Wat zouden Rotary-leden doen als zij raadslid zouden zijn?

Dus ik zei: met deze discussie raakt u de kern van de dilemma’s waar raadsleden mee worstelen. Zij moeten een besluit nemen, en vervolgens hebben ze te maken met mensen die hun mening klaar hebben, het beter weten, wantrouwend zijn naar de overheid …

De uitnodiging van de Rotaryclub om voordracht te houden (Zo noemen ze dat bij deze serviceclub) over gemeentepolitiek nam ik graag aan. Het is een goede club. Rotary verzint acties en zamelt geld in voor projecten om de wereld te verbeteren. Je wordt gevraagd lid te worden van de club omdat je op je vakgebied een leidende rol hebt, of kunt hebben. Het is de bedoeling dat je je expertise inzet om maatschappelijk bij te dragen. Rotary-members worden ook wel leiders genoemd. Hele verstandige mensen.  

Ik koos ervoor de voordracht te benaderen vanuit de dilemma’s waar raadsleden mee te maken hebben. Een casus uit mijn trainingspraktijk kon ik snel opvissen. Dit was ‘m:

(misschien inspireert het jou ook 😉)

De gemeente Thuisdrecht, een hele gemiddelde gemeente met zo’n 20.000 inwoners, een levendige voetbalvereniging en veel forensen, is toe aan een nieuw voetbalstadion. Omdat er een relatieve hoge werkloosheid is, met daarmee gepaard gaande armoedeproblematiek, vinden ze het belangrijk dat opleidings- en re-integratiemogelijkheden ook een plek krijgen. Het leegstaande kazerneterrein biedt soelaas: voilà de oplossing die alles mogelijk maakt. Met Holland Casino wordt de laatste lege plek ingevuld, waardoor de ruimte goed benut is en de financiële investering beperkt blijft.

 

De gemeenteraad moet een besluit nemen over een lening van 37 miljoen euro, waarvan een groot deel in aandelen. De klankbordgroep, bestaande uit raadsleden, heeft helaas geconstateerd dat het risico dat de gemeente hiermee loopt erg groot is, en bovendien dat er geen exit strategie voor handen is. Wat gaan de raadsleden doen? Wat is hun insteek en gaan ze instemmen?

 

Het is een oefencasus hè. Dus complex, en zeer dillemmavol, maar wel realistisch. Hoe pak je het op? Er zijn veel mogelijkheden denkbaar:

 

  • Pak je het financiële kader aan en zoek je daar oplossingen voor?
  • Ga je uit van de leefbaarheid van de stad en dring je aan op goed gebruik van het stadion?
  • Probeer je de invloed van het casino -en daarmee de kans op gokverslaving- te beteugelen?
  • Vraag je elke speler extra te investeren om minder te hoeven lenen?

Zoveel hoofden, zoveel zinnen.

Maar wat zouden de Rotary-leden doen als zij raadslid zouden zijn?

Verstandige mensen, toch? Leiders in hun vakgebied. Mensen die iets voor elkaar krijgen en zich inzetten voor een betere wereld. Totdat het over politiek gaat.

Dan blijken Rotary-leden ook gewone inwoners te zijn, die iets vinden van gemeentelijke politiek. Ze hebben hun mening klaar, inclusief hun vooroordelen over politiek en politieke ambtsdragers. De ‘politieke’ discussie die volgde, ging namelijk niet over de inhoud van het stuk. Het ging over integriteit en over vermeende politieke spelletjes.

 

De eerste aanname die werd geopperd was dat geen enkel raadslid dit voorstel kritisch zou durven benaderen of zou schieten, want tja, daar zou het college wel een stokje voor steken. Een andere aanname was dat er wel banden zouden zijn met de voorzitter van de voetbalvereniging, waardoor de club onvoldoende zou bijdragen. Iemand riep dat zo’n financieel voorstel niet gedaan mag worden, omdat zo’n lening toch never nooit terugbetaald zal worden. “Wie controleert eigenlijk de integriteit van de wethouder”, was een vraag die over de chat binnenkwam.

De heftigheid verbaasde me, en tegelijkertijd ook weer niet, want dit is zo herkenbaar …

Dus ik zei:

“Met deze discussie raakt u de kern van de dilemma’s waar raadsleden mee worstelen. Zij moeten een besluit nemen, en vervolgens hebben ze te maken met mensen die hun mening klaar hebben, het beter weten, wantrouwend zijn naar de overheid …

 

Toch er moet wel iets gebeuren in zo’n dorp. Er zijn problemen, die moeten worden opgelost. De voetbalclub kan het niet alleen. Er is een gemeentelijk belang om goede sportvoorzieningen te hebben. Een re-integratie-bedrijf en een opleidingscentrum zijn goede aanvullingen op de gemeentelijke voorzieningen, moet je dat dan laten zitten? Moet je het erbij laten zitten als gemeente?”

