In elke politieke rol of functie kunnen wij je helpen. We vinden samen de best passende vorm!

Je bent raadslid, commissielid, duo-raadslid, burgerraadslid, fractie-assistent, of je wilt het worden…

Voor deze groep politici hebben wij een flink aantal modules ‘op de plank’ liggen. Je kunt bij ons vaardigheden leren in debatteren, presenteren, onderhandelen, profileren, positioneren, publiceren of praktische handvatten krijgen voor time-management, motie schrijven, stukken lezen…

Je kunt ook, met andere raadsleden of met je fractie behoefte hebben om het betrekken van je netwerk te verbeteren, je rol als kadersteller (volksvertegenwoordiger, controleur) efficiënt op te pakken, je doelen scherper te krijgen, te werken aan en te lobbyen over een initiatiefvoorstel.

Met veel plezier hebben wij een 100-tal CDA kandidaat raadsleden getraind voor het raadslidmaatschap rondom de verkiezingen van 2018. De inhoud van deze 4-delige leergang is ook zeer goed te gebruiken voor meer ervaren politici, of juist diegenen die nu wel fractielid zijn, maar nog geen raadslid.

Raadsleden (etc…) kunnen ook individueel terecht bij De Politieke School. Een mentor- of coachtraject kun je altijd volgen. Op dit moment begeleiden wij twee beginnnend raadsleden in een op-maat-gemaakt mentortraject. Als je graag met anderen spart, dan is de intervisietafel iets voor jou. Aan de laatst gehouden intervisietafel zaten mensen van verschillende politieke partijen, hetgeen het onderling begrip bevordert.

Je bent fractievoorzitter, of je wilt het worden…

Het fractievoorzitterschap vereist leiderschapskwaliteiten. In onze 4-delige leergang gaan we in jouw persoonlijk leiderschap; het leiding geven aan je fractie en je rol in de politieke arena van de raadzaal en achter de schermen. Je krijgt inzicht in jezelf, in je team en ondertussen bouw je aan je netwerk van sparringpartners.

Met enige trots kunnen wij melden dat De Politieke School deze leergang, waaraan zij mee heeft mogen ontwikkelen, vanaf 2018 voor het CDA Steenkampinstituut mag verzorgen. De leergang staat natuurlijk open voor alle politieke partijen voor een groep van minimaal 6 mensen. Vraag naar de mogelijkheden!

Je bent wethouder, dagelijks bestuurder in een stadsdeel of een regio, of je wilt het worden…

Wethouders beoefenen een veelzijdig en pittig ambt, en moeten in verschillende rollen uit de voeten kunnen om hun doelen te bereiken en de opdrachten van de gemeenteraad uit te voeren. Daar komen veel vaardigheden aan te pas, die je kunt trainen. Maar ook kunnen sparren met collega-wethouders of begeleid worden door een coach kan er voor zorgen dat je scherp blijft, en doelgericht kunt blijven werken.

Onderhandelen op het politieke speelveld is zo’n vaardigheid die je goed kunt oefenen. De Politieke School heeft een grote ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van trainingsmodules waarin deze vaardigheid centraal staat.

Bij verschillende gemeenteraadsverkiezingen vanaf 2006 heeft De Politieke School de trainingssimulatie college-onderhandelingen verzorgd. In 2019 wordt door De Politieke School invulling gegeven aan een training “Authentiek Leiderschap” voor startende wethouders, en oud-wethouders.

Wethouders kunnen ook individueel terecht bij De Politieke School voor coaching of intervisie. Voor een intervisietafel kan open worden ingeschreven. Bij deelname van zes deelnemers kan de tafel van start. Voor coaching spreken we een individueel traject af, rekening houdend met je persoonlijke wensen.

In 2018 mochten we al weer een aantal coachgesprekken voeren.

Onze diensten voor wethouders richten zich nadrukkelijk ook op Dagelijks Bestuurders van regionale samenwerkingsverbanden, zoals Holland Rijnland, Kennemerland, RegioTwente (etc…). Een dergelijke functie heeft zijn eigen specifieke kanten, die bij De Politieke School vanuit ervaringsdeskundigheid bekend is.

Je bent met meer; een politiek team, of je wilt daaraan werken...

Politiek bedrijven doe je met een team van fractieleden. Lange termijn doelen stellen met je politieke partij doe je met een team van politici en bestuurders, en soms met leden. Het is niet altijd eenvoudig alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, of de doelen te concretiseren in actiepunten. Vanaf 2006 word ik geregeld gevraagd om teams te begeleiden bij hun ‘heidag’. Vooraf stellen we vast aan welk thema gewerkt moet worden, en wat het doel van de dag is. Ik maak een programma met een mix van werkvormen.

De afgelopen jaren kwamen onder andere deze onderwerpen voorbij:
  • hoe geven we het estafettestokje goed door na de verkiezingen
  • hoe vergroten we onze zichtbaarheid
  • hoe starten we de politieke periode op
  • hoe maken we een nieuwe start na verloren verkiezingen
  • kunnen we een beleidsplan maken met concrete doelen
  • hoe kunnen we met onze verschillen en onze kwaliteiten een goede campagne voeren.

Je bent bestuurslid of -voorzitter bij een plaatselijke politieke partij, en wilt de partij vooruit helpen…

Misschien heb je hulp nodig bij het schrijven van een verkiezingsprogramma, het samenstellen van een kieslijst, het vinden of behouden van leden. Bij De Politieke School kun je terecht. Vanuit onze ervaring met partijbesturen op verschillende niveau’s weten we hoe je dat kunt aanpakken.

In 2018 hebben we een tweetal workshops ‘program schrijven’ mogen verzorgen voor afdelingsbesturen van het CDA uit het hele land.

De Politieke School kan ook zorgen voor een fractiescan. Deze opdracht kregen wij van een politieke fractie in 2017. De fractie wilde inzicht in hun profiel, om mede op basis daarvan een gerichte kieslijst te kunnen opstellen. Wij luisterden de raadsvergaderingen terug, bezochten de web- en sociale mediasites en hielden interviews met de betrokkenen. In een tijdsbestek van 6 weken ligt er een scan mét bruikbare en praktische aanbevelingen. Deze dienst kan nog worden uitgebreid met bezoek aan openbare bijeenkomsten en/of een 360˚ feedback.

Je hebt een organisatie, instelling of vereniging, en je wilt met de politiek in aanraking komen....

Wil je een lobby starten? Of wil jouw organisatie weten hoe ze de politiek kunnen beïnvloeden? Wil je beter begrijpen hoe politiek werkt? 

Dan kun je terecht bij De Politieke School voor een voorlichtende, interactieve presentatie bijvoorbeeld. Of we maken een combinatie van onze diensten op maat. 

In 2018 mocht ik bij twee Rotary-afdelingen een kijkje in de keuken geven achter de schermen van het politieke onderhandelingsspel. Zij vroegen zich af wat er met hun uitgebrachte stem gebeurde na de verkiezingen. Heeft het zin om te gaan stemmen? Maakt mijn ene stem uit? Ik kon ze duidelijk maken dat een stem het verschil kan maken in de richting van het beleid. Een eye-opener voor deze maatschappelijk betrokken mensen.