Van harte aanbevolen. Als een van de vier proefkonijnen kan ik melden dat het een zinvolle ochtend was die de nodige inspiratie overleverde. De politieke ervaring van Trudy is merkbaar en van waarde!

Bekijk de bijdrage op Linkedin

10 oktober 2018

Jaco was deelnemer aan de pilot-intervisietafel

Jaco Eeltink, 

Raadslid gemeente Westland