blijf jezelf en pas je aan (citaat en foto uit een boek over Deep Democracy “wat een verschil” - van Jitske Kramer)Blijf je richten op je visie en je missie waar je mee begon.

De waarde die jij wilde toevoegen aan de wereld is niet veranderd.

 

Vandaag kreeg ik een wijs advies van een ervaren ondernemer. We hadden het over ondernemen in coronatijd. Moet je halsoverkop alles online gaan doen? Of moet je juist de deuren dichtdoen, zorgen dat alles op orde is en je voorbereiden op de after corona tijd? Ondernemers worstelen met dit dilemma. Maar jij als raadslid vast ook. Moet je halsoverkop koersen op een rompbegroting vanwege de dreigende financiële situatie? Of moet je inzetten op aangepast doorgaan: de hamerstukken ‘wegwerken’ en debatten voorbereiden over de zaken die er toe doen?

Ik heb de meest waardevolle aandachtspunten vertaald naar het politieke werk van een raadslid.  Hieronder deel ik ze. Daarna plaats ik het in de context van de planning & control cyclus; het bestuurlijk blijvende ankerpunt van de gemeenteraad.

Blijf je richten op je visie

Je wilde iets veranderen in de samenleving en je werd politiek actief. Die waarde die jij als raadslid wilde toevoegen aan de wereld, verandert niet door corona, of door de coronamaatregelen. Als je raadslid werd om op te komen voor onderwijs, voor jeugdzorg of verkeersveiligheid, dan is het belang niet ineens verdwenen.

De omstandigheden zijn nu wel anders. Door corona is de urgentie is waarschijnlijk veranderd. Het beleid wordt wellicht aangepast of uitgesteld. De financiën zullen opnieuw worden geprioriteerd. Werkwijzen zijn nu in één klap veranderd, misschien wel blijvend. Wat blijft is je visie en je missie – jouw wens voor een betere wereld. Wat misschien verandert is je focus. Wat kun je doen om je aangepast aan de omstandigheden van nu te blijven richten op je missie? Ik zet vier aandachtspunten voor je op een rij.

Aanpassen

- De manier waarop je contact kunt leggen is door corona veranderd. De contactmogelijkheden die nu zijn ontstaan kun je gebruiken om in contact te blijven met je achterban of je doelgroep.

Elk raadslid heeft ervaring opgedaan met virtuele bijeenkomsten en beeldgesprekken. Waarom zou je deze kennis alleen gebruiken voor interne gemeenteraads- of fractievergaderingen? Ook buiten het gemeentehuis kun je mensen digitaal bij elkaar brengen, of een online inloopmeeting organiseren. Nuttig, leuk en direct actief in je volksvertegenwoordigende rol.

- Corona heeft raadsleden in actie gebracht. De ervaringen die je hebt opgedaan kun je gebruiken in publicaties over je politieke inzet of nieuwsbrieven.

In deze coronatijd leven we allemaal mee met mensen die ziek of eenzaam zijn. Ik zie acties van raadsleden om bloemen en kaarten te bezorgen, zelfs om boodschappendiensten op te zetten. Wat ga je doen met de informatie uit de samenleving die je hierdoor hebt verkregen? De verhalen van mensen inspireren je misschien wel om je visie opnieuw politiek te vertalen. Schrijf de verhalen op, beeld ze uit en verbind ze met de visie en de missie die je politieke actief maakte. Maak ze zichtbaar. Verhalen verbinden mensen met elkaar en wellicht ook met de politiek.

- Door activiteiten in coronatijd heb je nieuwe of andere contacten gekregen. Houd contact.

Alle activiteiten in deze crisis hebben je in contact gebracht met mensen uit de samenleving. Deze mensen hebben verhalen, wensen, ideeën. Ze vinden het fijn als ze hierover met jou van gedachten kunnen wisselen, waarop jij het als politicus kunt vertalen in beleid. Schroom dus niet om de mensen die je nu hebt ontmoet te vragen naar hun visie op de effecten van de coronacrisis. Spits het toe op de thema’s waar jij je nu of na corona hard voor wilt maken. En vergeet niet ze daarna op de hoogte te houden.

- Minder vergaderen levert je waarschijnlijk meer tijd op. Probeer deze te benutten door te werken aan de opbouw van je dossierkennis. Of om collega-raadsleden uit omliggende gemeenten te raadplegen.

De kennis van zaken waarvoor jij je hard wilt maken haal je niet alleen uit de gemeentelijke stukken. Externe rapporten die zijn verschenen kun je nu misschien lezen. Een belrondje naar collega-raadsleden uit buurgemeenten levert vaak ook waardevolle informatie op. En natuurlijk de input die je krijgt vanuit de samenleving als je de mensen bij elkaar brengt en bevraagt op hun wensen en ideeën. De kennisbron is onuitputtelijk. Nu is de tijd om informatie bij elkaar te brengen en je dossierkennis compleet te maken.

Aansturen

De informatie die je krijgt zul je op een goed moment moeten vertalen in politieke aansturing. Het is je taak als raadslid: beleid maken en beleid controleren. Het ankerpunt voor raadsleden hierin is de jaarlijkse besturingscyclus: de planning & control cyclus. De voorstellen waarover de gemeenteraad moet besluiten zullen waarschijnlijk veranderen door de coronacrisis. Wat blijft is het ankerpunt: de planning & control cyclus.

De planning & control cyclus, oftewel de jaarlijkse besturingscyclus, kent normaliter een aantal ijkmomenten. Op deze momenten worden de belangrijkste raadsvoorstellen om -bij- te sturen behandeld en vastgesteld. De kadernota, de begroting, de jaarstukken en de tussentijdse rapportages. Het voorjaar staat vooral in het teken van kaderstellen en controleren. In het najaar is het vaststellen van de begroting het ijkpunt. Dit coronajaar wordt de kadernota misschien niet vastgesteld, wordt de jaarrekening misschien uitgesteld, wordt misschien overwogen een rompbegroting te maken.

Je kunt afwachten met voorbereiden tot je er besluiten zijn genomen. Maar waarom zou je dat doen. Met bovenstaande tips kun je nu ook werken aan de verwerkelijking van je eigen visie en missie. Je kunt spreken met de bevolking en/of je kunt het beleid toetsen op de effecten. De gevonden informatie gebruik je om op de ijkmomenten de stukken te beoordelen. De planning & control cyclus gaat dan fungeren als de toetssteen van jouw politieke agenda. Dat is ook slim. Want de input die je hebt opgehaald is direct de basis voor je inbreng in het debat in de gemeenteraad.

Blijf jezelf en pas je aan. Met andere woorden: richt je op je visie en je missie die je had toen je raadslid werd. Het belang is niet minder, hooguit is de focus verlegd. De koers wordt nu bepaald door de coronacrisis. De eindbestemming die jij voor ogen hebt lijkt misschien verder weg, maar je kunt deze ook dichterbij brengen. Trudy Veninga

Trudy Veninga is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken. Komt op voor het ambt van politici en voor vrouwen in bestuursfuncties.

Contact: 06 – 2141 4200  | info@depolitiekeschool

Reageren? Graag: De Politieke School / reactie