21 Bruikbare tips verzamelden de deelnemers van de eerste workshop politiek zonder spelletjes. 
De deelnemers van de tweede workshop verzamelden er 20, en deden er nog 16 aanbevelingen bovenop. 
De derde workshop leverde 26 tips op, en een wetweetje dat voor iedereen bruikbaar was.
Eén fractie deed verslag op hun website:
https://velsenlokaal.nl/worksh...
Hun beste tips deelden ze op dit whiteboard in Zoom. 
Heb je ook tips voor anderen of wil je tips ontvangen?
Geef je dan ook op! 


whiteboard politiek zonder spelletjes


Je wilt oprechte en inhoudelijke politiek bedrijven. Terecht, want dat vragen de kiezers van je. Dan wil je niet belemmerd worden door stomme politieke spelletjes. Je wilt resultaten boeken. Integer debatteren. Eerlijk communiceren. Ik snap het, daarom nodig ik je uit. 

Wees welkom bij de workshop Politiek zonder spelletjes.

We gaan het er over hebben. Je gaat ontdekken dat politieke spelletjes niet onvermijdbaar zijn, maar dat ze je minder hoeven te raken. Je gaat inzien hoe je resultaten kunt boeken. Mijn kennis uit mijn ervaring als raadslid, fractievoorzitter en wethouder neem ik mee. Net als mijn trainersexpertise. 


De workshop is bedoeld als een kennismaking met strategieën die je kunnen helpen. 

In de workshop delen we in ieder geval een aantal ervaringen met politieke spelletjes. We gaan er op in wat het met je doet: hoe het gedoe je belemmert in het bereiken van je doelen. Hoe het je plezier in het werk beïnvloedt. 

We zoeken uit waarom de politieke arena zich zo leent voor zogenoemde spelletjes. Wat zit erachter? Welke elementen wetmatigheden spelen een rol? En tenslotte richten we ons op oplossingsstrategieën. Wat kan bijdragen aan politiek zonder spelletjes? 


Agenda 

Lunchsessie woensdag 7 oktober

Maandag 26 oktober

Donderdag 26 november

Lunchsessie woensdag 9 december


Om 19.30 uur (of 11.30 uur voor de lunchsessies) komen we online bij elkaar via Zoom. De inloglink ontvang je uiterlijk dezelfde ochtend, mits de betaling binnen is. Voor degenen die  Zoom nog niet kennen, stuur ik een pdf handleiding mee. De bijeenkomst zet 10 minuten voorafgaand aan de sessie open, zodat we een korte aanlooptijd hebben om het voor iedereen comfortabel te maken. Vergeet vooral je koffie (of lunch) niet klaar te zetten ;)

De workshop duurt twee uur, inclusief een korte pauze. Er is plek voor 10 mensen, want ik houd het graag persoonlijk.

De kosten zijn € 15,- euro. Dit is inclusief het korte verslag dat je zal worden nagestuurd. De Politieke School is een CRKBO geregistreerde instelling en mag daarom BTW vrij factureren. 

Wat het oplevert zijn vooral tips, ideeën en suggesties. Van mij en van de andere deelnemers, want ik geloof in leren van elkaar. En misschien een beter inzicht in je leerwensen om een volleerd politicus te worden. 

Je kunt je nu aanmelden. Mail je naam, volledig postadres en telefoonnummer naar info@depolitiekeschool.nl. Vol = vol.
Dit vonden de deelnemers van de vorige workshops:  

From Hanneke to Everyone:  09:30 PM
Waardevolle bijeenkomst; leuk om ieders ideeën te horen. 
From Suleyman to Everyone:  09:30 PM
Hele leerzame bijeenkomst. Dank hiervoor.
From Kitty to Everyone:  09.30 PM
Ook ik vond dit een waardevolle bijeenkomst; leerzaam en inspirerend om ieders ideeën te  horen.
From Frits to Everyone:  09.31 PM
Ik vind dit soort bijeenkomsten heel inspirerend. Ga ze ook steeds leuker vinden. Leuk zo dwars door het land.
From Ineke tot Everyone:  09:31 PM
Het was goed en leerzaam
From Lida to Everyone:  09.31 PM
Leerzaam
From Sonja to Everyone: 9:31 PM
Ik vond het leerzaam, vooral fijn dat het via zoom kon
From Christel to Everyone:  9:33 PM
Goed om ervaringen te delen en fijn dat er een rode lijn in lessen zit van jullie kant. Dank je wel voor alle tips. Ik neem ze zeker mee en ga ze delen met mijn fractie. Ik blijf graag op de hoogte. Laagdrempelig en makkelijk om via zoom dit te volgen. Zie graag het verslag tegemoet! Dank!!
From Gea to Everyone:  09:30 PM
leuke en leerzame workshop.
From Puck to Everyone:  09:31 PM
Leuke training om te doen. Fijn om digitaal aan vaardigheden te werken
From Janine to Everyone:  09:31 PM
Dank. Prettig om in een ontspannen sfeer te kunnen praten over zaken waar je tegenaan loopt. Fijne om diverse ervaringen te horen
From Jacolien to Everyone:  09:31 PM
Dankjewel. Fijn om even ervaringen te kunnen delen en zelf weer wat meer overzicht te krijgen. En bedankt voor de tips!!
Van Ine per e-mail:
Dank voor de leuke workshop; ik heb hem als positief ervaren en ga de tips zeker gebruiken.


Over De Politieke School

De Politieke School helpt raadsleden en fractievoorzitters hun weg te vinden op het politieke speelveld. En wil daarmee -kortgezegd- bijdragen aan lokale politiek zonder spelletjes door training, begeleiding, voorlichting en advies. In deze workshop maak je kennis met politiek zonder spelletjes. www.depolitiekeschool.nl


Over Trudy Veninga

Trudy Veninga

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Ze komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties. Ze houdt ook niet van politieke spelletjes en richtte daarom De Politieke School op.