Voorbeeld van een casus

Het raadslid geeft aan dat als hij iets politiek wil aanzwengelen wordt tegengehouden door ervaren leden in de fractie (‘de gevestigde orde’) met als redenen dat het procedureel niet past, dat de tijd niet rijp is en andere niet-inhoudelijke redenen. Hij heeft al gemerkt dat oppositionele politieke partijen de zogenaamde aangewezen tijd niet afwachten en hun punt scoren. Hij vraagt zich af of het afwachten tot het juiste moment, en dus het volgen van de adviezen van de ervaren leden, wel de juiste manier is om politiek te bedrijven.

Voorts merkt hij dat hij bij zijn optreden als nieuweling, die andere nieuwelingen ook kansen wil geven hun positie in te nemen, zijn rol niet goed durft te pakken. Hij worstelt met het juiste moment, en vraagt zich af of zijn bescheidenheid hem in de weg zit.

Na deze intro pellen we via de intervisiemethode het probleem af. Halverwege staan we stil bij de probleemdefinitie, waardoor oplossingsrichtingen al meer in zicht komen. De inbrenger gaat naar huis met een aantal adviezen om zijn rol wel op te pakken zonder dat hij zijn bescheidenheid geweld aan moet doen.

Voorbeeld van een uitkomst

> andere voorbeelden:

Impressie van een intervisie met raadsleden

Kijk! Deze casus werd ingebracht: K* journalisten
> Naar training Politieke Praktijk & Intervisie