1. Wat hebt u van de training geleerd? Of waar bent u zich bewust van geworden? Wilt u dit zo concreet mogelijk beschrijven.

 • Rekening houden met verschillende aanvliegroutes.
 • Altijd polsen bij andere partijen en wat kun je voor elkaar betekenen
 • Duidelijke uiteenzetting gedachtegoed CDA. Het goed kunnen verwoorden.
 • Dat het nog niet eenvoudig is om de materie je goed eigen te maken.
 • Ik heb geleerd goed te luisteren naar wat er gezegd wordt door een wethouder in een raadsvergadering. Ik nam door een bepaalde uitspraak aan dat er iets afgesproken was, maar dat klopte niet.
 • Debatteren zonder daarbij de coalitiepartners in de wielen te rijden is mij duidelijk geworden

Wat vindt u van de opzet van de training?

 • Prima. Aandachtspunt is wel dat opdrachten anders ge├»nterpreteerd kunnen worden. Even polsen of iedereen hetzelfde voor ogen heeft.
 • Prima.
 • Interactief, boeiend en goed verzorgd.
 • Een goede mix van theorie en praktijk en de inzet van raadsleden bij het rollenspel had zeker een meerwaarde en was leerzaam
 1. In hoeverre kwam de training tegemoet aan uw leerwensen?

 • Deels. Daarbij moet ik opmerken dat er ook zaken aan de orde kwamen waar ik zelf niet aan gedacht had, maar wel baat bij heb gehad.
 • Had wat meer praktijk gewild
 • Volledig. Ik heb de indruk dat de opzet goed is en dat het maximale eruit wordt gehaald in de 1,5 dag. Hiervoor is het wel van essentieel belang dat je het huiswerk maakt.
 • Ik ben mij nu bewuster hoe te acteren in een raadsvergadering en wat de spelregels daarbij zijn.
 1. Hebt u al andere trainingen gevolgd over politieke vaardigheden, communicatie en/of samenwerken?

 • Nee.
 • Politiek actief
 • Wel op het gebied van communiceren en samenwerking
 • Prodemos. 
 1. Zo ja, als u deze training daarmee vergelijkt, hoe scoort deze training dan?

 • Deze komt meer tot het echte raadslid werk
 • Ik vind het moeilijk om te vergelijken, overall beeld van de training is goed.
 • Prodemos was een meer staatsrechtelijke cursus en de Kandidaatsraadslid cursus ging echt de diepte in met betrekking tot het raadslid zijn.
 1. Wat vindt u van de manier van begeleiden van de trainer?

 • Prima.
 • Prima, alleen jammer dat ze soms zachtjes praatte.
 • Informatief en ondersteunend.
 1. Hoe hebt u de inbreng en feedback van de trainer ervaren?

 • Goed, omdat ook uit ervaring gesproken wordt. Dat spreekt aan.
 • Goed
 • Goed en haar kennis sluit goed aan bij de stof. Mijn overall beeld is zeer positief. Een tip is om irritatie over bijvoorbeeld geroezemoes of het halen op een andere manier te uiten of om dit voor te zijn.
 • Als leerzaam.
 1. Hebt u suggesties ter verbetering van de training?

 1. Polsen of iedereen hetzelfde voor ogen heeft wat opdrachten betreft.
 2. Te kort tijd gehad om te debatteren en misschien 2x houden zodat je fouten kan herstellen.
 3. Nee. Er is direct goed geschakeld naar een andere locatie naar aanleiding van de eerste avond. Inhoud is goed en de verzorging ook.
 4. Niet direct.