Wat is het

Intervisie is een prettig gestructureerd klankbordgesprek met collega raadsleden. Je helpt elkaar als vakgenoten.

Hoe gaat intervisie

Iemand legt een onderwerp uit de eigen praktijk op tafel. Met vakgenoten ontleden we het probleem, en onderzoeken we oplossingsrichtingen.

Wat levert het op

Door reflectie op eigen handelen met vakgenoten vergroot je je persoonlijke professionaliteit in je functioneren als politicus. Het systematisch ontleden van een probleem door het stellen van vragen maakt je vaardig in luisteren, (door)vragen en samenvatten. Dat helpt je bij gesprekken met inwoners en overleggen in politieke vergaderingen.

Je leert mensen van buiten je fractie en/of partij kennen met wie je kunt klankborden. 

Mijn eigen ervaring