In mijn praktijk zie ik dat startende raadsleden in een weerbarstige praktijk terechtkomen. Ze hadden ideeën, dachten misschien dat ze in vlammende betogen en inhoudelijke debatten hun standpunten over het voetlicht konden brengen. In de dagelijkse praktijk blijkt het anders te zijn. Veelal blijkt dat fracties hun standpunt bij voorbaat hebben ingenomen en is het debat een welles/nietes spel met het college. 

Mijn eigen ervaring verschilt hier niet veel van. Toen ik een verkeersprobleem inhoudelijk wilde bespreken, en dat beeldend wilde maken met autootjes, werd mij in woorden en blikken duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling was. Natuurlijk bond ik in. Pas toen ik als fractievoorzitter een keer het zitpatroon in het presidium - en daarmee de pikorde - doorbrak bouwde ik gezag op. Daarna kreeg ik steun in mijn ideeën om de positie van de gemeenteraad als geheel te versterken. En werd de politiek leuk!

Politiek kan leuk en zinvol zijn voor iedereen

"Politiek dichter bij mensen brengen, en mensen dichter bij politiek" Deze opdracht gaf ik mijzelf als politicus, maar ook als raadscommunicatieadviseur.

In De Politieke School staat deze visie centraal. Politiseren: het werken aan een navolgbaar en aantrekkelijk schouwspel door de gemeenteraad, is daarom een thema dat bij uitstek past in onze visie. Een thema dat het waard is om een trainingsprogramma voor te ontwikkelen, dat wij met trots hier presenteren.  

Direct naar het programma? Klik hier

Positioneren door politiseren

Een gemeenteraad die ervoor kiest te politiseren in plaats van te professionaliseren, positioneert zich ten opzichte van het college en ten opzichte van de samenleving. Hij is zich bewust van zijn kerntaken: kaderstellen, controleren, volksvertegenwoordiging. Het is een gemeenteraad die zich regelmatig afvraagt: "Wat voor raad willen wij zijn? Hoe willen wij gezien worden door ons publiek, de inwoners van onze gemeente?" Met andere woorden: de gemeenteraad die politiseert gebruikt de verschillen van mening om te laten zien hoe hij door het politieke debat komt tot gedragen besluiten. Zodat inwoners het politieke handelen kunnen volgen, en in staat zijn een doordachte keuze te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Kern van politiseren

Politiek gaat over de vraag welke verschillen van inzicht er bestaan en welke daarvan relevant zijn voor besluitvorming. Alleen zo wordt een politiek besluit een oplossing voor het vraagstuk.


"Kerntaak van de gemeenteraad is het nemen van besluiten. Kerntaak van politici is het wegen van alle belangen en het maken van een politieke keuze. In het politieke debat worden de verschillen erkend en zichtbaar gemaakt, in een poging om met respect en erkenning voor en van die verschillen samen tot besluiten te komen (Frissen et al, 2017)"


Vragen om te komen tot de kern van politiseren zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe voeren wij ons politieke debat? Vechtend, of samen?
  • Zijn onze debatten inhoudelijk  of technisch van aard?
  • Gaan onze debatten over politieke waarden of over haalbare oplossingen?
  • Voeren we de debatten die relevant zijn voor onze inwoners?
  • Is het voor onze inwoners navolgbaar wat wij doen, hoe wij spreken, wat wij zeggen?
  • Communiceren wij helder over de politieke processen?

Resultaat van politiseren

Een politiek bewuste gemeenteraad neemt  meerderheidsbesluiten die tot stand komen in een aantrekkelijk en navolgbaar schouwspel.

Meer lezen? Klik op de foto.
Een overzichtelijk voorproefje? Klik hier.
essay


> naar het programma