Het op één na mooiste aan intervisie is dat de groepsleden die vragen stellen en advies geven vaak verrast worden door een onverwachte oplossing voor zichzelf. Wat een plezier dat zo'n ontdekking oplevert!

Het vraagstuk dat totaal niet van toepassing lijkt, zoals het partij-politiek gerelateerde probleem dat gisteren op tafel kwam, blijkt ineens universeel te zijn. Het ontrafelen van het probleem brengt de kern naar boven, waarna het verrassend persoonlijk herkend wordt. Op dit punt zie je de groepsleden opveren, en enthousiast worden. De raders lopen, de blik gaat naar boven, er wordt nagedacht. En dan komen de adviezen. Vaak heel verschillend, ook verrassend. En altijd zit er wel een bruikbare tussen waar de deelnemers persoonlijk mee aan de slag kunnen.

Soms heb je anderen nodig om uit je situatie te stappen, en de oplossingen te zien. Je bereikt het actief met intervisie.

Soms helpt het vraagstuk van een ander jou op een onverwachte manier verder. Ook dat kun je ervaren aan de intervisietafel.

Ik heb er geweldig veel plezier in om de gesprekken te begeleiden en raadsleden te zien groeien.

--

Hoe gaat intervisie?

Iemand legt een onderwerp uit eigen praktijk op tafel. Met vakgenoten ontleden we het probleem, en onderzoeken we oplossingsrichtingen. Na afloop heeft de inbrenger handvatten gekregen, en hebben de anderen ervaren hoe ze een dilemma kunnen aanpakken, of een ervaring kunnen verwerken.

Een praktijkvoorbeeld van de tafel van gisteren

Het was even zoeken naar een vraagstuk, deze eerste keer dat de groep bijeen was. Ze waren min of meer blanco naar de tafel gekomen, maar wel met een wens om het raadswerk beter onder de knie te krijgen. We vonden een geschikt vraagstuk, de inbrenger lichtte de situatie toe, en de vragenronde begon. Aarzelend kwamen de eerste vragen op tafel, waarop antwoorden snel volgden. Bij de tweede vragenronde draaide het om: vragen volgden elkaar op; de antwoorden werden bedachtzamer. Andere mogelijkheden om het vraagstuk aan te pakken zag ik komen bovendrijven in de hoofden van alle deelnemers. Ze werden stiller, en dachten na over de probleemdefiniëring. Veranderen? Waar zit de crux? En er volgde een vernieuwde probleemdefinitie, die beter aansloot bij het vraagstuk. De adviezen kwamen daarna vlot op tafel. Praktisch, bruikbaar en direct toepasbaar.

Dit is mooi aan intervisie. Door de vertrouwde omgeving, de kleine groep en de structuur van de methodiek word je als het ware allemaal over je blinde vlek heengetild.

Wat levert het op?

Door reflectie op eigen handelen en denken met vakgenoten vergroot je je persoonlijke professionaliteit in je functioneren als politicus.

Het systematisch ontleden van een probleem door het stellen van vragen maakt je vaardig in luisteren, (door)vragen en samenvatten. Daarmee ontwikkel je basisvaardigheden die nodig zijn voor het politieke vak.

Voor wie is het?

Voor lokale politici: raadsleden, fractievoorzitters, commissieleden, fractie-assistenten. De politieke kleur maakt niet uit. Maximaal 6 personen per groep. De begeleiding is in handen van Trudy Veninga, ervaren intervisiedeelnemer en -begeleider.