Evalatie

1. Wat hebt u van de training geleerd? Of waar bent u zich bewust van geworden? Wilt u dit zo concreet mogelijk beschrijven.

 • Ik heb vooral in het algemeen geleerd waar het CDA voor stad en wat de gedachtengoed daarvan is. Ook heb ik geleerd om vanuit dat oogpunt te kennen en een mening daarin te vormen. We hebben ook een raadsledenvergadering gedaan wat erg leerzaam was. Hierin leerden we hoe het precies in zijn werk gaat en hoe je met elkaar moet overleggen en soms natuurlijk ook wat water bij de wijn moet doen.
 • De kerntaken van raadslid; om de grote lijnen te bewaken; omgaan/bestuderen van stukken; hulp vragen bij griffie.
 • Ik ben me nog bewuster geworden van de houding die je aan moet nemen tijdens je spreekmomenten. En hoe je over kunt komen op mensen zonder dat je het hebt over de inhoud van de spreektekst.
 • Wat ik heel goed vond was de aanpak van problemen m.b.t. van de 4 kern waarden met de mens/samenleving als centraal punt. Na mijn idee een goed referentie kader en een belangrijk stuk gereedschap om probleem in kaart te brengen en op te lossen.
 • Meer inzicht in functie gemeenteraad en taak en functioneren van raadslid daarin
 • Dat politiek echt een vak is.
 • Leren denken vanuit de basis. Kijk bij elk vraagstuk eerst naar het CDA gedachtegoed en ga van daaruit oplossingen zoeken. Mensen staan centraal. Mooie en duidelijke uitleg van het CDA gedachtegoed en hoe wij dat daadwerkelijk kunnen gaan toepassen in de praktijk.
 • Interpretatie van de CDA uitgangspunten, hoe toe te passen, uit te leggen, te verantwoorden.
 • Kader voor besluitvorming vinden in CDA-uitgangspunten
 • Kort en bondig blijven, niet in herhalingen vervallen. Weet nu dat ik onvoorbereid een goed verhaal kan houden. Maakt me daardoor zekerder van mezelf.
 • Bereid het goed voor. Neem de tijd.
 • Mooie vertaling van de vier basisprincipes van het CDA

 2. Wat vindt u van de opzet van de training?

 • Erg goed. Eerst moesten we allen aangeven wat we graag wilden leren. Daarna hebben we na elk dagdeel gekeken of we dat ook daadwerkelijk hadden geleerd. Alles sloot mooi aan op de leerpunten.
 • Goed
 • Ik had graag wat meer tijd gehad voor de simulatie vergadering.
 • Opzet van de training vindt ik goed, vooral de laatste twee delen in 1 dag is mij heel goed bevallen. Het eerste deel is dan een mooie warming up, zodat je goed kan voorbereiden op het dag programma. Je bent dan een gehele dag geconcentreerd bezig en hebt tijdens de lunch even tijd om te netwerken.
 • Goed, voldoende evenwicht tussen uitleg, theorie en praktijkoefening
 • Duidelijk en zeer gemotiveerd
 • Op een leuke manier opgebouwd en interessant. Doen, denken en discussiëren.
 • Uitstekend, veel inbreng van de deelnemers zelf, en leuke onderwerpen.
 • Praktijkgericht; je leert een model handelingsgericht gebruiken
 • Heel praktisch met veel gelegenheid tot oefenen
 • Goed, lekker aan de slag.
 • Trudy hanteert een gerichte planning en opzet voor de training. Ruimte voor interactie en voor kennisoverdracht.

  3. In hoeverre kwam de training tegemoet aan uw leerwensen?

 • Zeer goed. Al mijn leerpunten zijn voorbij gekomen en Trudy heeft alles goed uitgelegd en we mochten alles aan haar vragen.
 • Goed. Ik begrijp wel dat praktische zaken per gemeente verschillend kunnen zijn geregeld.
 • Ik had graag nog verder op sommige punten willen ingaan. Maar vanwege het tijdsgebrek ging dat niet. Dus 1,5 dag is eigenlijk te kort. 2 volle dagen volstaat beter denk ik.
 • Training overschatte mijn leerwensen. Meer geleerd dan ik had verwacht, niet alleen praktijk maar ook een hoop theorie waar je veel aan hebt.
 • Voldoende
 • Meer dan genoeg. Zeer veel van opgestoken
 • Kwam goed overeen
 • Sloot aardig aan bij wat ik had verwacht en gehoopt.
 • Boven verwachting
 • Volledig
 • Ruimschoots
 • Is aan de deelnemers. Van hen positieve feedback gekregen.

