Aantrekkelijk en navolgbaar politiek bedrijven beperkt zich niet tot het jaar voorafgaand aan de nieuwe verkiezingen. Nu starten met de reflectie gaat je wel helpen om goed voorbereid de nieuwe verkiezingen in te gaan. Als raad én als raadslid.

Trudy Veninga en Han van Leeuwen hebben de handen ineengeslagen om jouw gemeenteraad te helpen het publieke debat aantrekkelijker en navolgbaarder te maken. 

Dorpspolitiek


Wil je dat gemeentelijke politiek serieus genomen worden door de kiezer? Wil je het eerlijke verhaal kunnen vertellen over jouw politieke visie? En zoveel mogelijk mensen naar de stembus krijgen? Maak er nu werk van. Met enkele wijzigingen in de omgangsnormen of door een andere inrichting van het publieke debat kun je het politiek handelen al snel aantrekkelijker maken voor het publiek. Wij reiken de handvatten aan en laten zien dat gezamenlijk optrekken niet ten koste hoeft te gaan van partijprofilering.

Lees dit blog: Besturen èn profileren, een onmogelijke combinatie?

Hoe dan?

Het antwoord laat zich kort formuleren. Door te politiseren. Politiseren betekent dat je je kerntaak als politicus in de praktijk brengt: Weten waar je naar toe wilt met jouw gemeente, de juiste vragen stellen aan inwoners, elkaar en het college, en dan -hup - besluiten. En wel op zo'n manier dat de kiezer - of deze nu op de tribune zit, de krant leest of jou spreekt - snapt hoe je tot je standpunt komt en waarom de gemeenteraad een bepaald besluit heeft genomen. Aantrekkelijk en navolgbaar.

Wij komen graag naar jouw gemeente toe! 

In een gesprek met de fractievoorzitters, de griffier en de voorzitter van de Raad maken we een op maat gesneden programma. We starten met een verkenning naar de huidige cultuur en de wensen om deze te veranderen. We laten de gemeenteraad kennis maken met het begrip politiseren en trainen de raadsleden om het toe te kunnen passen in hun eigen werk. We adviseren of en welke aanpassingen nodig zijn in het Reglement van Orde. Tenslotte oefenen we met de agendacommissie* de nieuwe afspraken toe te passen in de werkwijze.

Aan het einde van dit traject is de gemeenteraad in staat aantrekkelijke politieke debatten te voeren die ook nog eens democratisch zijn. De besluiten die de gemeenteraad neemt zijn navolgbaar voor de raadsleden zelf, maar ook voor de mensen op de publieke tribune.


* of het gremium dat voor deze taak aangewezen is: de groep van commissievoorzitters, het presidium, etc.

Meer weten over aantrekkelijk en navolgbaar politiek bedrijven? Lees verder over politiseren.

Geïnteresseerd? Lees verder over onze aanpak van begeleiden. 

Ben je fractievoorzitter en wil je eerst meer weten van politiseren? Bezoek dan eens een kennismakingsworkshop. Meld je belangstelling hiervoor aan via dit formulier.