Speltraining Het Politieke Spel

Wil je regisseur van eigen politiek succes worden?

Deze training leert je hoe je het politieke spel kunt spelen en resultaat kunt boeken.

Volledige beschrijving

De training richt zich op strategieën uit voor de eigen politieke situatie. Raadsleden leren regie te krijgen over de eigen politieke agenda en kunnen daardoor gerichte resultaten behalen.

De training leidt op tot een all round politicus, een doelgerichte volksvertegenwoordiger die iets bereikt voor de samenleving. De training helpt raadsleden te werken vanuit een politieke missie.

De Speltraining Het Politieke Spel bestaat uit 4 workshops. Workshops uit de Basis- Praktijk- en Kadertraining sluiten hier goed op aan

Doel

Het doel van de training is dat het raadslid efficiënt, open en navolgbaar kan handelen om zijn doelen democratisch te vertalen in het gemeentelijk beleid

Programma

De training kent vier specifieke workshops. Deze zijn gericht op het effectief en efficiënt handelen als voksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Elke workshop behandelt een speelveld waarop een politicus zijn werk doet:

Workshop Positioneren op het speelveld

 • Weet waar je staat in machts- en beleidspositie

Workshop Positioneren in de samenleving

 • Wordt de volksvertegenwoordiger die je wilt zijn

Workshop Politiek handelen op het speelveld

 • Gebruik het debat en je politieke instrumenten

Workshop Profileren in het publiek

 • Leg zichtbaar en herkenbaar verantwoording af.

Met het uitwerken van de strategieën leert je een flink aantal politieke vaardigheden toepassen. Bijvoorbeeld:

argumentatie op orde, kort en bondig presenteren, overtuigen, gesprekken aangaan, doelen opstellen, processen doorgronden, belangen doorgronden, communiceren, profiel opbouwen.

Opbrengst

Dit levert de training op:

 • Een direct toepasbaar handvat om doelen te gaan bereiken
 • Stappenplan dat bruikbaar blijft
 • Inzicht in en besef van het politieke (rollen)spel
 • Dieper begrip hoe je politieke instrumenten effectief kan inzetten
 • Gedegen kennis van politieke processen
 • Een startpunt voor alle onderhandelingen
 • Alle ins en outs van de je missie, thema’s en doelen
 • Handvatten om meer politiek profiel te krijgen

Resultaat

Je werkt aan je politieke skills.

Praktijk

Een workshop duurt 1 uur. De duur van de volledige training wordt door de deelnemer bepaald en is afhankelijk van de leerwens. Workshops kunnen doorlopend worden gevolgd volgens de agenda van De Politieke School. Er zijn mogelijkheden tot individuele consulten, fractieteamtrainingen en het aanschaffen van ander leermateriaal. Om tot een ideale leerroute te komen is een gratis intakegesprek aan te vragen.

Trainingstijd 1 – 3 uur

Voorbereiding per workshop 0,5-1 uur

Verwerkingsopdracht per workshop 1-2 uur in te passen in het dagelijks werk

Maximaal 10 personen per workshop

Trainer: Trudy Veninga

Doelgroep

Raadsleden, kandidaat-raadsleden, fractie-assistenten, -medewerkers, -vertegenwoordigers, commissieleden, burgerleden, burgerraadsleden. In de workshop is ruimte voor meerdere leden per fractie. De training staat open voor griffiers en hun medewerkers om hun raadsleden te kunnen adviseren.

Er is geen vooropleiding nodig om de cursus te kunnen volgen.

Het niveau van de cursus is afgestemd op competentiemodellen om raadslid te worden. Gemeenteraadsleden behoren tot het lekenbestuur: “behorend tot het volk en niet tot de geestelijke stand, te weten geen vakman”

Competenties

Analyseren, communiceren, omgevingsbewust handelen, overtuigen, resultaatgericht handelen

Leerdoelen

Doelgericht handelen en koers bepalen

Procesvaardig in het politieke handelen

Positioneren op het speelveld

Beïnvloeden besluitvormingsproces

Rolvastheid volksvertegenwoordiger

Transparant en navolgbaar profiel

Speltraining Het Politieke Spel

Workshop Positioneren op het speelveld

Je bent een raadslid met een missie. Je weet precies waarom je de politiek bent ingestapt. Je komt in een wereld die bol staat van processen, procedures en ondoorzichtige afspraken. Hoe voeg je op een goede manier in? Hoe positioneer je jezelf?

Bekijk meer

Overzicht producten

Kadertraining Het Politieke Spel

Basistraining Het Politieke Spel

Speltraining Het Politieke Spel