Klachtenprocedure

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van De Politieke School. Indien u een klacht heeft kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat ons werk verder te verbeteren. De Politieke School streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven. Hier kunt u rechtstreeks naar ons klachtenformulier.

Klachtenprocedure

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/begeleider/voorlichter of adviseur zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij De Politieke School.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier vindt; het ingevulde formulier kunt u verzenden en wordt dan ontvangen door Trudy Veninga, eigenaar van De Politieke School.

U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal Trudy Veninga zelf binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.

Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

Mocht De Politieke School uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de heer T.F.M. Verlaan te Kudelstaart (tverlaan@caiway.nl). Het oordeel van de heer Verlaan is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties worden door De Politieke School snel afgehandeld.

Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.

November 2018

Klachtenformulier