kunt je bezig houden met de effectiviteit van het debat, inwoners- en overheidsparticipatie en (permanente) campagne. Precies die zaken die het raadslidmaatschap waardevol en bevredigend maken. Je bent ergens mee bezig.

De strategieën zijn overdraagbaar en toepasbaar voor raadsleden na jou en tevens een stevige basis voor de nieuwe raadsperiode, waardoor er van meet af aan gewerkt kan worden aan tastbaar resultaat.


Tip:

Wellicht hoef je het niet zelf te betalen. Gemeenteraden hebben geld gereserveerd voor scholing en opleiding. Misschien je eigen partij ook wel. Vraag het na bij de griffie, je fractie- of bestuursvoorzitter


 

Bij De Politieke School weet je je verzekerd van praktisch resultaat, over langere termijn. Ik ben ervan overtuigd dat het loont om te investeren in opleiding, omdat ik het zelf ondervonden heb.

Trudy Veninga, oprichter De Politieke School


Wat te doen? 


1. Aanmelden graag!

Super! Wij willen jou en de politicus die je wilt meenemen graag helpen. Hier vind je het inschrijfformulier.


2. Eerst nader kennismaken met De Politieke Kaderschool

Ook goed.

Geef je op voor de workshop Politiek Zonder Spelletjes. Dan maak je kennis met mij, en met de praktische werkwijze van De Politieke School. De vele tips die je krijgt kun je direct toepassen. 

Of bel met mij. Dat kost helemaal niks, behalve tijd. Dan heb je wel even mijn stem gehoord. Het nummer is 06 2141 4200. Het mag direct, maar je kunt ook een belafspraak maken via what’s app.


3. Eerst meer focus krijgen op het politieke spel.

In het geval dat je nog niet zo ervaren bent als raadslid kan het handig zijn je eerst te verdiepen in het politieke spel met de training Vanuit Regie Naar Resultaat.

Je oefent dan ook met het formuleren van je politieke doel. De training richt zich ook op het behalen van resultaten, maar niet specifiek op de kadernota.


4. Inschrijven …. mits of maar

Snap ik best. Je weet soms niet hoe het loopt en je legt je voor langere tijd vast.

Dit is ook mogelijk:

1. Je geeft je op voor het eerste deel van de training. Blijk je geen behoefte te hebben aan de exclusieve debattraining? Dan overleg je met ons na afloop van de 2-daagse en krijg je 20% van het geld teruggestort. Daar doen we dan niet moeilijk over.

2. Je geeft je op en legt de data vast die je kunt.

Je betaalt de hele training. In overleg vullen we de resterende data in bij de editie van 2022. Dit doen we ook als je onverhoopt ziek wordt of verhinderd bent.

3. Je betaalt de hele training en vult naderhand de data in. In uiterste gevallen kunnen we deze optie uitvoeren. We maken dan wel een stevige afspraak over de termijn waarop je definitief maakt of je komt.

4. Weet dat in geval van ziekte of andere nood er altijd overleg mogelijk is. Vervanging van jou of je fractiegenoot door een andere fractiegenoot is altijd mogelijk.

Nog meer vragen? Q&A

Ik ben (nog) geen fractievoorzitter, mag ik me inschrijven?

Ja, zeker als je de ambitie hebt om die functie te gaan bekleden nodigen we je van harte uit. We houden wel de balans van de training in de gaten; er is dus beperkt ruimte voor niet-fractievoorzitters. Houd er rekening mee dat je wordt aangesproken alsof je de functie al hebt.

 

Wat is de groepsgrootte?

We gaan uit van een minimum van 12 deelnemers en een maximum van 16 deelnemers.

Bij 12 aanmeldingen gaat de training zeker door.

Hoe lang duurt een dag?

De eerste dag beginnen we om 9.30 uur. Als je van ver komt, hoef je niet midden in de nacht te vertrekken.

We stoppen om 21.00 uur. Dat is laat, maar natuurlijk is er een behoorlijke lunchpauze en ook voor het aperatief en het diner nemen we ruim de tijd. Daarbij komt dat je blijft slapen, dus je hoeft niet meer naar huis.

De tweede dag starten we om 9.00 uur. Bijtijds, want je hebt geen reistijd. Bijtijds, zodat je om 16.00 uur weer af kunt reizen naar huis.

De derde dag werken we tussen 9.30 en 16.30 uur.

 

Hoeveel pauzes zijn er?

Gedurende de dag plannen we voldoende pauzes voor koffie en thee en de sanitaire stop. In de werkpauzes krijg je ook gelegenheid om even te lopen, een andere plek op te zoeken en iets te nuttigen.

We plannen een uur in voor lunchpauzes. Voor het aperitief en het diner nemen we nog meer de tijd.

 

Waarom zijn er drie dagen?

Wij geloven dat je het beste leert door te oefenen in de praktijk en daar feedback op te krijgen. Daarom krijg je bij ons voldoende oefentijd. Oefenen doe je niet alleen tijdens de training, maar ook daarna in je dagelijkse praktijk. Pas aan het einde van de derde dag sluit je het leerproces van de training af. 

Het leren begint al bij de voorbereiding. Op de trainingsdagen leer je en oefen je zoveel mogelijk. Je krijgt een opdracht mee naar huis en gelegenheid tot consultatie. Op deze wijze verwerk je de leerstof in je eigen situatie: door te doen! De derde dag reflecteren we en voegen we vaardigheden toe. Ook na de derde dag heb je nog recht op een half uur consultatie.

 

Zijn ze alle drie noodzakelijk?

Ja. Om politiek resultaat te boeken telt elke stap. De laatste stap voordat het besluit genomen wordt is de  behandeling in de gemeenteraad. Daar wil je dus goed beslagen ten ijs komen na zoveel voorbereidend werk. Daarom trainen we je debatvaardigheden de derde dag. We zetten daarmee de puntjes op de i.

