Een fractieteam bestaat natuurlijk uit de gekozen raadsleden die samen een fractie vormen. Meestal maken opvolgers ook deel uit van een fractieteam. Ze kunnen diverse namen hebben: fractie-assistent, fractie-volgers, fractie-ondersteuner, fractie-vertegenwoordiger, steunfractielid, commissielied of opvolgende fractieleden. 

In sommige fracties maakt de wethouder en/of de bestuursvoorzitter deel uit van het fractieteam. 

Fractieteamleden kiezen elkaar niet uit. Ze staan op de lijst en de leden van de politieke vereniging, en later de inwoners van de gemeente, bepalen hoe het team er precies uit ziet. Meestal werkt het prima samen, maar soms is het moeilijk.

De trainingen Vanuit Regie naar Resultaat en De Politieke Kaderschool zijn ook geschikt voor fractieteams. Maatwerk is ook mogelijk. Voor het verbeteren van onderlinge samenwerking gebruik ik het teamrollenmodel van Belbin.

Geen resultaten gevonden