Het opstellen van een actie-agenda is onderdeel van de training tot een strategisch plan te komen

Strategisch Plan

Als partijpolitiek team heb je behoefte aan een korte- of lange termijn strategie. Dat kunnen politieke vergezichten zijn en/of een langetermijn partijvisie. Aan de hand van de groepsleerwens gaan we aan de slag met doelen, doelgroepen, agenda, sterktes & zwaktes, kansen & bedreigingen.

De politieke werkelijkheid verandert iedere vier jaar. Dan zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen. Vaak is dit een moment dat partijen de koppen bij elkaar steken en beslissen dat ze de nieuwe positie benutten om de (partij)politieke strategie onder de loep te nemen.

Meehelpen om tot een strategisch plan te komen met een concrete actie-agenda is voor de Politieke School een fijne opdracht. Doel is dat aan het einde van de training het perspectief op verandering zichtbaar wordt, en de bestaande energie aangewakkerd is.

Globale beschrijving van de aanpak om te komen tot een strategisch plan

De training wordt begonnen met een zoektocht naar de bestaande drijfveren en kwaliteit in de groep. Waarom? Omdat mensen vanuit hun politieke drijfveren de meeste energie genereren om zich in te (blijven) zetten voor hun politieke doelen.

We gaan ook altijd op zoek naar de onderscheidende kwaliteiten van de (partij)politiek, en hoe we deze het best kunnen benutten.

Als we de energie en de partijpolitieke kansen in beeld hebben, gaan we aan de slag om dat om te zetten in een agenda, waaraan we vervolgens concrete acties koppelen.

Duur

Afhankelijk van de groepsgrootte en de leervraag duurt een training om te komen tot een strategisch plan duurt minstens een dag.

Deelnemers

De partij bepaalt wie er deelnemen aan de training. Dit kan de fractie zijn, met of zonder de wethouder(s) en assistenten. Vaak wordt ook gekozen voor fractie & bestuur samen.

Afspraak maken?


Bekijk ook: