We nemen de tijd om tot een degelijk leerproces te komen. Daarom komen we drie keer een dag bij elkaar met 4-6 weken ertussen. Dat is een goede tijdspanne om het geleerde in de praktijk te brengen en met de groep een vertrouwensband op te bouwen.

De groep zal bestaan uit raadsleden en/of fractie-assistenten. Je hebt dus allemaal ongeveer dezelfde werkervaring en begrijpt elkaar. We zorgen ervoor dat je niet met raadsleden uit je eigen gemeente in de groep zit, zodat je vrij kunt spreken over wat er in jouw raad gebeurt. Dat is nodig om tot de kern van de ingebrachte casussen te komen, en elkaar daadwerkelijk te kunnen helpen.

Natuurlijk maken we goede afspraken over de vertrouwelijkheid en de waarborgen voor veiligheid in de groep.

Aan het einde van het traject gaat de groep zelfstandig verder, maar de mogelijkheid tot begeleiding blijft bestaan, zodat je er nooit alleen voor staat. 

> Resultaat van de training