Denk niet dat de behandeling van de kadernota pas begint als je de stukken krijgt. Ambtenaren beginnen direct na de begroting met de voorbereiding. De jaarrekening wordt opgemaakt, de balans van de grondexploitatie wordt opgemaakt, de eerste kwartaalrapportage voor 2020 komt in beeld. In april en mei besluit het college over deze stukken. Direct daarna stellen zij de concept kadernota vast die moet leiden tot de begroting voor 2021.

Trudy Veninga en Brigitte Leferink hebben de handen ineengeslagen en een training ontwikkeld om jou te helpen voorbereiden.

Wil je als fractievoorzitter of financieel woordvoerder goed beslagen ten ijs komen, inclusief een doordachte politieke strategie én gerichte en aansprekende communicatie dan is het startmoment voor jouw voorbereiding dus ook in de wintermaanden.

De handvatten daarvoor krijg je tijdens de tweedaagse training van De Politieke Kaderschool.

Hoe dan?

Je gaat twee dagen kopje onder op een fijne locatie op een centrale plek in Nederland. Aan het einde van die twee dagen heb jij je politieke en communicatiestrategie om kaders te stellen klaar. Zo kun je je ontspannen voorbereiden op de jaarstukken, de tussenrapportages en de kadernota die dit voorjaar op je afkomen, mét een leuke groep sparringpartners.
> Programma De Politieke Kaderschool

> Aanpak De Politieke Kaderschool

> Resultaat De Politieke Kaderschool

> Leveringsvoorwaarden open trainingen


fractievoorzitters, waarachtige leiders in de politieke arena
Leergang fractie-voorzitters

​Wil je handelingsbekwaam worden als fractieleider op het politieke speelveld? Je politiek doel kennen en onderbouwen? Dat uitdragen naar fractie, achterban, gemeenteraad, samenleving? En het bereiken met behulp van mensen, middelen, proces? Dan is de fractievoorzittersleergang iets voor jou!

Lees meer
goed voorbereid naar de kadernota
Debattraining Algemene Beschouwingen

​Voor fractievoorzitters en hun rechterhand organiseren wij een exclusieve debattraining om het begrotingsdebat goed voor te bereiden. Deze exclusieve training is een (logisch) vervolg op de Politieke Kaderschool, maar kan ook als losse module worden gevolgd. De training is onderdeel van het aanbod voor fractievoorzitters. In de training leren de deelnemers de belangrijkste debatvaardigheden en oefenen daarmee. Qua inhoud richt de training zich specifiek op het belang en de inrichting van het begrotingsdebat.

Lees meer