fractievoorzitters, waarachtige leiders in de politieke arena

Fractievoorzittersleergang

​Wil je handelingsbekwaam worden als fractieleider op het politieke speelveld? Je politiek doel kennen en onderbouwen? Dat uitdragen naar fractie, achterban, gemeenteraad, samenleving? En het bereiken met behulp van mensen, middelen, proces? Dan is de fractievoorzittersleergang iets voor jou!

"De fractievoorzitter kan delegeren, is het boegbeeld van de partij, is spitsvondig in het debat, doet het goed voor de camera, plakt voortreffelijk op foto’s, zorgt voor een positieve en constructieve sfeer in zijn fractie, is een natuurlijke leider, bij hem vinden nieuwelingen een geweldige mentor, hij zet anderen in bloei, hij is een gerespecteerde gesprekspartner voor andere politieke partijen en voor het college, de media is dol op hem, de burgers weten hem te vinden en vinden altijd gehoor bij hem, als hij onderhandelt zijn alle partijen tevreden, het gedachtegoed van de partij is bij hem in goede handen."

Ook jij kunt je ontwikkelen tot zo'n fractievoorzitter!  

In vier dagen volg je met een groep van 8 - 12 fractievoorzitters de training. Je bouwt dan direct en gelijktijdig aan een netwerk dat je kunt raadplegen buiten de politieke waan van de dag. Je leert intervisie gebruiken, zodat je na de trainingen elkaar kunt blijven helpen en ondersteunen.

Bij een groep van 6 (aankomende) fractievoorzitters kan de leergang van start gaan. Natuurlijk is het mogelijk het programma op maat te maken voor de groep. 

Globale beschrijving van het programma

We starten met je partijleiderschap. Het aanscherpen van visie en je doel. Het presenteren, profileren en uitdragen daarvan.

Daarna volgt het politiek leiderschap. Het speelveld verkennen: wie spelen er mee, wie kom je tegen, hoe zet je het in, wie zijn vrienden? En hoe onderhandel je slim? 

Het bestuurlijk leiderschap gaat in op het politieke bedrijf, en op het managen van je team.

En tenslotte besteden we aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling: het persoonlijke leiderschap, en de presentatie daarvan. 


Voor het bestuursperiode 2022 - 2026 zal het programma geactualiseerd worden. Ik doe dat graag vanuit de praktijk. Daarom heb ik een korte vragenlijst opgesteld. Je vind hem onder de knop. Als dank stuur krijg je van mij een handleiding om het samenspel met de wethouder(s) duaal te spelen. 

> Naar de vragenlijst


Bekijk ook: