Intake, offerte en programma

In het gemeentehuis gaan wij in een gesprek met fractievoorzitters, burgemeester en griffier over het politieker maken van het besluitvormingsproces. Dit noemen we het intakegesprek. Na overeenkomst over de gewenste verandering schrijven wij een programma op maat. Dit bevat minimaal de volgende ingrediƫnten:

Verkenning huidige cultuur en de wensen om deze te veranderen.

We observeren de publieke vergaderingen van de gemeenteraad vanuit de ogen van de inwoner en schrijven onze bevindingen op. 

Met raadsfracties, burgemeester en griffie spreken we over hun ervaringen, hun wensen en spiegelen dit aan onze bevindingen.Zo nodig checken we de verordeningen die de handelswijze en de omgangsnormen van de raad bevatten.

Training gemeenteraadsleden in principes van politiek

De gemeenteraadsleden laten we kennismaken met De Politieke principes die aan de basis van politiseren liggen. Aan de hand van casussen gaan we met de raad in gesprek en reflecteren we op de huidige situatie. De training sluiten we af met een debat volgens de nieuwe principes.

Klik hier voor een overzicht van de toe te passen principes

Advisering over eventuele aanpassingen Reglement van Orde.

Onze bevindingen leggen we neer in een schriftelijk advies aan het gremium* waarin fractievoorzitters, burgemeester en griffie vergaderen. We sluiten het af met een advies om de gewijzigde orde vast te leggen in de formele documenten.

Coaching agendacommissie de nieuwe afspraken toe te passen in de werkwijze.

In een aparte sessie met de agendacommissie helpen we met het maken van keuzes voor besluitvormingsprocedures. We geven advies over communicatie.


* Seniorenconvent, fractievoorzittersoverleg, presidium etc.

> naar resultaat begeleiding