Weet waar je staat

Politiek begint met het weten waar je voor staat. Je politiek profiel wordt sterker als je je politieke doelen scherp hebt. Daarom beginnen we op de eerste dag met het ontdekken van je persoonlijke politieke speerpunten. Daarna onderzoeken we hoe je je handelen daarnaar kunt richten, zodat je een herkenbare politicus wordt.


Minister Gerrit Zalm: "Als ik in 1994 aantreed, weet ik wel wat ik wil, maar nog niet precies hoe ik dat voor elkaar zal krijgen. Als je zeker weet wat je wilt, maar nog niet hoe, dan kun je al je energie steken in het hoe” (uit: De Romantische boekhouder)


Elke bijeenkomst voeren we een intervisiegesprek met elkaar. Stap voor stap leer je van je eigen ervaringen en krijg je handvatten om je optreden te verbeteren.

Thema dag 1: politieke profilering & basistraining intervisie

Leerdoelen die centraal staan:

  • Hoe kom je tot je politieke doel en hoe kun je dat profileren
  • Wat is intervisie en hoe gebruik je het


Weet waarover je praat

Communicatievaardigheden zijn essentieel voor een raadslid. Je weet wat je wilt bereiken, maar je weet nog niet hoe. Daarom ben je voortdurend in gesprek: met de samenleving en met andere politici. Je wilt weten wat er leeft, welke belangen er spelen en hoe andere partijen over onderwerpen denken. Het goed invullen van je volksvertegenwoordigende rol is een hele uitdaging. We gaan oefenen met gesprekken.

De intervisietraining van deze dag richt zich op het goed communiceren door te oefenen met luisteren, samenvatten en doorvragen.

Thema dag 2: volksvertegenwoordigende rol & zelfstandigheidstraining intervisie

Leerdoelen die centraal staan:

  • Hoe stel je de juiste vragen op het politieke speelveld
  • Vragen stellen bij intervisie


Weet waar je gaat

De kaderstellende en controlerende politicus kent de regels van het spel. Je weet hoe de instrumenten werken, en vooral hoe je ze kunt inzetten. Op de derde dag richten we onze aandacht op het politieke speelveld. Wie moeten je vrienden worden om meerderheden te halen? Wat is de beste plek om jouw doelen te agenderen?

De intervisietraining van deze dag richt zich op casussen uit de politieke praktijk, onder begeleiding van iemand uit je eigen groep. Zo bereid je je voor op een zelfstandige intervisiebijeenkomst.

Thema dag 3: politiek ondernemerschap & zelfstandigheidstraining intervisie

Leerdoelen die centraal staan:

  • Hoe en waar agendeer je je politieke prioriteiten 
  • Voorbereiden op een intervisiebijeenkomst


> Aanpak van de training

> Resultaat van de training