 

Ben ik verplicht om te overnachten?

We raden het ten zeerste aan om te blijven overnachten, daarom is het in de prijs inbegrepen. Samen uit, samen thuis versterkt het groepsgevoel en draagt daarmee bij aan het leerproces. Het is een spelregel die we de hele training hanteren.

 

Ben ik verplicht om mee te dineren?

Tijdens het diner is de Q&A voor financieel-technische vragen ingepast. Je mist dat onderdeel als je besluit niet mee te dineren. Wij denken dat het vragenuurtje meerwaarde heeft voor het leerproces, dus we raden je sterk aan het hele programma mee te doen.

 

Kan ik dieetwensen kenbaar maken?

Natuurlijk. De locatie, het Postillion Hotel in Bunnik of Amersfoort, staat erom bekend dat aan dieetwensen kan worden voldaan. Geef het aan op je inschrijvingsformulier bij de opmerkingen.

 

Waarom is de training fysiek? Kan ik online meedoen?

De training is fysiek omdat wij interactie en onderlinge uitwisseling van ervaringen en tips zo belangrijk vinden. In een online training komt de interactie ook tot stand, maar is minder effectief. Wij zijn ook van mening dat de training te lang duurt om het online vol te houden. 

Er is geen mogelijkheid om de training of onderdelen daarvan online te volgen. De training Vanuit Regie Naar Resultaat is wel een online leertraject.

 

Stel dat ik geen missie of thema paraat heb, kan ik dan toch meedoen?

Natuurlijk! Als je wilt gaan we er naar op zoek. Of anders neem je een oefenthema dat aansluit bij jouw persoonlijke ambitie.

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, het is mogelijk om in meerdere termijnen te betalen. Daar maak ik een persoonlijke afspraak over, die ik bevestig bij de factuur.


Heb je nog meer vragen? Stel ze hier.
Fractieteams

Het is mogelijk deze training af te nemen als fractieteam (van maximaal 16 mensen). Je werkt dan aan het overkoepelende fractiedoel. De training maken we op maat voor jullie fractie. De kosten bedragen 8500 euro per fractie.


Binnen onze fractie gaven enkele mensen aan moeite te hebben om van het papier los te komen en in het debat andere raadsleden snel van repliek te dienen. Trudy nam ons mee door diverse scenario’s en bracht zodoende structuur in onze argumentatie en bood ons handvatten om onze boodschap consistent uit te dragen. Naast functioneel en leerzaam was de training voor onze fractie ook nog eens een goede manier om op informele en gezellige wijze tijd met elkaar door te brengen.

Michel Graef
Fractievoorzitter Samen Verder
Gemeente Leudal
Vervolg en ander aanbod De Politieke School

Als je regelmatig op de hoogte wilt worden gehouden van de activiteiten van De Politieke School, abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

De Politieke School verzorgt ook online trainingen voor raadsleden, waaronder kandidaat-raadsleden en fractievoorzitter. De workshop Politiek Zonder Spelletjes is een korte workshop waarin je kennis maakt met strategieën om overeind te blijven in het politieke spel. In de 4-delige training Vanuit Regie Naar Resultaat leer je het politieke spel eerlijk te spelen.

Daarnaast bieden wij coaching voor fractievoorzitters en kunnen we een training verzorgen voor de hele politieke fractie. Voor dit maatwerk kun je het beste persoonlijk contact maken. 
Samenvatting

Je gaat de eerste twee dagen kopje onder op een fijne locatie op een centrale plek in Nederland. Aan het einde van die twee dagen heb jij je strategie op de rit en het begin van de Algemene Beschouwingen op papier. Daarna werk je zelf verder aan de inhoudelijke voorbereiding met je fractie en je inbreng in het debat. Aan het einde van de derde dag heb je ook je presentatie en je argumentatie op orde.

De eerste dag gaan we aan de slag met het formuleren van je politieke boodschap en de bijbehorende communicatie en bepaal je je route.

De tweede dag werk je aan je politieke beschouwing, mondeling en schriftelijk. We pakken alle aspecten op, behalve het financieel technische…

Op de derde dag oefen je de belangrijkste debatvaardigheden  aan de hand van je eigen Algemene Beschouwingen. 


Over De politieke School

De Politieke School helpt raadsleden en fractievoorzitters hun weg te vinden op het politieke speelveld. Ze wil daarmee -kortgezegd- bijdragen aan lokale politiek zonder spelletjes door training, begeleiding, voorlichting en advies.

www.depolitiekeschool.nl


Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Ik meld mij aan voor De Politieke Kaderschool

Vrijdag 3 juni 2022, 9.30 - 16.30 + vrijdag 10 juni, 9.30 uur en zaterdag 11 juni 2022 tot uiterlijk 16.00 uur aaneengesloten, in Postillion Hotel Bunnik onder voorbehoud). De financiële investering is € 850,- p.p.

Data voor de najaarseditie zijn 16/17 september en 14 oktober 2022. De financiële investering is 950,- p.p. 

Deze prijs is inclusief BTW, koffie, thee, water, 3x lunch, 3x smoothie, een diner, een overnachting en ontbijt. Werkmaterialen zijn inbegrepen.

Tip: Informeer bij uw griffier naar de mogelijkheid om dit te vergoeden uit het scholingsbudget voor de gemeenteraad.

De Politieke Kaderschool - De Politieke SchoolDisclaimer

Deze informatie zal tot een maand voorafgaand aan de training nog worden aangevuld. Indien je op de hoogte wilt blijven van de aanvullingen, of je wilt een omissie doorgeven, laat dan weten via een e-mail aan info@depolitiekeschool.nl.