 4. Hebt u al andere trainingen gevolgd over politieke vaardigheden, communicatie en/of samenwerken?

 • Nee, niet in deze richting.
 • Ja, Talent Academie
 • Ik heb de cursus politiek actief gevolgd bij de gemeente. Maar deze was meer om inwoners enthousiast te maken met de lokale politiek.
 • Voor wat betreft politieke vaardigheden was dit mijn eerste training. In het verleden meer dan 15 jaar terug heb ik nog wel eens wat communicatie trainingen gehad.
 • Nee
 • Wel meer aan deel genomen
 • Nee
 • Hiervoor de oriëntatie gedaan, in Den Haag. Hierna de 2 andere sessies van deze cursus.
 • Ja, Management Development-traject Lentiz Onderwijsgroep, Bestuursacademie Nederlandse Rode Kruis, introductie gemeentepolitiek Prodemos
 • Nee
 • Een cursus politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • meerdere

 5. Zo ja, als u deze training daarmee vergelijkt, hoe scoort deze training dan?

 • X
 • Veel praktischer maar ook wat minder diepgaand.
 • Stukken beter met veel meer diepgang. Over tegen wat voor dingen je aan kunt lopen als raadslid. Maar de eerste cursus vanuit de gemeente was dan ook een hele algemene cursus.
 • Niet echt te vergelijken met communicatie training, wat ik wel veel beter vond was de feedback bij presentatie & raadvergadering simulatie.
 • X
 • Zeer duidelijk gericht op de politiek en CDA
 • Goed, maar de derde en laatste sessie ging echt in debat voeren in de raad, was zeer de moeite waard.
 • Hoog, zeer nuttig en praktijkgericht, perfect aangepast aan praktijk CDA-gemeentepoliticus
 • Nvt
 • Die andere cursus was meerdaags, maar had iets meer theorie. Dat was er nu niet zo veel.
 • Goed

6. Wat vindt u van de manier van begeleiden van de trainer?

 • Heel erg goed. Ze was altijd daar voor vragen en gaf goede feedback op ons. Ook de stukken theorie waren duidelijk en ze probeerde de moeilijke dingen ook echt in ‘ Jip en Janneke – taal ‘ uit te leggen aan ons
 • Prima
 • Leuk, Leerzaam. Iemand met enorm veel ervaring waar we veel van kunnen leren en het op een manier brengt dat dit goed overgebracht wordt.
 • Heel goed, trainer geeft goed feedback bij de opdrachten en kan theorie goed toelichten. Grote voordeel vindt ik dat ze praktijk ervaring heeft.
 • Prettig en plezierig. Weet waar het over gaat
 • Zeer persoonlijk en berokken
 • Prima, als er vragen waren kon contact opgenomen worden
 • Heel duidelijk, je kon merken dat ze veel ervaring had in het veld, maar ook als trainster.
 • Duidelijk, vasthoudend, niet altijd even sterk in erkennen inbreng cursist, net een tikje eigenwijs, maar te verdragen
 • Heel prettig
 • Prima, uitnodigend en toch kordaat als het nodig is.
 • Prettig

  7. Hoe hebt u de inbreng en feedback van de trainer ervaren?

 • Als zeer goed. Ik ben zeker gegroeid.
 • Prima
 • Leuk om te zien dat mensen met veel enthousiasme hun vak proberen over te brengen op aspirant raadsleden.
 • Duidelijk en eerlijk, draait niet de feiten heen.
 • Positief
 • Heeft er verstand van
 • Heel goed en scherp! De grote vellen op de grond met teksten van de kandidaten maakten het ook dynamisch, een simpele maar zeker doeltreffende manier om de kandidaten aan het denken te zetten. Duidelijke voorbeelden en de casus over leegloop in winkelstraat was een mooi leerstuk.
 • Nuttig
 • Zie 6, zij heeft daardoor wel effect, je impact op haar lijkt laag
 • Goede inbreng. Sprak vanuit de praktijk. Rustige manier van presenteren schiep een veilige sfeer
 • Als duidelijk en opbouwend.
 • Volgens mij erg leerzaam voor de deelnemers.

  8. Hebt u suggesties ter verbetering van de training?

 • Trudy deed het goed en duidelijk. Het liefst had ik nog veel meer van haar geleerd, maar dat kon natuurlijk niet vanwege de tijd. Ze heeft geprobeerd om zoveel mogelijk in deze dagdelen te behandelen en dat is haar zeker gelukt.
 • De praktijkoefening op voorhand toesturen, scheelt lees en denkwerk waardoor de oefening zelf langer kan duren.
 • Ik zou graag er 2 hele dagdelen van maken en niet 1 avond en 1 hele dag. 1 avond is te kort. Ik had ook graag de case van de simulatievergadering vooraf ontvangen met alle standpunten zodat je de vergadering beter voor had kunnen bereiden.
 • Voor wat betreft de raadsimulatie zou het beter zijn geweest als we de cases een paar dagen van te voren hadden ontvangen zodat we rustig de tekst konden door lezen. Ik merkte dat we de eerste termijn nodig hadden om een goed beeld te hebben wie welk belang had. Als je wat beter had kunnen voorbereiden dan kon je wat meer gefocust aan het debat mee doen.
 • Wat mij betreft was de zaterdagcursus aan een gesloten, erg prettig en doelmatiger.
 • Nee, sorry
 • Zou misschien wat meer terug kunnen koppelen naar huiswerk wat vooraf gedaan zou zijn.
 • Nee, niet alleen deze avond, maar ook het geheel was van uitstekende opzet en nut
 • Nee
 • Iets meer theorie misschien, meer aan de tijd houden. We liepen ondanks eerdere verwachtingen voor een kortere tijdbesteding toch wat uit de tijd.
 • Minder informatie

Datum: 29 november en 16 december 2017 

Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen
Aantal deelnemers: 14