"Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen..." Als je de link www.lokalepolitiekepartijen.nl opent, dan tref je deze tekst van minister Ollongrun.

Het is goed en mooi dat de opkomst van lokale politieke partijen nu structureel wordt herkend en erkend als invloedrijke lokale politieke factor in de vorm van een serieus ondersteunings- en kennispunt, dat via ProDemos ontwikkeld is.

Maar het is ook wel weer zuunig Haags om toch weer een pas op de plaats te maken als het gaat om de structurele 'boter bij de vis', zo lezen we in de kamerbrief van 25 januari jl.:

"De kamerbrief geeft aan dat  het kennispunt de precieze ondersteuningsbehoefte van deze [lokale] partijen in beeld zal brengen in het najaar van 2019. De resultaten hiervan zullen, worden betrokken bij de voorbereiding van de Wet Politieke Partijen (WPP). Hierbij zal ook worden gekeken naar de vraag of subsidiëring van decentrale politieke partijen op termijn een optie kan zijn." (samenvatting; lees de hele tekst hier: https://bit.ly/2T42NM9)

Daarom bij deze een oproep aan alle lokale partijen, of je nu STIP, Nieuwe Lijn, Gemeentebelangen of Lokaal Hellendoorn heet: maak in je handelen duidelijk dat die behoefte aan ondersteuning én subsidie er is!

- Bezoek het kennispunt, vuur je vragen af, organiseer training en scholing; kortom laat het de mensen achter het kennispunt zweten van drukte.

- Bedrijf, zoals de meeste partijen dat al doen, serieuze en eerlijke politiek; wees constructief in het debat.

- En last but not least: organiseer je en ga samen op pad om het grote maatschappelijk belang van diversiteit in de lokale politiek duidelijk te maken.

Het is de enige manier om je niet meer 'achtergesteld' te voelen bij de landelijke politieke partijen die hun lokale afdelingen financieel kunnen ondersteunen. Nú is de tijd!

 

 

PS.

En zo gaat de introductietekst op de website verder:

"Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl."