Frustratie over politieke spelletjes is funest voor de voldoening in je politieke werk. Oprechte mensen met mooie idealen en goede ideeën raken gedemotiveerd of haken zelfs af. Dat gaat mij aan het hart. Ik vind het zonde als politici afhaken om stomme politieke spelletjes. Jij hoeft er niet aan mee te doen. Jij kunt wél die politicus zijn die je wilde zijn. 

Wees welkom bij de workshop Politiek zonder spelletjes.

We gaan het er over hebben. Je gaat ontdekken dat politieke spelletjes niet onvermijdbaar zijn, maar dat ze je minder hoeven te raken. Je gaat inzien dat je wel resultaten kunt boeken. Mijn kennis uit mijn ervaring als raadslid, fractievoorzitter en wethouder neem ik mee. Net als mijn trainersexpertise. 


Politieke spelletjes zijn niet te vermijden. Overal waar macht een rol speelt ontstaat ook het gevecht om de macht. Je kunt er niet omheen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat je er wel mee om kunt leren gaan. De workshop is bedoeld als een kennismaking met strategieën die je kunnen helpen. Een eerste proeve om je later verder te bekwamen.

In de workshop delen we in ieder geval een aantal ervaringen met politieke spelletjes. We gaan er op in wat het met je doet: hoe het gedoe je belemmert in het bereiken van je doelen. Hoe het je plezier in het werk beïnvloedt. 

We zoeken uit waarom de politieke arena zich zo leent voor zogenoemde spelletjes. Wat zit erachter? Welke elementen wetmatigheden spelen een rol? En tenslotte richten we ons op oplossingsstrategieën. Wat kan bijdragen aan politiek zonder spelletjes? 


Woensdag 20 mei 2020  om 19.30 uur komen we online bij elkaar via Zoom. De inloglink ontvang je uiterlijk dinsdagavond, mits de betaling binnen is. Voor degenen die  Zoom nog niet kennen, stuur ik een pdf handleiding mee. De bijeenkomst zet ik om 19.20 open, zodat we een korte aanlooptijd hebben om het voor iedereen comfortabel te maken. Vergeet vooral je koffie niet klaar te zetten ;)

De workshop duurt twee uur, inclusief een korte pauze. Er is plek voor 10 mensen, want ik houd het graag persoonlijk.

De kosten zijn € 15,- euro. Dit is inclusief het korte verslag dat je zal worden nagestuurd. De Politieke School is een CRKBO geregistreerde instelling en mag daarom BTW vrij factureren. 

Wat het oplevert zijn vooral tips, ideeën en suggesties. Van mij en van de andere deelnemers, want ik geloof in leren van elkaar. En misschien een beter inzicht in je leerwensen om een volleerd politicus te worden. 

Je kunt je nu aanmelden. Mail je naam, postadres en telefoonnummer naar info@depolitiekeschool.nl. Vol = vol.


Trudy Veninga

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Ze houdt ook niet van politieke spelletjes. Ze komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties. www.depolitiekeschool.nl