 

Mijn punt was duidelijk. En daarmee ook de les die je hieruit kunt trekken. Als je de mensen vraagt op jouw stoel te gaan zitten en een besluit te nemen, dan keert het gesprek. Dan gaan mensen met je meedenken. En daar heb je iets aan als raadslid als je verstandige besluiten moet nemen.

Vraag advies. Dat is de les. Verdedig je niet, maar vraag hoe die inwoner het zou aanpakken. Het levert mooie gesprekken op en zinvolle bijdrages. Net als deze avond bij de Rotaryclub. Verstandige mensen, toch?

De Politieke School sluit het jaar af. Ik wens alle politici een goed kerstreces toe, waarin uitgerust en opgeladen kan worden. In 2021 sta ik weer klaar met online trainingen. Scrol even door voor het aanbod.

 

Met politieke groet,

 

Trudy Veninga

 Als jij wilt sparren over de beste stuurlui, of een andere netelige politieke situatie, dan is de workshop Politiek Zonder Spelletjes echt iets voor jou.

Op 20 januari is er weer een online workshop politiek zonder spelletjes. Het is een kennismaking met strategieën om overeind te blijven in het politieke spel en onverstoorbaar te blijven werken aan je doelen. In de workshop maak ik de zwarte kant van politiek bespreekbaar aan de hand van de casussen die de deelnemers inbrengen. We wisselen ervaringen uit. Ik vertel over mijn ervaringen en mijn missers. Ik neem je mee in mijn optimisme en geef je 12 praktische lessen, die je morgen kunt toepassen. Meer informatie vind je hier.

Als je je voor 31 december 2020 aanmeldt betaal je nog de introductieprijs van 15 euro p.p. In 2021 wordt de prijs verhoogd naar 45 euro. Er zijn al aanmeldingen, dus geef je snel op voor het vol is.  Dit is de link naar het inschrijvingsformulier.

De workshopagenda voor 2021 tref je hieronder.


NIEUW

Online training Vanuit Regie naar Resultaat.

- leer het politieke spel spelen-

Deze training leert je hoe je het politieke spel wèl kunt spelen. De lessen uit de workshop werk je uit voor je eigen situatie, waardoor je de regie over je eigen politieke agenda echt kunt oppakken en je niet meer af laat leiden. Je hoeft de workshop niet gevolgd te hebben om mee te kunnen doen.

Je leert een doelgerichte volksvertegenwoordiger te zijn, die iets bereikt voor de samenleving.

Het is een online training met een kleine groep (max. 8 mensen). Er zijn vier modules, verdeeld over vier dagdelen in ongeveer 5 maanden. Elke module richt zich op een onderdeel uit het politieke spectrum waarin je opereert: de gemeentelijke en politieke  agenda, het politieke en maatschappelijke speelveld, de politiek/bestuurlijke processen en je politieke profilering.

In elke module werk je vanuit jouw persoonlijke politieke thema stap voor stap een doelgerichte strategie uit, die je direct kunt toepassen in je politieke werk. Zo krijg je regie en bereik je resultaat.

Elk dagdeel duurt 3,5 uur en wordt gegeven via Zoom. Je kunt de training dus eenvoudig thuis vanachter je PC doen.

Met een doel en een strategie in handen kun je het politieke spel efficiënt en doelgericht spelen. Transparant en eerlijk.

 

Samengevat is dit wat de training je oplevert:

  • Een concreet en haalbaar doel, gebaseerd op je politieke missie
  • Grip op politieke processen.
  • Je snapt hoe je aandacht en medewerking krijgt op jouw thema.
  • Je versterkt je profiel.

Deelname/informatieformulier

De training is zo nieuw dat ik nog hard werk aan een informatiepagina. Wil je als eerste -vrijblijvend- op de hoogte blijven van de precieze inhoud? Meld je aan voor de belangstellendenlijst. Er komt een speciaal aanbod voor degenen die meedoen aan de eerste editie.


AGENDA

 

Workshop Politiek Zonder Spelletjes

 

Lunchsessies (11.30-13.30 uur)

20 januari

17 februari

17 maart

Avondsessies (19.30-21.30 uur)

15 februari


Online training Vanuit Regie naar Resultaat

 

Editie I:

Vrijdagochtenden, 9.00-12.30 uur

12 februari

26 maart

14 mei

25 juni