Het zijn nog altijd hectische tijden. De kabinetsformatie komt met horten en stoten op gang, de coronamaatregelen worden met hetzelfde gehakketak versoepelt. Heeft een minderheidskabinet kans van slagen? Het zou de een radicale vernieuwing zijn in de bestuurscultuur van Nederland.

Ondertussen vergaderen de gemeenteraden al meer dan een jaar digitaal. De besluitvorming gaat door, maar het onderlinge vertrouwen is kwetsbaar omdat de verzachtende ontmoetingen na afloop van vergaderingen en in de wandelgangen er vrijwel niet zijn. Politiek zonder ontmoetingen brengt weinig voldoening.

Samen dingen voor elkaar krijgen brengt wel voldoening. In die zin vond ik het bericht van Groen Links Oostellingwerf een lichtpunt. Zij sluiten zich aan bij de coalitie in hun gemeente om een meerderheidscoalitie te vormen en daarmee het raadsakkoord effectiever te kunnen uitvoeren.

Aansluitingspolitiek in plaats van afscheidingspolitiek. Daarover schreef ik een stukje.

Lees verder


Kadernota

In gemeenteraadsland staat de Kadernota op de politieke agenda. De opmaat naar de laatste begroting van deze bestuurlijke periode. Op de achtergrond de actie van Raden In Verzet in verband met de schromelijke tekorten in het Sociaal Domein. Een terechte actie, als je het mij vraagt.

Ben je nog bezig met de voorbereiding voor de kadernota? Vorig jaar schreef ik samen met Brigitte Leferink een artikel over politieke nabijheid in corona-tijd. Ondanks versoepelingen is het nog steeds actueel.

Je kunt het hier lezen.


Gemeenteraadsverkiezingen

Na de zomer barst het los met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Zelf ontving ik vandaag de uitnodiging voor de ledenvergadering van mijn partij. Prominent op de agenda: installatie programmacommissie, selectiecommissie en campagneleider. Veel raadsleden zijn nu aan het nadenken of ze zich nog een verkiesbaar willen laten stellen. Sommige van hen begeleid ik in mijn praktijk, omdat de keuze hen voor dilemma’s stelt.

Als je zelf ook een of meerdere gesprekken wenst, neem dan gerust contact op: 06 2141 4200

Misschien speelt de vraag om door te gaan of af te haken bij jou ook. Misschien heeft dat te maken met de vraag of je politiek nog leuk genoeg vindt om er zoveel tijd aan te besteden. Misschien zitten politieke spelletjes je dwars. Anderszijds heb je wellicht de smaak van politiek te pakken en wil je er juist mee verder gaan, en ongestoord verder werken aan het bereiken van je doelen. Of zoek je naar handvatten om in de sollicitatiegesprekken aan te geven hoe je je politieke werk wilt oppakken.


Workshop Politiek Zonder Spelletjes

Hoe je er ook in staat en tegenaan kijkt: de workshop Politiek Zonder Spelletjes laat je kennismaken met strategieën om overeind te blijven in het krachtenveld en het spel eerlijk te spelen. Met als doel het plezier en de voldoening van het politieke werk te behouden of opnieuw te vinden.

In de maand juni organiseer ik een lunchsessie (16 juni) én een avondsessie (23 juni). Ik nodig je van harte uit om deze korte en krachtige sessie mee te pakken en inspiratie op te doen.

Lees meer over de workshop en wat anderen ervan vonden.

Kitty Wolfs, raadslid in Velsen:

Frustratie over politieke spelletjes zijn funest voor onze persoonlijke voldoening in ons politieke werk. Oprechte mensen met mooie idealen en goede ideeën raken gedemotiveerd of haken zelfs af. Het is verschrikkelijk zonde wanneer politici daarom afhaken en het geloof in de politiek verliezen…. Na een zeer intensieve en waardevolle avond hebben wij veel input opgedaan! Politieke spelletjes: ze zijn er en ze blijven, maar wij kunnen ermee omgaan. Trudy, bedankt!
Lees ook het artikel over de workshop op de site van Velsen Lokaal


De Politieke Kaderschool 

Dé training voor fractievoorzitters om zich voor te bereiden op de Kadernota en de Begroting wordt in 2022 weer georganiseerd. Ben je fractievoorzitter, vice-fractievoorzitter of wil je het worden in de volgende periode, dan geeft deze training je de juiste handvatten om het politieke spel op de belangrijkste momenten onder de knie te krijgen. Lekkere start van de nieuwe periode.

Om kennis te maken met ons en met de training organiseren we dit jaar al een voorproefje en wel op 24 september 2021. Dat doen we op een fysieke locatie in het midden van het land (waarschijnlijk Bunnik). We werken aan een aantrekkelijk programma waarin het draait om het bekwaam worden in het politieke spel en communicatie met een proeverij van ontmoeting, presentatie en mini-trainingen. 

Lees alles over De Politieke Kaderschool.Proeverij De Politieke Kaderschool


Houd mij op de hoogte

Hectische tijden, horten en stoten, en een glimlach.

Coronamaatregelen maken ontmoetingen lastig. Het online werken vraagt andere vaardigheden en heel veel van mijn geduld als de techniek (weer eens) stokt. De glimlach ontstaat tijdens de trainingsdagen van de training Vanuit Regie Naar Resultaat. Deze bewijzen dat goed contact ook tot stand kan komen via een scherm. Tijdens de trainingsdagen hebben we goede gesprekken over het bereiken van doelen en komen onderdelen van het politieke spel aan de orde. De deelnemers zijn zich bijvoorbeeld flink aan het bekwamen in het leggen gerichte contacten. Daardoor bereiken ze de juiste mensen, besparen ze tijd en krijgen ze goede input om het debat te voeren. Tussen de trainingsdagen door hebben we een moment van persoonlijk contact. Fijn om hun ervaring te delen en met nieuwe energie en advies hun weg te vervolgen.

Deze pioniers helpen mij het trainingstraject te optimaliseren. Het maakt mij blij dat ik hen kan helpen hun weg te vinden. Ook jij bent van harte welkom bij de volgende edities (vanaf 1 september).


Meer informatie over de training Vanuit Regie Naar Resultaat

Houd mij op de hoogte