Mijn politieke leven kenmerkt zich door mijn persoonlijke gerichtheid op mensen en relaties. Ik kan me goed inleven in mensen, en ben oprecht geïnteresseerd in hun drijfveren.

Ik houd ervan mensen te helpen. Met deze kracht ga ik enthousiast en gedreven te werk om doelen te bereiken die voor mij zelf of voor mijn opdrachtgever van belang zijn. Daarbij jongleer ik met mogelijkheden en schakel ik mijn netwerk in. In een team draag ik graag mijn steentje bij. Bij voorkeur zorg ik er dan voor dat ieder tot zijn recht komt en dat de onderlinge verhoudingen goed blijven. Mijn kennis en ervaring deel ik openhartig met mensen met wie ik werk. 

Sinds 2004 ben ik actief met trainen, coachen en begeleiden van politici. Als pionier heb ik de raadscommunicatie opgezet in een middelgrote gemeente. Vanaf 1992 ben ik politiek actief in gemeentelijke, provinciale en regionale besturen. Daarvoor was ik werkzaam in commerciële en secretariële functies. 

Hier treft u een uitgebreider profiel van mij.