Ken je ze ook, die inwoners die eindeloos participeren, maar geen greintje respect op kunnen brengen voor het besluit? Of die actiegroep, die als een paddenstoel uit de grond komt maar alleen uit is op het eigen gelijk? Jij doet je best je luisterend op te stellen, maar zij geven geen sjoege. Zij gaan door met boos zijn. Voor uitleg zijn ze niet vatbaar, argumenten wuiven ze weg. Sommige mensen blijven zich aangevallen voelen. Uit mijn wethouderschap staat mij nog een casus bij: een echtpaar dat onvrede bleef houden over een proces. Ze betichtte mij en mijn ambtenaren van intimidatie en bestookten daar de raadsleden mee. Wat was er gebeurd?

Het echtpaar had een handtekening gezet onder een overeenkomst om woningen te bouwen op de grond van hun landbouwbedrijf met als voorwaarde dat het bedrijf zou stoppen en alle bedrijfsgebouwen zouden verdwijnen. Een tijdje na het zetten van de handtekening wilden ze de landbouwschuur toch behouden. Het stel bestookte raadsleden en beweerde dat het gemeentebestuur hen onder druk had gezet. Mijn conclusie was toen en is nu nog dat aan het echtpaar geen onrecht was gedaan, omdat de overeenkomst eerlijk met alle partijen tot stand was gekomen. De handtekeningen waren gezet. We waren niet over één nacht ijs gegaan. Er zou wel onrecht gedaan worden als de schuur zou blijven staan: een verbroken belofte aan de bouwer, aan de  toekomstige bewoners en onrecht aan anderen agrariërs die wél alles moesten afbreken. Maar ik zat er wel mee. Het echtpaar bleef volhouden in hun strijd, voerden steeds weer nieuwe punten op. Het maakte me onzeker.

Raadsleden kwamen gelukkig bij mij navraag doen. Het hielp mij het proces steeds opnieuw te doorlopen: de toon en de inzet van de gevoerde gesprekken bijvoorbeeld. Waren alle opties voldoende besproken binnen de kaders die ik van de raad mee had gekregen? Ja, ik wist zeker dat het plan strookte met de ruimtelijke visie die de gemeenteraad had vastgesteld. Ik wist ook dat de randvoorwaarden niet afweken van andere overeenkomsten die we als gemeente sloten. Dat was voor mezelf een erezaak. Met grondeigenaar, bouwer en gemeente samen waren afspraken gemaakt over de locatie, type en aantal woningen. We waren er goed uitgekomen met het percentage sociale woningbouw (belangrijk voor de Raad) en de bouwer kreeg het plaatje rond. Ook fair. De ruimtelijke regels over afstand tussen bedrijvigheid en wonen bepaalden dat de bedrijfsvoering zou moeten stoppen, en dit was ook al randvoorwaarde in de overeenkomsten. Wetgeving waar ik voluit mee kon instemmen. De grond was na de deal rechtstreeks verkocht aan de bouwer. Een behoorlijke schuur voor huishoudelijk gebruik kon nog gebouwd worden binnen het nieuwe perceel van de grondeigenaar. Terecht en passend vond ik: bij een huis hoort een schuur. Ik vond het al met al echt een eerlijke deal. Het nalopen van alle stappen leverde mij op dat ik in de gesprekken met het echtpaar en de raadsleden mijn politieke mening beter kon onderbouwen. Daardoor verdween mijn onzekerheid.

Heb je zelf zo’n situatie bij de hand? Stap dan, net als sommige raadsleden bij mij deden, naar de betreffende wethouder of de ambtelijke organisatie. Stel de volgende vragen: Is het waar wat hier wordt beweerd? Klopt deze zaak? Wat is er precies gebeurd? Dan heb je in ieder geval de juiste feiten op een rij. Daarna doe je een politieke check. Denk bijvoorbeeld (afspraken over) omgang met inwoners, afspraken over participatie, naleven van regels en uitvoering van vastgesteld beleid. Deze stappen helpen je je politieke standpunt te bepalen, én te onderbouwen. Verongelijkte inwoners zullen er altijd blijven. Soms is er iets in hun persoonlijk leven waar ze geen vat op krijgen. Dan moet iemand anders het ontgelden. Als jij je houdt bij de feiten en je politieke uitgangspunten, dan lukt het vast om met vriendelijkheid je standpunt over te brengen.

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Wil je reageren? Dat kan hieronder

Reacties zonder naam, e-mailadres en telefoonnummer worden niet gelezen. 

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Ja, ik wil regelmatig op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en het nieuws van De Politieke School.

Bijvoorbeeld: Raadslid | Fractievoorzitter | Kandidaat-raadslid

Dank voor je aanmelding. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvang je in de mailbox.Terug naar de homepage