Aantrekkelijk en navolgbaar politiek bedrijven beperkt zich niet tot het jaar voorafgaand aan de nieuwe verkiezingen. Maar nu starten met de reflectie gaat je wel helpen om goed voorbereid de nieuwe verkiezingen in te gaan. Als raad én als raadslid.

Trudy Veninga en Han van Leeuwen hebben de handen ineengeslagen om jouw gemeenteraad te helpen het publieke debat aantrekkelijker en navolgbaarder te maken. 

Wil je dat gemeentelijke politiek serieus genomen worden door de kiezer? Wil je het eerlijke verhaal kunnen vertellen over jouw politieke visie? En zoveel mogelijk mensen naar de stembus krijgen?
Maak er nu werk van. Met enkele wijzigingen in de omgangsnormen of door een andere inrichting van het publieke debat kun je het politiek handelen al snel aantrekkelijker maken voor het publiek. Wij reiken de handvatten aan en laten zien dat gezamenlijk optrekken niet ten koste hoeft te gaan van partijprofilering.

Lees dit blog
Besturen èn profileren, een onmogelijke combinatie?

Hoe dan?

Wij komen naar jouw gemeente toe! In een gesprek met de fractievoorzitters, de griffier en de voorzitter van de Raad maken we een op maat gesneden programma. We starten met een verkenning naar de huidige cultuur en de wensen om deze te veranderen. We laten de gemeenteraad kennis maken met [politiseren] en trainen de raadsleden om het toe te kunnen passen in hun eigen werk. We adviseren of en welke aanpassingen nodig zijn in het Reglement van Orde. Tenslotte oefenen we met de agendacommissie* de nieuwe afspraken toe te passen in de werkwijze.

Aan het einde van dit traject is de gemeenteraad in staat aantrekkelijke politieke debatten te voeren die ook nog eens democratisch zijn. De besluiten die de gemeenteraad neemt zijn navolgbaar voor de raadsleden zelf, maar ook voor de mensen op de publieke tribune.

* Groep van commissievoorzitters, het presidium, etc.

Meer weten over democratisch politiek bedrijven? Lees verder over politiseren.

Geïnteresseerd? Ga naar het aanbod