Wij richten ons op de persoonlijk invloed vanuit de politieke rol, 
en koppelen dat aan alle facetten van politiek bedrijven. 
De didactische aanpak van De Politieke School kenmerkt zich door 
focus op doelgerichtheid, 
praktische toepasbaarheid en 
samen leren.


Favicon 50%
vandaag leren, morgen doen


  • Wij maken de vertaalslag naar de praktijk, zodat de deze altijd aansluit bij de dagelijkse werk van de deelnemer. De norm is dat alle tips, vaardigheden, handvatten morgen succesvol toepasbaar zijn. Het gaat om praktische handvatten.

  • Wij zoeken interactie. Daarmee bedoelen we dat  bij scholing,  begeleiding, voorlichting en advies beoogd wordt in gesprek te gaan, of dat te entameren.

  • Wij schenken aandacht aan de persoonlijke doelen van de deelnemer, dan wel de doelen van de organisatie of partij.

  • We zijn ons ervan bewust dat deelnemers veel van elkaar leren. We geven daar ruimte voor. Dit is een nevendoel bij elke activiteit, en dat geldt ook voor de trainer/begeleider.

  • De kennis en ervaring van de trainer/begeleider/ adviseur/voorlichter delen wij openhartig om tot het optimale resultaat te komen.

  • Wij garanderen politieke neutraliteit. Het gaat om het politieke bedrijf, niet om partijpolitieke standpunten.

  • Wij hanteren directe toepasbaarheid als voorwaarde. Vandaag leren, morgen doen. Scholing kan kort en intensief zijn, maar ook uit meerdere delen bestaan. Begeleidingstrajecten zijn erop gericht dat deelnemers zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Handvatten en advies zijn gericht op de praktische toepassing.

< terug naar De Politieke School in het kort

> verder naar wat bieden wij

CONTACT