Of je nu een training volgt, een advies krijgt, begeleid of voorgelicht wordt, altijd wordt door ons:

  1. De vertaalslag gemaakt naar de praktijk, zodat de deze altijd aansluit bij de dagelijkse praktijk van de deelnemer. De norm is dat alle tips, vaardigheden, handvatten morgen succesvol toepasbaar zijn. Het gaat om praktische handvatten.

  2. Interactie opgezocht. Dat wil zeggen dat zowel bij training, begeleiding, voorlichting en advies beoogd wordt in gesprek te gaan, of dat te entameren.

  3. er veel aandacht geschonken aan de persoonlijke doelen van de deelnemer, dan wel de doelen van de organisatie of partij.

  4. Leren van elkaar zo veel mogelijk in praktijk gebracht. Dit is een nevendoel bij elke activiteit, en dat geldt ook voor de trainer/begeleider.

  5. Kennis en ervaring van de trainer/begeleider/adviseur/voorlichter openhartig gedeeld om tot het optimale resultaat te komen ten uitvoer te brengen.

  6. Politieke neutraliteit gegarandeerd, het gaat om het politieke bedrijf, niet om partijpolitieke standpunten.

  7. Directe toepasbaarheid als voorwaarde gehanteerd. Vandaag leren, morgen doen. De trainingen kunnen kort en intensief zijn, maar ook uit meerdere delen bestaan. Begeleidingstrajecten zijn erop gericht dat deelnemers zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Handvatten en advies zijn gericht op de praktische toepassing.