Samenwerken met De Politieke School

Uw vraag is leidend voor de dienst die wij leveren. Een intake maakt altijd deel uit van het offertetraject.  Het doel van de dienst wordt in samenspraak geformuleerd en vastgelegd in de offerte.  Na ondertekening wordt de opdracht uitgevoerd onder toepassing van de relevante leveringsvoorwaarden van De Politieke School.

Bij de uitvoering van een maatwerkopdracht wordt:

  • De vertaalslag gemaakt naar de praktijk, zodat de deze altijd aansluit bij de dagelijkse praktijk van de deelnemer. De norm is dat alle tips, vaardigheden, handvatten morgen succesvol toepasbaar zijn. Het gaat om praktische handvatten.
  • Interactie opgezocht. Dat wil zeggen dat zowel bij scholing, begeleiding, voorlichting en advies beoogd wordt in gesprek te gaan, of dat te entameren.
  • Aandacht wordt geschonken aan de persoonlijke doelen van de deelnemer, dan wel de doelen van de organisatie of partij.
  • Leren van elkaar zo veel mogelijk in praktijk gebracht. Dit is een nevendoel bij elke activiteit, en dat geldt ook voor de trainer/begeleider.
  • Kennis en ervaring van de trainer/begeleider/ adviseur/voorlichter openhartig gedeeld om tot het optimale resultaat te komen.
  • Politieke neutraliteit gegarandeerd. Het gaat om het politieke bedrijf, niet om partijpolitieke standpunten.
  • Directe toepasbaarheid als voorwaarde gehanteerd. Vandaag leren, morgen doen. De scholing kan kort en intensief zijn, maar ook uit meerdere delen bestaan. Begeleidingstrajecten zijn erop gericht dat deelnemers zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Handvatten en advies zijn gericht op de praktische toepassing.

Contact