Meer positief betrokken burgers, die met plezier contact hebben met de gemeenteraad en het debat kunnen volgen. Dat levert politiseren uiteindelijk op.

Na een intensief traject heeft de gemeenteraad daadwerkelijke stappen gezet om aantrekkelijk en navolgbaar politiek te bedrijven. Hiermee is tevens voor elk individueel raadslid en elke fractie de basis gelegd om zich te kunnen onderscheiden op inbreng en standpunten.  


Dit zijn volgens ons de kernmerken van raadsleden in een verantwoordelijke gemeenteraad

- zij weten wat voor de inwoners belangrijk is;

- zij zijn in staat de politieke (menings)verschillen in de samenleving en tussen de partijen te laten zien;

- de individuele raadsleden hebben geleerd hoe zij met behoud van hun eigen grondslag tot democratische besluiten kunnen komen.

Het uiteindelijke resultaat dat wij met deze begeleiding kunnen bereiken is:

Een zelfbewuste gemeenteraad die door zijn publieke handelen het politieke besluitvormingsproces dichter bij burgers brengt en burgers dichterbij bij politieke besluiten; en daarop kan reflecteren.

Een dergelijke gemeenteraad weet de politieke principes van democratische politiek toe te passen in zijn publieke debat. Daardoor wordt besluitvorming navolgbaarder en het debat aantrekkelijker voor de inwoners van hun gemeente. Voorbeeld van navolgbare communicatie:> terug naar de introductie van het programma