Denk niet dat de behandeling van de kadernota pas begint als je de stukken krijgt. Ambtenaren beginnen direct na de begroting met de voorbereiding. De jaarrekening wordt opgemaakt, de balans van de grondexploitatie wordt opgemaakt. Over de eerste kwartaalrapportage voor 2021 besluit het college in april of mei. Direct daarna stellen zij de concept kadernota vast die moet leiden tot de begroting voor 2022.

Trudy Veninga en Brigitte Leferink hebben de handen ineengeslagen en een training ontwikkeld om jou te helpen voorbereiden.

Wil je als fractievoorzitter of financieel woordvoerder goed beslagen ten ijs komen, inclusief een doordachte politieke strategie én gerichte en aansprekende communicatie dan is het startmoment voor jouw voorbereiding dus ook in de wintermaanden.

De handvatten daarvoor krijg je tijdens de tweedaagse training van De Politieke Kaderschool.

Hoe dan?

Je gaat twee dagen kopje onder op een fijne locatie op een centrale plek in Nederland. Aan het einde van die twee dagen heb jij je politieke en communicatiestrategie om kaders te stellen klaar. Zo kun je je ontspannen voorbereiden op de jaarstukken, de tussenrapportages en de kadernota die dit voorjaar op je afkomen, mét een leuke groep sparringpartners.
> Programma De Politieke Kaderschool

> Aanpak De Politieke Kaderschool

> Resultaat De Politieke Kaderschool

> Leveringsvoorwaarden open trainingen