Luisteren naar de raadsvergadering, lezen van sociale media berichten voor een fractiescan

Fractiescan

Fracties en partijen werken hard aan hun politieke profiel. Maar komt het ook over op de doelgroep? Ziet het publiek de juiste dingen op de juiste momenten? Een fractiescan maakt de blinde vlek zichtbaar.

Fracties en partijen werken hard aan hun politieke profiel. Maar komt het ook over op de doelgroep? Ziet het publiek de juiste dingen op de juiste momenten? Een fractiescan maakt de blinde vlek zichtbaar.

In een kort en bondig rapport maakt de Politieke School de balans op, en geeft aanbevelingen hoe aan de gewenste profilering gewerkt kan worden.

Globale werkwijze

Om tot een goed beeld te komen van de profileringsactiviteiten bezoeken luisteren we de raadsvergaderingen na, en/of bezoeken we deze of andere openbare bijeenkomsten. We nemen een kijkje op de website en lezen de uitingen op de sociale media na. Ook spitten we de lokale kranten door op persberichten en journalistieke stukken over de partijpolitiek. We kunnen interviews afnemen met de betrokken politici, en zelfs overgaan tot een 360 graden feed back.

Alle activiteiten bespreken we vooraf, net als het specifieke doel dat onderzocht moet worden. We zijn geen detective-bureau, maar verzekeren ons ervan dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de scan, en daar geen bezwaar tegen hebben. Privacy wordt vanzelfsprekend gerespecteerd, daar heeft De Politieke School haar gedragscode voor. 

Duur

Na overeenstemming over de opdracht en een getekende offerte kan een fractiescan binnen zes weken worden geleverd. 

Terug naar overzicht