Meer vragen over de training Vanuit Regie naar Resultaat? 

Q & A

Wat is de duur van de training?

Het traject duur van 10 december tot en met 13 mei. 

We komen 4x bij elkaar voor een online sessie van 3,5 uur op vrijdagmorgen. Tussen de sessies zitten ongeveer 6 weken, zodat je dat wat je leert tijdens de raadscyclus kunt toepassen.

Er zijn 4 tussentijdse momenten om individueel te sparren over een opdracht of een praktijkvraagstuk.

En je mag me ook altijd appen. Je bent dus verzekerd van begeleiding tot en met een maand na de installatie. 

Wat is de groepsgrootte?

Het is een online training met een kleine groep (minimaal 6 en max. 8 mensen).

Hoe lang duurt een dagdeel

Elk dagdeel duurt 3,5 uur. Het is op een vrijdagmorgen van 9.00 – 12.30 uur.

(Op aanvraag en bij voldoende deelnemers zijn andere dagen en tijden mogelijk)

Waarom zijn er vier dagdelen? Zijn ze allemaal noodzakelijk?

 • Politicus ben je niet alleen in de raadzaal. Omdat je volksvertegenwoordiger bent is de samenleving zelf onderdeel van je politieke strategie. Draagvlak is nodig.
 • Politiek speelt zich niet alleen af in het gemeentehuis. Er wordt veel regionaal opgepakt, maar beleid van provincie, rijk, Europa en zelfs het Waterschap speelt mee in de besluitvorming en moet je meewegen in je strategie.
 • Volksvertegenwoordigen gaat ook over het vertrouwen winnen van de bevolking en ervoor zorgen dat er weer op jou of je partij gestemd gaat worden. De permanente campagne loopt altijd parallel mee met het werk op de andere speelvelden.

Een volleerd politicus laat geen speelveld onbenut; is zich er minimaal bewust van.

Waarom is de training online?

 • Door de digitale insteek kan iedereen uit het hele land gemakkelijk meedoen.
 • Het is COVID – proof
 • Het programma en de tool lenen zich er goed voor.
 • Het is goedkoper voor de deelnemer.

Wat is het digitale programma dat wordt gebruikt?

Via Zoom. De inloglink ontvang je kort voor aanvang, mits de betaling binnen is. Voor degenen die Zoom nog niet kennen, stuur ik een pdf handleiding mee. De bijeenkomst zet ik 10 minuten eerder open, zodat we een korte aanlooptijd hebben om het voor iedereen comfortabel te maken.

Stel dat ik geen missie of thema paraat heb, kan ik dan toch meedoen?

Natuurlijk! Als je wilt gaan we er naar op zoek. Of anders neem je een oefenthema dat aansluit bij jouw persoonlijke ambitie.

Alle politieke doelen worden door mijn fractie opgesteld. Ik heb geen keuze.

Geen probleem. Jij bepaalt waaraan je wilt werken. Dat kan ook een doel binnen je portefeuille zijn. Wat fijn is, is dat je strategieën leert die je op elk thema kunt toepassen.

Hoe komen de strategieën samen?

In de laatste module maak je een tijdlijn waarin de modules samenkomen.

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, het is mogelijk om in meerdere termijnen te betalen. Daar maak ik een persoonlijke afspraak over, die ik bevestig bij de factuur. Dit aanbod geldt niet als je gebruik maakt van de pionierskorting.

Meer vragen? Bel gerust 06 2141 4200 of mail naar info@depolitiekeschool.nl


De modules per dagdeel

Dagdeel 1

Je bepaalt je politieke positie

In dit dagdeel start je met het vertalen van je missie in een praktisch en haalbaar politiek doel.

Je onderzoekt hoe het beleid van jouw missie ervoor staat. Dit is de basis van je strategie.

Met een politiek doel voor ogen kun je inspelen op de politieke agenda en het gesprek aan gaan met inwoners en andere raadsleden. Het geeft je houvast.

Wat doen we nog meer

We brengen de gemeentelijke beleidsagenda en de politieke situatie in kaart. Daarmee heb je alle ingrediënten om een doordacht plan te maken. Tijdens de training krijg je tijd om jouw persoonlijke situatie uit te werken en feedback erop te ontvangen. Aan het einde van de training ben je zo goed als klaar om er uitvoering aan te geven.


Dagdeel 2

Je maakt je samenwerkingsagenda

In dit dagdeel verbindt je je missie en je politieke doel met alle spelers die betrokken zijn bij jouw missie. Je zoekt de meerderheid.

Met een samenwerkingsagenda in handen kun je gericht werken aan contact met alle spelers binnen en buiten de politieke arena. Je werkt effectief.

Wat doen we nog meer

In dit dagdeel brengen we de spelers op het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke speelveld in kaart. We kijken naar hun belangen. We zoeken uit hoe je de relatie met iemand kunt verzilveren en welke actie daarvoor nodig is. Tijdens de training zet je de strategie op papier en krijg je feedback. De volgende dag kun je het eerste contact leggen.


Dagdeel 3

Je maakt de besluitenroute

In dit dagdeel verbindt je je missie en je politieke doel aan het bestuurlijk proces in en buiten de gemeenteraad. Dit is de politieke strategie.

Met een beslissingsroute kun je tijdig en gericht werken aan agendering en besluitvorming met je politieke medespelers. Je werkt efficiënt.

Wat doen we nog meer

In dit dagdeel brengen we de elementen van het besluitvormingsproces in beeld: vanaf agendering tot aan besluitvorming. We inventariseren relevante bijeenkomsten en hun invloed op de besluitvorming. Daarna werk je je persoonlijke route uit om jouw politieke doel om te zetten in een besluit.


Dagdeel 4

Je maakt je campagneplan

In dit dagdeel verbindt je je missie en je politieke doel aan je profiel als politicus. Je maakt een permanent campagneplan.

Met een campagneplan kun je doelgericht werken aan je publieke profiel. Je maakt zichtbaar en navolgbaar wat je doet.

Wat doen we nog meer

In dit dagdeel zoeken we uit of je kernboodschap begrijpelijk en duidelijk is en hoe je deze consistent gebruikt in je communicatie. Je maakt in de training een persoonlijk campagneplan, je presenteert dit en krijgt feedback.

De laatste module eindig je met een tijdlijn, waarin de actiepunten van alle strategieën worden verwerkt. Je strategie is daarmee compleet.


AGENDA

Bij inschrijving van zes deelnemers start de volgende training op vrijdagmorgen 10 december 2021.

Dit zijn de data die je zou moeten reserveren:

 • SESSIE 9.00-12.30 uur 10 december
 • Mogelijkheid tot sparren: 7 januari
 • SESSIE 9.00-12.30 uur 21 januari
 • Mogelijkheid tot sparren: 11 februari
 • SESSIE 9.00-12.30 uur 4 maart
 • Mogelijkheid tot sparren: 25 maart
 • SESSIE 9.00-12.30 uur 15 april
 • Mogelijkheid tot sparren: 29 april
 • Eindgesprek: 13 mei.