Zo pakken wij het aan

We gaan intensief, maar vooral praktisch aan de slag. Het programma bouwen we zo op dat iedereen stap voor stap betrokken wordt; en wij komen naar de gemeente toe.

De begeleiding bestaat uit drie fases: 

1. De intake, offerte en programma

2. De voorbereiding en de verkenning

3. Training, coaching en adviesIntake, offerte en programma

Na het intakegesprek volgt een programma op maat. Het programma maakt deel uit van een complete offerte. De offerte dient te worden ondertekend voor de werkzaamheden van start gaan.

Voorbereiding en verkenning

Voor de verkenning maken we een basis vragenlijst die we iedereen voorleggen. Dezelfde werkwijze hanteren we voor de observaties van het publieke debat. Toetsingscriteria zullen vooraf worden overlegd via de griffier.

We vragen de betrokkenen zich voor te bereiden door uit de relevante documenten passages over omgangsnormen en processen naar boven te halen, en deze ons voorafgaand aan het eerste gesprek te zenden. We gaan ervan uit dat de ambitie en het draagvlak om te willen veranderen aanwezig is zodat we openhartig kunnen reflecteren.

Training en advies

De trainingen geven we volgens het trainingsprincipe van De Politieke School.

Het programma bouwen we zo op dat raadsleden daadwerkelijk stappen zetten. We geven ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Het programma delen we op in hanteerbare, afgeronde blokken. Theoretische kaders bieden we plenair en interactief aan. Oefeningen plannen we in groepen van raadsleden of individueel. Wij zorgen voor veiligheid en rust, zodat elk raadslid ontspannen kan werken aan zijn of haar eigen leerproces.

De trainers

Trudy Veninga en Han van Leeuwen hebben beiden hebben een ontembare passie voor het lokaal openbaar bestuur en de mening dat politiek bedrijven naast voldoening ook plezier kan opleveren. Met toewijding zetten zij hun politieke ervaring in om politici en bestuurders te helpen het werk bevredigend en effectief te houden.

De intake, verkenning en training zullen wij altijd samen doen. Het advies wordt door ons beiden ondertekend. Uit efficiëntie- en kostenoverwegingen zullen we op andere onderdelen kiezen voor één vertegenwoordiger. Vooraf maken we daar afspraken over.   

> het programma

> het resultaat